Vírusok, baktériumok, egyszerűbb eukarióták.txt

 1. Vírus fogalma
  Sejtekből kiszakadt, önállósult, fehérjeburokkal rendelkező makromolekuláris rendszer, melynek működési feltétele a gazdasejt
 2. A vírusok az … ellenállnak
  antibiotikumoknak
 3. Ki fedezte fel a vírusokat?
  Ivanovszkij
 4. Vírusok mérete:
  nanométeres nagységrendűek
 5. A vírusok alakja lehet:
  helikális, kubikális, binális
 6. Mit jelent a vírusok helikális szerkezete?
  A fehérjeburok csigavonalszerűen épül fel
 7. Mit jelent a vírusok kubikális szerkezete?
  A fehérjeburok ikozaéderes szerkezetű
 8. Példa helikális vírusra:
  dohánymozaik, himlő, influenza
 9. Példa kubikális vírusra:
  herpesz, rubeola, bárányhimlő
 10. Példa binális vírusra:
  bakteriofágok, rákkeltő RNS-vírusok
 11. Kapszid fogalma:
  A vírusok fehérjeburka
 12. Peplon fogalma:
  Egyes vírusok a gazdasejt membránjából köpenyt képeznek
 13. Virion fogalma:
  Kristályos szerkezetű, szabad, inaktív vírusforma
 14. Vegetatív vírus fogalma:
  Gazdasejttel egyesült, sokszorozódó vírus
 15. DNS-vírusokra példák:
  herpeszvírusok, himlővírusok, rákkeltő adenovírus
 16. RNS-vírusokra példák:
  mumpsz, influenza, HIV, rubeola, kanyaró, veszettség, száj- és körömfájás
 17. A vírusok gyakran csak egyféle sejtet tudnak megfertőzni, tehát:
  gazdaspecifikusak
 18. A vírusok nem élőlények, mert
  nincs önálló anyagcseréjük
 19. A vírusfertőzés folyamata
  1. a virion megkötődik a gazdasejt felületén 2. örökítőanyagát bejuttatja a gazdasejtbe 3. DNS/RNS beépül a sejt örökítőanyagába, aktiválódva átszervezi a gazdasejt normális működését, saját anyagait készítteti el 5. vírus-nukleinsavakat és -fehérjéket összeépítetti 6. kiszabadulás
 20. Interferonok fogalma:
  sejtek által termelt vírusellenes összetett fehérjék
 21. Szubvirális rendszerek:
  prion, viroid
 22. Viroid fogalma, pl.
  egyláncú, kör alakú RNS-molekula. nem határoz meg enzimet, ugyanakkor képes saját maga egyes részeit hasítani. Pl. burgonya bütykösségét okozó viroid
 23. Prion fogalma, pl.
  sejtekben kialakuló hibás fehérje, mely kóros folyamatokat indít el. Nagymértékben ellenáll különböző hatásoknak. Vele érintkező sejtek fehérjéinek térszerkezetét alakítja át. Pl. szivacsos agysorvadás, Creutzfeld-Jacob szindróma
 24. Fertőzés fogalma
  kórokozó mikrorganizmus szervezetbe jutása
 25. Higiénia fogalma
  A fertőzés megelőzését szolgáló tisztaság
 26. Patogenitás fogalma
  valamely mikroorganizmus betegségokozó képessége
 27. Endémia fogalma
  egy adott földrajzi területen folyamatosan, nagyobb esetszámban jelen levő betegség
 28. Pandémia fogalma
  világjárvány
 29. Morbiditás fogalma
  arányszám, megmutatja, hogy 1 év alatt hányan szenvednek az adott betegségben /100ezer lakos
 30. Mortalitás fogalma
  Arányszám, adott betegségben meghaltak száma/100ezer lakos
 31. Letalitás fogalma
  A megbetegedettek hány százaléka halt meg
 32. Mikor jelentek meg a baktériumok ősei?
  Földtörténeti őskorban, 3.5 milliárd évvel ezelőtt
 33. Ősbaktériumok jellemzői
  Élővilág korai formáját képviselő szervezetek. Evolúció oldalágaként maradtak fenn. Szélsőséges körülmények között élnek (pl gejzírekben, óceánfenéken hőforrásokban, rendkívül hideg/sós/lúgos vizekben). Halofil fajok extrém sós környezetben, metanogén fajok anaerob környezetben, metánt termelnek, termofilek meleg élőhelyeken.
