Növények, gombák, zuzmók összefoglaló

 1. Növények definíciója
  Soksejtű eukarióták, melyek klorofillmolekulák segítségével fotoszintetizálnak, sejtfaluk a cellulóz, tartalék tápanyaguk a keményítő. Egyedfejlődésük során az ivaros és az ivartalan nemzedék váltakozik.
 2. Milyen egyed alatti szint nem jelenik meg a növényeknél?
  szervrendszer
 3. A növények anyagcseréjében főleg a … játszanak fontos szerepet.
  szénhidrátok
 4. Növények jelentősége az élővilág szempontjából
  • talaj kialakítása, vízellátásának javítása
  • fotoszintézissel szerves anyagot és oxigént termel
  • fosszilis energiahordozókká alakulnak az évezredek során
 5. Obligát parazita növények definíciója, példa:
  másik növény szerves anyagait használja, pl. aranka,vicsorgó
 6. Félparazita növény definíciója:
  másik növény szervetlen anyagait használja fel saját felépítő folyamataihoz
 7. Hol élnek a rovaremésztő növények? példa
  nitrogénszegény talajon, pl. Vénusz légycsapója, kancsóka, harmatfű
 8. Hogy jön létre a sejtfonal?
  egy sejt az aljzaton rögzül, vezérsejt osztódik, középső sejt fotoszintetizál
 9. A mohák … szárazföldi növények
  valódi
 10. A mohák … származnak
  ősi zöldmoszatokból
 11. Moháknak nincs gyökere, hanem …
  gyökérszerű képződménye (rhizoida)
 12. A mohák száracskájában még … nem alakult ki
  valódi edénynyaláb
 13. A moha levélkéje …
  1-2 sejtréteg vastagságú, nincs kutikálja, víz számára átjárható
 14. A mohák … veszik fel.
  a vizet és ásványi anyagokat egész testükön keresztül
 15. Mohák sejtfalában … található
  hemicellulóz
 16. A mohák …, vizet jól megkötő … alkotnak
  változó vízállapotúak – mohapárnákat
 17. A teleptestes szerveződés jellemző:
  vörös- és barnamoszatok többségére, zöldmoszatok egy részére, kalapos gombákra, mohákra
 18. A mohák képesek … ivartalanul szaporodni.
  a mohatelepek feldarabolódásával
 19. Mohák csoportjai:
  lombosmohák, májmohák
 20. Mohanövény kétszakaszos egyedfejlődése:
  1. hímivarsejt vízben úszva jut el a petesejthez, megtermékenyítéshez víz szükséges 2. 2n zigóta spóratartó nyéllel és tokkal 3. meiózissal ivartalan spórák 4. spórából fonalas előtelep 5. mohanövény (ivaros nemzedék) 6. csúcsi részén alakul ki a hím- és női ivarszerv
 21. Zuzmók felépítése:
  zöldmoszatok tömlősgombákkal való együttélése: gomba vizet és ásványi sókat vesz fel, CO2-dal látja el a moszatokat, moszatok szerves anyagot szintetizálnak
 22. A zuzmók jól bírják …
  a szélsőséges éghajlati viszonyokat
 23. A zuzmók indikátorszervezetek:
  érzékenyek a levegő SO2 –tartalmára
 24. A zuzmók (1) élőlények, (2) is megtelepednek, (3) a kőzeteket
  1. pionír 2. sziklák felületén 3. zuzmósavakkal feloldják
 25. A zuzmókkal táplálkoznak:
  rénszarvasok
 26. Zuzmók szaporodása:
  leváló telepdarabokkal
 27. Az egysejtű zöldmoszatokon lehet …
  ostor
 28. A régebben használt moszat kifejezés ma már több csoportot jelöl:
  prokarióta kékmoszatok, ostorosmoszatok, sárgásmoszatok, egysejtű eukarióták
 29. A növényvilág törzsfejlődését befolyásoló tényezők:
  • vízért való verseny
  • fényért való verseny
  • szárazabb élőhelyeken való elterjedés lehetősége
 30. A vízi élettértől elszakadó, az új, szárazföldi élőhelyeket benépesítő növények …
  • nem jutottak korlátlan mennyiségben vízhez
  • nem tudták teljes testfelületükön felvenni a vizet
  • nem tartotta meg testüket a víz
 31. Szelekciós előnyt élveztek azok a csoportok, amelyek sejtjei szövetté differenciálódtak, és szervek alakultak ki, mert:
  • hatékony a tápanyagfelvételük (bőrszöveti szőrök, gyökér)
  • gyorsan továbbítják a tápanyagot (szállítószövet, szár)
  • intenzív a fotoszintézis (levél)
  • hatékony a test megtartása (szilárdító alapszövet)
  • növekedhetett a testméret
 32. A harasztok … származnak
  ősi zöldmoszatokból
 33. Harasztok virágkora:
  földtörténeti óidőben
 34. A harasztok az első …
  valódi szövetekkel és szervekkel rendelkező, hajtásos növények
 35. Harasztok szervei:
  szár, levél, gyökér
