Halogénelemek

 1. A VII. főcsoport elemei:
  fluor, klór, bróm, jód, asztácium
 2. Halogénelemek oxidációs száma:
  -1 és +7 között változik, kivétel a F, annak -1
 3. A halogénelemek molekulái …, de könnyen …
  apolárisak, polarizálhatóak
 4. Halogénelemek fizikai tulajdonságai:
  F sárgászöld, Cl zöldessárga gáz, Br vörösbarna folyadék, I könnyen szublimáló szürke kristályos anyag, gőze lila
 5. A halogénelemek szilárd állapotban …rácsot alkotnak
  molekula
 6. A hidrogén és a F, Cl, Br között az egyesülés a … szerint játszódik le
  láncreakció
 7. A halogénelemek H-vegyületei …, vizes oldatuk …
  erősen poláris molekulavegyületek,  erős  sav
 8. A standardpotenciál értéke …
  F -> I irányba csökken
 9. A kisebb rendszámú halogén képes …
  a nagyobb rendszámút ionvegyületeiből elemi állapotúvá oxidálni
 10. A halogénelemek csportján belül a Cl, Br, I …
  triádot alkot
 11. Triád értelme:
  tulajdonságok atomtömeggel párhuzamosan, fokozatosan, egyirányúan változnak
 12. A halogén triád tagjainak vízben oldódása:
  Image Upload 2
 13. A halogénelemek a természetben … fordulnak elő
  csak vegyületeikben
 14. Halogénelemek előállítása általánosan:
  • hidrogén-halogenidek kémiai oxidációja
  • halogenid-sók olvadékának elektrolízise
 15. A F elektronegativitása az elemek között …
  a legnagyobb
 16. A F nem regál:
  N, O, nemesgázok, nemesfémek
 17. A F passzív védőréteget képez:
  ólom felületén
 18. A F a H-el
  az abszolút 0 fok közelében, sötétben, robbanásszerűen is egyesül
 19. A F a legtöbb fémmel…
  tűztünemény közben fluoridokká alakul
 20. A F erélyes …
  oxidálószer
 21. A F vízzel való reakciója:
  Image Upload 4
 22. A F … is megtámadja
  víznyomok jelenlétében a kvarcot és az üveget
 23. F-tartalmú ásványok:
  Fluorit, kriolit
 24. F előállítása:
  vízmentes HF-ot KF-al tesznek vezetővé, elektrolizálják
 25. F felhasználása:
  F-tartalmú szénvegyületek, teflon előállítása
 26. Cl-vegyületek általános neve ox. szám alapján
  -1: klorid, +1: hipoklorit, +3: klorit, +5: klorát, +7: perklorát
 27. Cl fizikai tulajdonságai:
  zöldessárga színű, fojtó szagú, köhögésre ingerlő, mérgező gáz, szobahőmérsékelten 0,6 MPa-on cseppfolyósítható
 28. A Cl az … H-el …
  égő, hevesen
 29. Klór-durranógáz:
  H és Cl gáz 1:1 V-arányú elegye
 30. A Cl a legtöbb félfémmel, fémmel … reagál
  tűztünemény közben
 31. A száraz Cl …
  a vasat nem támadja meg, ezért tárolható acélpalackban
 32. Királyvíz:
  Tömény sósav és salétromsav 3:1 arányú V-elegye
 33. Cl reakciója vörösfoszforral:
  Image Upload 6
 34. Cl kölcsönhatása a vízzel:
  • klóros víz keletkezik
  • Image Upload 8
 35. A ... fény hatására könnyen bomlik ...
  hipoklórossav, sósavra és naszcensz oxigénre