 34. Baktériumok átlagos mérete:
  1-10 mikrométer, fénymikroszkóppal láthatók
 35. Leeuwenhoek:
  fénymikroszkópjával elsőként látott baktériumokat
 36. Pasteur:
  kidolgozta a pasztörizálás folyamatát
 37. Koch:
  lépfene, TBC kórokozójának felfedezése
 38. Fleming:
  penicillin felfedezője
 39. Baktériumok alakja:
  coccus, bacillus, spirillum, vibrio
 40. Antibiotikum fogalma:
  élő szervezetek által termelt szerves anyag, mely más élőlényekre károsító hatású
 41. Baktériumok sejtfalának anyaga:
  szénhidrát, fehérje
 42. Baktériumok sejtfalának funkciója:
  nagyobb a nyomás a baktériumsejtben a környezeténél, védi a szétpukkadástól
 43. A baktériumoknak csak ez a sejtalkotója van:
  riboszóma
 44. Gram-teszt lényege:
  baktériumokat kristályibolya festékkel festik, majd etanollal mossák le
 45. Gram-pozitív baktériumok:
  etanollal nem lehet kimosni a festéket (pl. tüdőgyulladás)
 46. Gram-negatív baktériumok:
  etanollal kimosható a festék
 47. Bakteriospóra fogalma:
  a baktérium átmentő rendszere, nem a szaporodást szolgálja. Kedvezőtlen körülmények között a sejt anyagat ellenálló, vastag fallal veszi körül. A tényezők javulásával visszaáll az eredeti baktérium.
 48. Baktériumok aktív mozgása:
  bakteriocsillókkal
 49. Az autotróf baktériumok nem …
  kórokozók
 50. A baktériumok heterotróf táplálkozásának fő anyagai:
  szénhidrátok
 51. Baktériumok szaporodása:
  ivarosan (átmeneti egyesülés) és ivartalanul (hasadás)
 52. Ivartalan szaporodás módjai:
  kettéosztódás, bimbózás, spóraképzés, teleprészletekkel vagy vegetatív szervvel
 53. Ivaros szaporodás módjai:
  kopuláció, konjugáció, ivarsejtekkel
 54. Hol élnek a kékbaktériumok?
  Főleg édesvízben, de tengerben is, talaj felső rétegében, jól viselik a szélsőséges körülményeket.
 55. Kozmopolita faj fogalma:
  a Föld legtöbb részén előforduló faj
 56. Plankton fogalma:
  a vízben lebegő életmódot folytató, kisméretű élőlények összessége
 57. Kékbaktériumok sejtfala mindig tartalmaz:
  cellulózt
 58. Kékbaktériumok színanyagai:
  fikocián, fikoeritrin, klorofill-a, xantofill, karotin
 59. A kékbaktériumok részt vesznek …
  gombákkal szimbiózisban a zuzmók felépítésében
 60. Kékbaktériumok szerveződése:
  egysejtűek illetve fonalas szerveződés
 61. A földi légkör kialakulásában fontos szerepe volt …
  a kékbaktériumoknak
 62. A kékbaktériumok túlszaporodása a …
  vízvirágzás
 63. Szimbionta baktériumok:
  cellulózbontó baktérium a szarvasmarha bendőjében, nitrogéngyűjtő baktériumok a pillangósvirágúak gyökérgümőiben
 64. Baktériumok gyógyszeripari felhasználása:
  antibiotikumok, vitaminok, inzulin előállítása
 65. Baktériumok élelmiszeripari felhasználása:
  savanyú káposzta, ecet, túró, sajt, joghurt, stb.
 66. Baktérium által okozott betegségek:
  gyulladások, vérhas, szamárköhögés, lepra, pestis, skarlát, lépfene, TBC, kolera, szalmonella, tetanusz, szifilisz
 67. Genny fogalma:
  elpusztult falósejtek és baktériumsejtek tömege
 68. Endoszimbionta elmélet:
  1. leszakadó membránbetüremkedés 2. sejtmag, sejtváz kialakulása 3. bekebelezés 4. mitokondrium aerob prokariótából 5. színtest fotoszintetizáló kékbaktériumból
 69. Egyszerűbb eukarióták fogalma:
  egysejtű vagy sejtek laza csoportjaként élő növnényszerű, állatszerű, gombaszerű eukarióta élőlények
 70. Szerveződési formák a feladatmegosztás alapján:
  sejttársulás/-halmaz, telep (álszövet), szövet (hajtásos)