 36. Harasztoknak nincs:
  virág, termés
 37. Levél alapvető funkciója:
  fotoszintézisre szolgáló ellaposodott szerv
 38. A harasztok szárában van:
  valódi edénynyalábok és szilárdítószövet
 39. Harasztok nemzedékváltakozása:
  • 1. hímivarsejtek vízben úsznak el a petesejthez
  • 2. diploid zigótából harasztnövény
  • 3. spóratartók alakulnak ki, bennük meiózissal a haploid spórák
  • 4. spóra a talajon előtelepet alakít ki (ivaros nemzedék), ennek fonákán találhatók az ivarszervek
 40. Harasztok csoportjai:
  korpafüvek, zsurlók, páfrányok
 41. Páfrányok spóratartói …
  a levélfonákon alakulnak ki
 42. Páfrányra példa:
  erdei pajzsika
 43. Korpafüvek kihalt képviselői:
  pikkelyfa, pecsétfa
 44. Zsurlókban itt játszódik le a fotoszintézis:
  örvös lágyszár
 45. Zsurlók teste tartalmaz …
  kovát
 46. Korpafüvek levele …, szára …
  pikkelyszerű, villás elágazása
 47. Nyitvatermők származása:
  ősi harasztokból
 48. Nyitvatermők virágkora:
  középidőben
 49. A nyitvatermők (1) (2) növények
  1. hajtásos 2. virágos
 50. A nyitvatermők szaporodása …
  már független a víztől
 51. Nyitvatermők felé vezető átmeneti alakok a … voltak.
  magvaspáfrányok
 52. A nyitvatermők a (1) miatt általában (2) élnek a (3). Ennek neve: (4).
  1. fejletlen gyökérszőrök 2. szimbiózisban 3. gombákkal 4. mikorrhiza
 53. Nyitvatermők szárának felépítése:
  vízszállító sejtek (tracheidák), rostasejtek, nincsenek vízszállító csövek és rostacsövek
 54. Nyitvatermők megtermékenyítése általában:
  szél segítségével
 55. A nyitvatermők magjai a (1) virágban (2) fejlődnek.
  1. nőivarú 2. szabadon
 56. A nyitvatermőknek nincs …
  termésük
 57. Nyitvatermők nemzedékváltakozásának lényege:
  a haploid ivaros szakasz már nem fejlődik önálló életre képes zöld növénnyé
 58. Nyitvatermők rendszerezése:
  • magvaspáfrányok (kihaltak)
  • csikófarkfélék
  • páfrányfenyők
  • fenyőfélék: araukária-, ciprus-, tiszafafélék, mamutfenyők, fenyők
 59. A növények sejtmagjában találhatunk 2-3 …
  sejtmagvacskát
 60. Növényi sejtek jellegezetessége:
  színtest, zárványok, sejtnedvvel telt üreg, sejtfal
 61. Keményfákra példa:
  tölgy, akác, bükk
 62. Puhafára példa:
  fenyő, nyár
 63. Miből jön létre a vakuólum?
  endoplazmatikus hálózatról, Golgiról lefűződő hólyagokból
 64. Mit tartalmazhat a sejtüre?
  alkaloidokat, felesleges anyagokat, festékmolekulákat, stb.
 65. Aleuron =
  fehérjezárvány
 66. Sejttársulás definíciója:
  kezdetleges, az evolúció zsákutcáját jelentő szerveződési forma, melyben az együtt lévő sejtek között nincs munkamegosztás
 67. Telepes szerveződés:
  Együtt élő sejtek alaki elkülönülése mellett csak időleges munkamegosztás jön létre.
 68. Hajtás definíciója:
  leveles szár
 69. Hajtásos szerveződés:
  élőlény sejtjei között teljes munkamegosztás (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők)
 70. Növényi szövetek két fő típusa:
  osztódó, állandósult
 71. Osztódó szövet sejtjeinek leírása:
  • vékony, cellulóz sejtfal
  • nagy sejtmag
  • dús citoplazma
 72. Elsődleges osztódószövet:
  hajtás- és gyökércsúcsi osztódószövet
 73. A szártag megnyúlását eredményezi:
  köztes (interkaláris) osztódószövet
 74. Szár vastagodását biztosítja:
  kambium
 75. Regeneráció definíciója:
  másodlagos fejlődés, melynek során a már állandósult sejtek visszanyerik osztódóképességüket, és új szöveteket hoznak létre
 76. Állandósult szövetek:
  bőr-, alap-, szállítószövet
 77. Elsődleges bőrszövet:
  egyéves növényeket, idősebb növények fejlődő szervrészleteit borítja
 78. Epidermisz:
  föld feletti részek bőrszövete
 79. Epidermisz feladata:
  védelem, párologtatás csökkentése, kapcsolatteremtés a környezettel
 80. Másodlagos osztódószövet alakul ki:
  a sérülések helyén
 81. Az osztódószövet sejtjei között …
  nincs sejtközötti állomány
 82. Bőrszöveti sejtek leírása:
  • egy sejtréteg
  • hullámos szél
  • szoros záródás
 83. Rizodermisz:
  föld alatti részek bőrszövete, nincs kutikula, nincs gázcserenyílás, van gyökérszőr