  Image Upload 10
 36. Hipó előállítása:
  Image Upload 12
 37. Cl előállítása laboratóriumban:
  • sósav oxidációjával, pl:
  • Image Upload 14
 38. Klór előállítása iparilag:
  • nátrium-klorid vizes oldatának elektrolízisével melléktermékként
  • Image Upload 16
 39. Cl felhasználása:
  fertőtlenítés, színtelenítés, PVC, háztartási vegyszerek
 40. Br-os víz ... elszíntelenedik
  Mg-por hatására
 41. A Br ... jelentős részével reagál
  félfémek, nemfémek
 42. A brómgőzök reagálnak pl.
  az antimonporral, sárgásfehér SbBr5 keletkezik
 43. A bróm ...foszforral ... egyesül
  fehér, tűztünemény közben PBr5-dá
 44. Brómmolekulák a bromidionokkal
  tribromidionokat hoznak létre
 45. A Br ... oldószerekben ... oldódik
  szerves, jól
 46. Br- os víz + kén-hidrogénes víz
  Image Upload 18
 47. Br felhasználása:
  oxidálószer, gyógyszeripar, filmgyártás
 48. Jód ... kristályokat
  acélszürke, lemezes
 49. I oldódása:
  O-tartalmú oldószerben barna, O-mentes szeres oldószerben lila, vízben kismértékű, KI-os vízben jól (I3-ionok)
 50. Lugol-oldat:
  KI-os I-oldat
 51. A I H-el csak ...
  magasabb hőm.-en egyesül, egyensúlyi reakció
 52. A jódhiány ...
  pajzsmirigy-működési zavarokat okoz
 53. Hidrogén-halogenidek ...vegyületek
  molekula
 54. H-halogenidek fizikai tulajdonságai:
  • vízben nagymértékben oldódnak
  • szúrós szagú, maró hatású gázok
 55. A vízmentes H-halogenidek ...
  a fémeket nem támadják meg
 56. A H-halogenidek vizes oldata a fémekkel
  H-fejlődés, halodisó keletkezése közben reagálnak (- standardpotenciál)
 57. HF-molekulák szerkezete:
  molekulaasszociáció (H4F4, H6F6)
 58. A HF 20 fok alatt:
  folyadék
 59. A HF vizes oldata ..
  a fémeket a platina kivételével megtámadja
 60.  ... fémek esetében fluorid védőréteg alakul ki HF vizes oldatával való reakcióban:
  ólom, réz
 61. A HF az ... is megtámadja, egyenlet:
  • üveget
  • Image Upload 20
 62. HF felhasználása
  szilikátok mennyiségének meghatározása, 235U-gyártás
 63. HF előállítása
  CaF2-ből tömény kénsavval melegítve
 64. Sósavszökőkút:
  HCl vízben való látványos olódása
 65. A HCl vízben való oldódása ... jár
  hőfejlődéssel
 66. Telített sósav m/m%-os összetétele
  42
 67. Forgalomba kerülő sósav m/m%-os összetétele
  38
 68. A tömény sósav ... sav
  igen erős
 69. A sósav a H-nél negatívabb elektródpotenciálú fémeket ...
  H-fejlődés közben oldja, kloridok keletkeznek
 70. A sósav a hidrogénnél pozitívabb elektródpotenciálú fémeket ... (egyenlet)
  • ox. szer, O2 jelenlétében oldja
  • Image Upload 22 
 71. Királyvíz keletkezése, reakciója arannyal
  Image Upload 24
 72. Királyvíz feloldja:
  platinát, aranyat is
 73. HCl és ammónia reakciója során
  sűrű fehér füst keletkezik
 74. HCl előállítása laboratóriumban:
  Image Upload 26

  Image Upload 28
 75. HCl felhasználása:
  textil-, bőr-, festékipar, fémfelületek tisztítása, háztartási vegyszerek
 76. HBr vizes oldata állás közben ...
  megbarnul, levegő oxigénje fény hatására oxidálja a HBr-ot
 77. HBr vizes oldata ...
  erős sav
 78. HI-molekula stabilitása:
  elég kicsi, fény hatására már szobahőmérsékleten is bomlik
 79. HI vizes oldata ...
  erős sav
 80. Kősótelepek színe mi miatt lehet?
  • agyag - szürkére fest
  • hematit - vörösre
  • bitumen - feketére
 81. Ipar mire használja a NaCl-t?
  Na-vegyületek előállítása, élelmiszerek tartósítása
 82. AgCl színe
  fehér
 83. AgBr színe
  halványsárga
 84. AgI színe
  sárga
 85. Az ezüst-halogenidek ...
  fényérzékeny vegyületek
 86. Ezüst-halogenidek bomlásának mértéke egyenesen arányos:
  a megvilágítás erősségével és időtartamával
 87. AgCl-csapadék és ammónia vizes oldata:
  Image Upload 30
 88. Az egyetlen, tiszta állapotban is előállítható klóroxosav:
  HClO4
 89. HOCl HClO2 HClO3 HClO4
  saverősség növekedése?
  HClO4 felé
 90. HOCl HClO2 HClO3 HClO4
  bomlékonyság növekedése?
  HOCl felé
 91. HOCl HClO2 HClO3 HClO4
  oxidáló hatás növekedése?
  HOCl felé
 92. Tisztán ionvegyületek:
  • magas op.
  • vízben jól oldódnak
  • vizes oldatuk ált. semleges kémhatású (NaCl, CaCl2, KBr)
 93. CaF2 oldódása vízben, miért?
  rossz, nagy rácsenergia
 94. Átmeneti típusú halogenidek, amelyek savasan hidrolizálnak:
  FeCl2, NiCl2, CuCb
 95. Al KMnO4 SiO2 CaO Ca
  Melyik anyaggal nem lép reakcióba a sósav?
  SiO2
 96. HF HCl HBr HI
  Melyik a legerősebb sav?
  HI
 97. Br2 Cl2 HF F2 HCl
  Melyik a legmagasabb forráspontú?
  Br2
 98. F2 HCl HBr HF HI
  Melyik a legmagasabb forráspontú?
  HF
 99. Cl2 HCl
  Melyik az erős oxidálószer?
  Cl2
 100. A HF forráspontja magasabb, mint a HCl-é, mert
  a HF molekulák között erős H-kötések alakulnak ki
Author
Anonymous
ID
195912
Card Set
Halogénelemek
Description
Halogénelemek
Updated