 71. Szerveződési formák a sejtek térbeli elrendeződése alapján:
  fonalas, lemezes, test
 72. Helyváltoztatásra képtelen egyszerű eukarióták pl.
  Moszatgombák, kovamoszatok
 73. Aktív mozgás létrejöhet az egyszerű eukarióták esetében:
  ideiglenes/állandó függelékekkel
 74. Állandó plazmafüggelékek két része:
  fonál, alapi test
 75. Hol veszi fel az anyagot a papucsállatka?
  sejtszájon keresztül
 76. Emésztő űröcske kémhatása:
  először savas, ami elöli a táplálékként bekerült élőlényt, aztán lúgos, ami kedvezőbb a bontóenzimeknek
 77. Mixotróf táplálkozás:
  Ostorosmoszatok egyededi fény hiányában heterotróf módon táplálkoznak
 78. Hol van szükség a lüktető űröcskére?
  Sejtfallal nem rendelkező eukariótákba folyamatosan áramlik be a víz, a felesleges vizet a sejtek saját energiájuk segítségével leadják. Szerves bomlásterméket, ionokat is leadhatnak.
 79. Miből áll a lüktető űröcske?
  központi üreg, sugárcsatornák
 80. Hol nem alakul ki lüktető űröcske?
  tengerben élő egysejtűeknél
 81. Állábasok, ostorral mozgó egyszerűbb eukarióta fajok ivaros szaporodása:
  kopuláció (teljes összeolvadás)
 82. A bimbózás jellemző a …
  helytülőkre
 83. A bimbózást nehezítheti
  szilárd váz, burok
 84. Nyálkagombák szaporodása:
  spóratartókban kialakult ivartalan szaporító spórákkal
 85. Az ivaros szaporodás biztosítja …
  a faj egyedeinek változatosságát, alkalmazkodóképességét
 86. Csillósok, néhány fonalas egyszerűbb eukarióta szaporodási módja:
  konjugáció
 87. Konjugáció módja:
  1. két sejt között plazmahíd 2. kis sejtmag számfelező sejtosztódással osztódik, nagy sejtmag lebomlik 3. kis sejtmagok közül 1-1 kicserélődik 4. átkerült kis sejtmag összeolvad az ott maradottal 5. új sejtmag létrehozza a kis és a nagy sejtmagot 6. sejtek elválnak egymástól
 88. Növényi és gombaszerű egyszerűbb eukarióták ivaros szaporodása:
  ivarsejtekkel
 89. Ostorosmoszatok törzsének jellemzői:
  mixotróf anyagfelépítés: színtest, klorofill – sejtszáj, sejtgarat, emésztő űröcske, szemfolt. ősi képviselőik lehettek a gombák, növények, állatok szétválásának kiindulópontjai.
 90. Hol él a zöld szemes ostoros?
  Tiszta édesvizekben
 91. Ős-ostorosok törzsének jellemzői:
  sejtszáj nélküli, sokszor parazita élőlények, sejtfelületen keresztül veszik fel a gazdaélőlény anyagait
 92. Az álomkór ostorost terjeszti:
  cecelégy
 93. Ide tartozik az álomkór ostoros:
  ős-ostorosok törzse
 94. Hüvelyostoros:
  nők hüvelyváladékában szaporodhat el
 95. Galléros ostorosok életmódja:
  általában édesvíziek, helytülők, rokonság a szivacsokkal
 96. Barázdásmoszatok jellemzői:
  minden tagjuk egysejtű, fotoszintetizálnak
 97. Növények ősei ebből alakultak ki:
  ősi zöldmoszatokból
 98. Növények zöldmoszatokból alakulhattak ki, ennek bizonyítékai:
  klorofill-a,-b, keményítő
 99. Gyakran alakul ki szilárd váz ezeknél az élőlényeknél:
  hálózatos állábúak, likacsoshéjúak
 100. Itt élnek a nyálkagombák:
  korhadó avaron, fakérgen
 101. Nyálkagombák definíciója:
  amőboid egysejtű élőlények
 102. A nyálkagombák képesek …
  plazmódiumot létrehozni.
 103. Hogy alakul ki a plazmódium?
  Nyálkagombák sejtjei összeolvadnak, sejtfal nélküli, mozgó plazmatömeggé válnak. A plazmódium képezi a fajra jellemző spóratartót, amelyben kialakulnak a cellulóz sejtfalú spórák.