 84. Másodlagos bőrszövet:
  héjkéreg, fás szárú növényekben, tábla alakú sejtek szoros záródása
 85. Harmadlagos bőrszövet:
  idősebb fák kérge
 86. Epidermisz gázcserenyílásának alakjai:
  súlyzó/bab
 87. A bőrszövetben … találhatunk színtestet.
  csak a zárósejtekben
 88. Légudvar:
  Gázcserenyílás mögött az alapszövet sejtjei által képzett tér
 89. Az epidermisz szőrei lehetnek:
  élőek, elhaltak
 90. Élő mirigyszőrök szerepe:
  anyagokat választanak ki, pl a muskátli illata
 91. Gyökérszőr definíciója:
  gyökér bőrszöveti sejtjeinek citoplazmatikus nyúlványa, élettartama néhány nap
 92. Mi van a képen?

  Image Upload 1
  Kétszikű növény gázcserenyílása
 93. Mi van a képen?

  Image Upload 2
  Egyszikű növény gázcserenyílása
 94. Mi van a képen?

  Image Upload 3
  Osztódószövet fénymikroszkópos képe - gyökércsúcs
 95. Szállítószövet szerepe:
  Felszívott vizet és ásványi sókat juttatja el a fotoszintézis helyére, onnan a szerves anyagokat a felhasználás helyére.
 96. Szállítóelemek két csoportja:
  farész, háncsrész
 97. Farész elemei:
  élettelen vízszállító sejtek, minden hajtásos növényben
 98. Zárvatermőkben a vízszállító sejtek … alakulnak
  vízszállító csővé
 99. Vízszállító cső szerepe:
  gyors anyagszállítás
 100. Háncsrész jellegezetes sejtje:
  rostasejt
 101. Hol találunk rostasejtet?
  harasztok, nyitvatermők háncsrésze
 102. Zárvatermők háncsrésze áll:
  rostacsövek, kísérősejtek
 103. Hogy alakulnak ki a rostacsövek?
  Sejtek végein lévő harántfalakon pórusok keletkeznek
 104. A háncs szállítóelemei ilyenek:
  élők
 105. Faparenchima:
  Farész raktározásra módosult élő sejtjei
 106. Háncsparenchima:
  Háncsrész raktározásra módosult élő sejtjei
 107. A bélsugársejtek …
  a fásszárúak szárában sugárirányban szállítják az anyagokat
 108. A szállítósejtek … rendeződnek
  szállítónyalábokba/edénynyalábokba
 109. A háncsrész anyagszállítása: A háncs (1) sejtjeibe (2) felhasználásával kerül a (3) a szerves anyag, elsősorban a (4). Ezt követi a (5). A háncsban lévő nedvből (6) (4) lép ki (7).
  • 1. élő
  • 2. energia
  • 3. levélből
  • 4. szacharóz
  • 5. víz passzív felvétele
  • 6. a felhasználóhelyeken
  • 7. a koncentrációkülönbségnek megfelelően
 110. Egyszerű szállítónyaláb:
  vagy csak fa- vagy csak háncselemet tartalmaz
 111. Összetett szállítónyaláb:
  a nyaláb közös nyalábhüvelyben fa- és háncselemeket is tartalmaz
 112. Zárt szállítónyaláb:
  ha az összetett szállítónyalábban nincs kambium
 113. Nyílt szállítónyaláb:
  ha az összetett szállítónyalábban van kambium
 114. A harmadik évre a fás szárú növényekben …
  a kambium összeér, kialakul a zárt kambiumgyűrű, mely kifelé a háncstest, befelé az egységes fatest elemeit hozza létre
 115. Évgyűrű ezért alakul ki:
  a növény vízellátása, anyagcsere-intenzitása nem egyenletes, ezért az év különböző időszakaiban eltérő átmérőjű szállítóelemek jönnek létre
 116. Tavaszi pászta:
  belső, világosabb része a fatestnek
 117. Őszi pászta:
  sötétebb, külső része a fatestnek
 118. Mi történik a hánccsal a vastagodás során?
  szétszakad, a héjkéreg részévé válik
 119. Geszt =
  a fatest életműködésekből kikapcsolt, sötétebb belső része
 120. Szíjács =
  a fatest világosabb, élő külső része
 121. Egyszikűek szállítónyalábjai:
  szórtan
 122. Kétszikűek szállítónyalábjai:
  körben
 123. Szár feladata:
  • növényi test váza
  • szállít
  • irányítja a növekedést felfelé
 124. Fás szár típusai:
  Pálmatörzs, cserje, fatörzs
 125. Lágy szár típusai:
  Dudvaszár, szalmaszár, palkaszár, tőszár, tőkocsány, nádszár
 126. Fa =
  Fás szárú növény, törzsre és koronára tagolódik
 127. Cserje =
  Törzs nélküli fásszárú növény, a hajtások a talajfelszín felett elágaznak
 128. Vessző =
  fiatal hajtás
 129. Gally =
  egy évnél idősebb hajtás
 130. Ág =
  3 évnél idősebb hajtás
 131. A csersavak fontos szerepet töltenek be …
  a kórokozók elleni védelemben.
 132. A háncstest nem szállító sejtjeiben …
  sók kristályosodhatnak ki.
 133. A fatestben és a háncstestben főleg …
  az utolsó évi elemek vesznek részt a vízszállításban
 134. Alapszövet itt helyezkedik el:
  bőrszövet és szállítószövet között
 135. A (1) sejtfala (2), ez lehetővé teszi az (3) a sejt és (4) között.
  • 1. valódi alapszövetek
  • 2. vékony
  • 3. anyagáramlást
  • 4 sejt közötti járatok
 136. Hol található táplálékkészítő alapszövet?
  Levél, fiatal szár, fejlődő termés
 137. Táplálékkészítő alapszövet típusai:
  Szivacsos, oszlopos
 138. Alapszövetek típusai:
  táplálékkészítő, raktározó, szilárdító, víztartó, átszellőztető, kiválasztó-váladéktartó
 139. Átszellőztető alapszövet leírása:
  vízinövényekben, nagy légjáratok
 140. Szilárdító alapszövet leírása:
  Sejtek fala erősen megvastagodik
 141. Szilárdító alapszövet típusai:
  szklerenchima, kollenchima
 142. Szklerenchima:
  megnyúlt sejtek, sejtek elhaltak, rostok (len, kender)
 143. Kollenchima:
  sejtfalak egyes részeken illetve a sarkainknál vastagodtak (szőlő, sóska)
 144. Mi a szerepe a kiválasztó alapszövetnek?
  Felesleges anyagcseretermékeket (nektár, illóolajok, tejnedv, alkaloidák) tárolja és kiválasztja
 145. Táplálékkészítő alapszövet található:
  zöld levelekben, zöld szárakban
 146. Táplálékkészítő alapszövet leírása:
  • sok sejt közötti járat
  • sok zöld színtest
  • fotoszintetizál
 147. Raktározó alapszövet hol található?
  fénytől elzárt növényi részekben
 148. Raktározó alapszövet leírása:
  • nagy, tág üregű sejtek
  • keményítőt, cukrot olajat raktároznak
 149. Víztartó alapszövet leírása:
  • tág üregű sejtek
  • víz egy nagy, központi vakuólumban
 150. Víztartó alapszövet előfordulása?
  szárazságtűrő növényekben
 151. Kollenchima típusai:
  sarkos, lemezes
 152. Az állatokkal ellentétben a … a növényekre kevéssé jellemző.
  felesleges anyagok leadása
 153. A növénybe került víznek … százaléka hasznosítódik a fotoszintézisben.
  kis
 154. A víz jelentős mennyiséggel szerepel a növényekben:
  anyagszállítás, hőszabályozás
 155. A víz felhalmozódik a növényi sejtbe, és … hozza azt
  turgorállapotba
 156. A növények tápanyagai:
  víz, ásványi sók ionjai, szén-dioxid
 157. A szövetes növények a (1) a gyökér (2) működésével, főleg a (3) nagy felületén, a gáz halmazállapotúakat pedig a (4) veszi fel.
  • 1. vizet és ásványi sók ionjait
  • 2. bőrszöveti sejtjeinek
  • 3. gyökérszőrök
  • 4. a gázcserenyílásokon keresztül
 158. Gyökér biztosítja:
  hajtásos növények rögzítése, tápanyagok felvétele
 159. Gyökér szakaszai:
  osztódási, megnyúlási, felvételi, szállítási zóna
 160. Itt van a gyökér elsődleges osztódószövete:
  gyökércsúcs
 161. Hol van a gyökércsúcs?
  osztódási zóna
 162. Gyökérsüveg feladata:
  védi az osztódószövetet,, gyökérsavakat termel, melyek oldják a talajszemcséket (növekedés)
 163. A megnyúlási zónában …
  az új sejtek felveszik a növény sejtjeire jellemző hosszúkás alakot.