 104. Csillós egysejtűek jellemzői:
  csilló, kétféle sejtmag
 105. A kovamoszatok sejtfalába … rakódik be
  szilikát
 106. A kovamoszatok (1) elszaporodhatnak (2)
  1. hatalmas tömegben 2. sós és édes vizekben
 107. A barnamoszatok minden képviselője …
  többsejtű, teleptestű
 108. Itt élnek a barnamoszatok:
  mérsékelt vagy hideg tengerek aljzataihoz kötődnek
 109. Ide tartoznak a legnagyobb növényszerű élőlények:
  barnamoszatok
 110. A vörösmoszatok többségének testszerveződsése:
  teleptest
 111. Vörösmoszatok színanyagai:
  fikoeritrin, fikocianin, klorofill, karotinoidok
 112. A vörösmoszatok … is tudnak fotoszintetizálni
  200 m mélységben
 113. Hol élnek a vörömoszatok?
  Elsősorban melegebb tengerek aljzatán
 114. Vörösmoszatok felhasználása?
  agar-agar
 115. Moszatok (algák) definíciója:
  Zöld színanyag segítségével fotoszintézisre képes egysejtű, sejttársulásos, vagy telepes egyszerűbb eukarióták összefoglaló neve
 116. A zöldmoszatok testfelépítésükben …
  változatosak
 117. A klorofill-b itt fordul csak elő:
  zöldmoszatok, ostorosmoszatok, zöld növények
 118. A zöldmoszatok élőhelye jellemzően:
  édesvizek
 119. A növényvilág őseinek tekinthetők:
  zöldalgák
 120. Járommoszatok innen kapták a nevüket:
  konjugációkor jellegzetes alak
 121. Járommoszatok nem képesek …
  helyváltoztató mozgásra
 122. A legfejlettebb zöldmoszatok a …
  csillárkamoszatok
 123. A petespórás gombák sejtfalában …-t találunk
  cellulóz
 124. A petespórás gombák legfejlettebb képviselői közé tartozik a …
  peronoszpóra
 125. Indikátor élőlény definíciója:
  A környezeti hatások közül eggyel szemben szűktűrésűek, így jelenlétükkel jelzik az adott környezeti tényező meglétét
 126. Az algamezőket learatva …
  állati takarmányt kaphatunk
 127. Az algák jelentősek a vizek …
  öntisztulásában
 128. A szilárd vázzal rendelkező algák jelentősek a …
  kőzetképzésben
 129. A szaprofita egyszerűbb eukarióták jelentősek az …
  ásványosításban
 130. Virulencia =
  fertőzőképesség
 131. Példa csak állatban virulens vírusra:
  sertéspestis, baromfipestis
 132. Mi termeli a baktériumok sejtfalát?
  az alatta lévő sejthártya
 133. A nitrifikáló baktériumok anaerob szervezetek?
  nem
 134. Miért nem tekinthető ivaros szaporodásnak, csak ivaros folyamatnak a konjugáció?
  nem nő az egyedszám
 135. Mi az episzóma?
  a plazmában lévő DNS-darabka
 136. Hol helyezkedik ez a szemfolt?
  ostorok eredésénél
 137. Mi a különbség a csillósok nagy és kis sejtmagja között?
  kis sejtmag osztódásért felelős, nagy sejtmag a vegetatív működésért
 138. Hol találunk csillókat az emberi szervezetben?
  húgyvezeték, petevezeték, orrnyálkahártya
 139. Mi van a képen?


  Image Upload 1
  Fonalas járommoszat konjugációja
 140. Mi van a képen?

  Image Upload 2
  Candida okozta hüvelygomba
 141. Zöldmoszatok testszerveződése példákkal:
  sejtes, sejttársulásos (Volvox-fajok), sejtfonalas (békanyál), teleptestes (csillárkamoszat)
 142. Barnamoszat fő színanyaga:
  fukoxantin
 143. Vörömoszatok sejtfala:
  pektin és cellulóz
 144. Milyen elemet tartalmaznak a vörömoszatok?
  jódot
Author
der_murrkater
ID
195916
Card Set
Vírusok, baktériumok, egyszerűbb eukarióták.txt
Description
vírusok baktériumok egyszerűbb eukarióták
Updated