 164. Felvéleti zóna szerepe:
  itt a legintenzívebb a tápanyagfelvétel
 165. Hol alakul ki a gyökérben a szállítószövet?
  Szállítási zóna
 166. Hol alakulhatnak ki oldalgyökerek?
  szállítási zóna
 167. Főgyökérrendszer itt fordul elő:
  nyitvatermő, zárvatermő kétszikű
 168. Mellékgyökeres gyökérrendszer itt jellemző:
  egyszikűek
 169. A gyökérben ilyen szállítónyalábok vannak:
  egyszerű
 170. Módosult gyökerek:
  • karógyökér
  • hagymagumó
  • gyökérgumó
  • gyökérgümő
 171. Karógyökérre példa
  sárgarépa
 172. Hagymagumóra példa
  jácint
 173. Gyökérgumóra példa
  retek, dália
 174. Gyökérgümőre példa
  pillangósvirágúak
 175. Járulékos gyökerek fogalma:
  más szervből alakulnak ki
 176. Járulékos gyökerek példával:
  • léggyökér - filodendron
  • kapaszkodógyökér - borostyán
  • támasztó léggyökér
  • koronagyökerek - kukorica
  • szívógyökér – aranka
 177. A tápanyagok közül az ásványi sók (1) állapotban, (2) rögzülnek a (3).
  1. oldott 2. ionok formájában 3. talajszemcsékhez
 178. Így veszik fel az ionokat a gyökérszőrök:
  néhány ion diffúzióval, nagy részük energia befektetésével
 179. A növények a talajból a … vizet tudják felvenni.
  gravitációs és kapilláris
 180. A gyökér vízfelvételét befolyásolja:
  • a talaj vízmegkötő képessége
  • hőmérséklete
  • levegőtartalma
  • vízpotenciálja
 181. Az ionok … közvetítésével jutnak el a gyökér sejtjeihez.
  víz
 182. A vízbeáramlás feltétele a gyökér sejtjeibe:
  ozmózisnyomás nagyobb legyen, mint a turgornyomás
 183. Hogy vándorol a víz onnantól kezdve, hogy felveszi a gyökérszőr sejthártyája?
  • a sejthártya passzívan, ozmotikus nyomáskülönbséggel veszi fel a vizet
  • a külvilág felől a szállítószövet elemei felé irányuló áramlás keletkezik
  • a víz a belső, nagyobb ozmotikus nyomású sejtbe áramlik
  • a víz sejtről sejtre halad
  • a víz a vízszállító sejtbe/csőbe jut
 184. Trágyázás =
  a talajból hiányzó elemek mesterséges pótlása
 185. Liebig-féle minimumtörvény:
  a növények a legkisebb mennyiségben jelen levő alkotórész arányában hasznosítják a többi anyagot
 186. Elemek szerepe a növényben – nitrogén
  fehérjék, nukleinsavak, vegetatív szervek felépítője
 187. Elemek szerepe a növényben – foszfor
  nukleinsav felépítője, virág-, termés-, mellékgyökérképzés
 188. Elemek szerepe a növényben – kálium
  szénhidrát-, sejtfalképzés, csírázás
 189. Elemek szerepe a növényben – kén
  fehérjék felépítője
 190. Elemek szerepe a növényben – kalcium
  membrán-, gyökérképzés
 191. Elemek szerepe a növényben – magnézium
  klorofill felépítője
 192. Elemek szerepe a növényben – vas
  sejtlégzés fehérjéi
 193. Elemek szerepe a növényben –bór
  serkenti az auxinképzést, szabályozza a vízgazdálkodást
 194. Elemek hiánytünetei növényeknél – nitrogén
  idős levelek sárgulnak, lehullnak, betegségérzékenység
 195. Elemek hiánytünetei növényeknél – foszfor
  növény sötétzöld, levelek vörösesek, a növény satnya
 196. Elemek hiánytünetei növényeknél – kálium
  idősebb levelek szélei alágörbülnek, nekrózis
 197. Elemek hiánytünetei növényeknél – kén
  fiatal levelek, levélerek sárgulnak, elfásodás
 198. Elemek hiánytünetei növényeknél – kalcium
  gyökércsúcs, hajtáscsúcs tönkremegy, fiatal levelek sárgák és felgyűrődnek
 199. Elemek hiánytünetei növényeknél – magnézium
  idősebb levelek márványozottsága
 200. Elemek hiánytünetei növényeknél – vas
  fiatal levelek sárgák, levélerek zöldek (klorózis)
 201. Elemek hiánytünetei növényeknél – bór
  hajtáscsúcs pusztul
 202. Milyen tényezők hatására alakul ki a folyamatos vízút a növényben?
  • gyökérnyomás (központi henger vízszállító csöveiben élő faelemek ionokat választanak ki, amit a víz passzívan követ)
  • párologtatás szívóhatása
  • tracheában kialakuló kapilláris nyomás
  • vízmolekulák közötti kohézió
 203. Lankadás =
  a növény turgora csökken, visszafordítható
 204. Hervadás =
  a növény kiszárad, nem visszafordítható
 205. Guttáció =
  a felesleges víz leadása hidatódákon keresztül
 206. Mi lehet a növényben a felvett vízmolekulák sorsa?
  • 1. elpárologhat a gázcserenyílásokon keresztül
  • 2. egy részük a citoplazmában marad, felhalmozódik az idősebb sejtek sejtüregeiben
  • 3. a citoplazmában makromolekulák, ionok hidratációs vizét képezheti
  • 4. fotolízisben vehet részt
  • 5. terminális oxidáció során keletkezhet víz
  • 6. a fotolízisből származó hidrogénatomok elemei részecskékre esnek szét, a protonok és elektronok felhasználódhatnak a Calvin-ciklusban, ahol a keletkező glükóz H-atomjait képezhetik
 207. A szerves anyagok szállítása a növényekben
  • 1. a háncselemekben jutnak el a felhasználás helyére
  • 2. minden irányban mozoghatnak a háncselemekben
  • 3. szacharóz, aminosavak, kis molekulájú szerves vegyületek
  • 4. levélerekben a háncsrész a fonák felőli részen helyezkedik el (->tetvek)
  • 5. szerves anyagok szállítását Malphigi vizsgálta (gyűrűzés, a gyűrű felett a szövetek megduzzadnak, mert a kész szerves anyagok nem tudnak tovább áramolni)
 208. Szártag fogalma
  két legközelebbi levél, csomó vagy elágazás közötti szárrész
 209. Rügy fogalma
  fiatalkori hajtás
 210. Rügyek csoportosítása
  • fedett-csupasz
  • csúcs-oldal-hónalj
  • hajtó-alvó
  • virág-levél-vegyes
 211. Milyen feladatra módosulhat a szár?
  raktározás, szaporodás, védekezés, kapaszkodás
 212. Raktározásra módosult szárak:
  hagyma, gumó
 213. Szaporodásra módosult szárak:
  inda, gyöktörzs
 214. Védekezésre módosult szárak:
  tüske, ágtövis
 215. Kapaszkodásra módosult szár:
  ágkacs
 216. Föld feletti módosult szárak példákkal:
  • pozsgás: kaktusz
  • szárkacs: tök
  • ágkacs: szőlő
  • tövis: kökény
  • tüske: rózsa
  • inda: szamóca
 217. Föld feletti módosult szárak példákkal:
  • gyöktörzs: gyöngyvirág
  • tarack: tarackbúza
  • szárgumó: burgonya
  • hagyma: vöröshagyma
  • hagymagumó: kardvirág
 218. Levél fogalma
  a szár korlátozott növekedésű oldalszerve
 219. Miből fejlődik a levél?
  a hajtáscsúcs levélkezdeményeiből
 220. Mik a levél alapfeladatai?
  tápanyagkészítés, gázcsere, párologtatás
 221. A levél felépítése:
  levélalap, -nyél, -lemez
 222. Levelek elhelyezkedése:
  szórt, átellenes, keresztben átellenes, örvös
 223. Egyszerű levél =
  egy levélnyélen egy levéllemez
 224. Összetett levél =
  egy levélnyélen több levéllemez
 225. Levéllemez széle lehet:
  ép, fűrészes, fogas, csipkés, hullámos
 226. Levél tagoltsága lehet:
  tagolatlan, karéjos, hasadt, osztott, szeldelt
 227. Levél alakja lehet:
  szív, vese, kerekded, tojásdad, elliptikus, hosszúkás, szálas, tűlevél
 228. Milyen szélű a képen látható levéllemez?

  Image Upload 4
  Fogazott
 229. Milyen szélű a képen látható levéllemez?

  Image Upload 5
  Fűrészes
 230. Milyen állásúak a képen látható levelek?

  Image Upload 6
  Örvös
 231. Lomblevél szöveti felépítése:
  • 1. felül egyrétegű epidermisz, rajta lehet viasz, kutikula, növényi szőr
  • 2. oszlopos táplálékkészítő alapszövet (hasáb alakú sejtek, fotoszintézis)
  • 3. szivacsos táplálékkészítő alapszövet (sok zöld színtest, sejt közötti járatok)
  • 4. fonák bőrszöveti sejtek között: gázcserenyílások
 232. Levélerezet =
  levéllemezben futó szállítónyalábok
 233. Levélerek lefutása páfrányfenyőnél:
  villás
 234. Levélerek lefutása egyszikűeknél:
  párhuzamos/mellékeres
 235. Levélerek lefutása kétszikűeknél:
  hálózatos/főeres
 236. Sziklevél milyen növénycsoportokra jellemző?
  harasztok, nyitvatermők, zárvatermők
 237. Sziklevél feladata:
  csíranövény táplálója, kétszikűeknél raktározza a tápanyagot, egyszikűeknél közvetíti a mag táplálószövetéből a csíranövénynek
 238. A nyitvatermők …szikűek
  sok
 239. A zárvatermők …szikűek
  egy vagy két-
 240. Allevél hol jellemző? példa
  föld alatti hajtásokon, pl hagyma
 241. Fellevél hol található?
  a virág ill. virágzat alatt
 242. Fellevél funkciói:
  védelem, támasztás, csalogatás
 243. Fellevelekre példa:
  murvalevél, buroklevél, toklász
 244. Levélmódosulatok példákkal:
  • levéltövis - sóskaborbolya
  • levélkacs - lednek
  • pálhalevél - borsó
  • rovarfogó növények – különleges táplálkozásra módosultak
 245. Légzési hányados definíciója:
  leadott CO2 és a felvett O2 térfogatának aránya
 246. Növényi párologtatás szakaszai:
  • 1. a vízgőz leadása az alapszövet sejtjeiből a sejt közötti járatokba
  • 2. a vízgőz a sejt közötti járatokból a gázcserenyílásokon át a környezetbe távozik
 247. Hol helyezkednek el a gázcserenyílások a szárazföldi kétszikűek esetében?
  levél fonákán
 248. Hol helyezkednek el a gázcserenyílások az egyszikűek esetében?
  a levél mindkét oldalán
 249. Milyen élőlénycsoportnál helyezkednek el a gázcserenyílások a levél színén?
  vízen úszó vízinövényeknél
 250. Mi alkotja a gázcserenyílásokat?
  2 db, babszem alakú, homorú részükkel egymás felé néző zárósejt
 251. Mitől függően nyílik vagy zárul a légrés?
  a zárósejtek turgorállapotától
 252. A zárósejtek fény jelenlétében mit csinálnak?
  fotoszintetizálnak, cukrot készítenek
 253. Mivel a bőrszövetben csak a (1) van (2), ezért a (1)ben megnő a (3), ezért a (4) a (5) (6) a zárósejtbe áramlik, a (7) kinyílik.
  • 1. zárósejtben
  • 2. színtest
  • 3. szőlőcukor-koncentráció
  • 4. víz
  • 5. szomszédos sejtekből
  • 6. ozmózissal
  • 7. légrés
 254. Fény hiányában a gázcserenyílás …
  bezárul
 255. A kiszáradó növény gázcserenyílásai …
  zártak
 256. Gázcserenyílások működési elve (3):
  • 1. napfényben fotoaktív nyitás
  • 2. sötétedéskor fotoaktív zárás
  • 3. vízhiánykor hidroaktív zárás
 257. Párologtatás idegen szóval:
  transzspiráció
 258. A párologtatást befolyásoló tényezők:
  • levegő páratartalma
  • szélerősség
 259. Légrések idegen szóval:
  sztómák
 260. Szárazságtűrő növények légrései:
  besüllyeedtek
 261. Vízben bővelkedő növények légrései:
  kiemelkednek
 262. A gázcserenyílás mögött az alapszövet sejtjeiben … alakul ki, ennek páratartalma befolyásolja a légrés működését.
  légudvar
 263. Fotoszintézis leggyakoribb végterméke:
  keményítő
 264. Fotoszintézis jelentősége:
  • O2- termelés, ami a légzéshez kell
  • szervesanyag-termelés a heterotrófok számára is
 265. CO2-molekula útja a növényekben
  • 1. a gázcserenyíláson keresztül felvett CO2-molekula a fotoszintézis sötétszakaszába lép be (Calvin-ciklus)
  • 2. az öt szénatomos ribulózhoz kapcsolódik
  • 3. átmeneti termék két molekula glicerinsav-foszfátra bomlik
  • 4. redukálódik glicerinaldehid-foszfáttá
  • 5. két glicerinaldehid-foszfátból több lépésben szőlőcukor keletkezik, ami keményítő formájában raktározódik
  • 6. ha ezt a növény felhasználja, akkor a glükolízisbe jut a glicerinaldehid-foszfát
 266. Gázcsere =
  O2 és CO2 cseréje a növény és környezete között
 267. Légzést a növény … végez.
  folyamatosan
 268. Sejtlégzés =
  biológiai oxidáció a sejtben
 269. A sejtlégzés közben …
  energia szabadul fel.
 270. A légzés intenzitását befolyásolja:
  • külső hőmérséklet
  • fény intenzitása
  • sejtek víztelítettségi állapota
 271. Mikor maximális a légzés mértéke? Miért?
  csírázás idején, mert ekkor a növény heteretróf építő folyamatú, és ehhez a magban raktározott tápanyagok lebontásából származó energiát használja fel a csíranövény
 272. A nappal zajló (1) során termelt (2) felhasználódhat a (3), és a (3) által létrehozott (4) beépülhet a (5).
  • 1. fotoszintézis
  • 2. oxigén
  • 3. légzésben
  • 4. szén-dioxid
  • 5. keletkező szerves vegyületekbe
 273. Sejtlégzés egyenlete:
  C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O + energia
 274. Szekréció =
  elválasztás
 275. Exkréció =
  kiválasztás
 276. Kiválasztás idegen szóval:
  exkréció
 277. Elválasztás idegen szóval:
  szekréció
 278. Jellemző növényi raktározott tápanyagok példákkal:
  • szénhidrát ( répacukor a burgonyában)
  • keményítő (búza, bab, burgonya, árpa)
  • fehérje (szója)
  • olajok, zsírok (napraforgó, dió)
 279. Raktározás történhet itt:
  gyökér, szár, termés
 280. A párolgás … a növényt.
  hűti
 281. Hogyan vizsgálták az anyagok áramlását a növényekben?
  radioaktív izotópokkal
 282. Légzés részfolyamatai:
  gázcsere, sejtlégzés
 283. A fotoszintézis …a légzésnél.
  intenzívebb
 284. A legrövidebb ideig … őrzik meg csírázóképességüket.
  az olajtartalmú magvak
 285. A virág raktározásra módosul ezeknél a növényeknél:
  karfiol, brokkoli
 286. A kiválasztó alapszövet típusai:
  hasadásos járatok, mirigyszőrök a leveleken, nektáriumok a virágokban, tejcső
 287. Növények tipikus helyzetváltoztató mozgása:
  a növekedési mozgás
 288. Növények sejten belüli mozgását okozza:
  citoplazma áramlása
 289. Növények passzív mozgásának típusai:
  • helyváltoztató (pl a termések terjedése)
  • helyzetváltoztató (pl a szél mozgatja a növényt)
 290. Mi okozza a turgormozgást?
  a víztartalom változása
 291. Taxis fogalma:
  inger irányától függő helyváltoztató mozgás
 292. Tropizmus fogalma:
  inger irányától függő helyzetváltoztató mozgás
 293. Nasztia fogalma:
  inger irányától független helyzetváltoztató mozgás
 294. Fotonasztiára példa:
  a virág nyílása reggel
 295. Termonasztiára példa:
  tulipán kinyílik a meleg szobában
 296. Tigmonasztiára példa:
  mimóza leveleinek mozgása
 297. Növényi hormonok:
  • citokininek
  • auxinok
  • gibberellinek
  • abszcizinsav
  • etilén
  • brasszikoszteroidok
 298. Növényi hormonok alapfunkciói:
  növényi sejtek osztódását, megnyúlását serkentik vagy gátolják
 299. A növényi hormonok … hatnak.
  rendszerben
 300. Citokininek feladata
  • Auxin jelenlétében a sejtosztódást serkentik, a rügyképződés kiváltói
  • Hatásukra az állandósult szövetek visszanyerik osztódóképességüket.
 301. Auxinok feladata
  • Növekedést szabályozó anyagok
  • Hajtáscsúcsokon termelődnek
  • Növelik a sejtek hosszanti megnyúlását
  • Hatással vannak a fotoszintézisre, légzésre, sejtosztódásra
  • Az egyes szervek eltérő auxinkoncentrációt igényelnek, a hajtáscsúcsközelében lévő magasabb auxinszint megakadályozza a levelek hónaljában lévő oldalrügyek kihajtását.
  • Tropizmusok kialakításában fontos szerep.
 302. Hol szállítódik az auxin?
  Fénnyel ellentétes oldalon
 303. Gibberellinek feladata:
  • szártagok megnyúlását serkentik
  • segítik a virágképzést
  • fokozzák a csírázás ütemét
  • segítik a korai érést
 304. Abszcizinsav feladata:
  • általános gátló hormon
  • gátolja a rügyek korai kihajtását
  • fenntartja a fás növények téli nyugalmát
  • gyorsítja a növényi szervek öregedését, a lombhullást
 305. Etilén feladata:
  • gyümölcsök érését serkenti
  • gátolja a növekedést, az auxinszállítást
 306. Brasszikoszteroidok feladata:
  • befolyásolják az anyagcserét
  • serkentik a szármegnyúlást
  • serkentik a szár és a levél fejlődését
  • serkentik az eténképzést
 307. Auxin hatására vonatkozó kísérlet (Paál Árpád):
  • a hajtás-tenyészőcsúcstól megfosztott csíranövényke nem nő tovább, mert nem kapott auxint
  • ha féloldalasan helyezzük vissza a hajtáscsúcsot, a felülről való megvilágítás ellenére is elgörbült a csíranövényke, mert a hajtásnak csak az egyik felén halad lefele az auxin
  • ha zselatinkockára tesszük a hajtáscsúcsot, az auxin átszivárog abba, és a kockát visszatéve a csonkra, a növekedés folytatódik
 308. Szaporodás fogalma
  a faj folytonosságát biztosító életjelenség, amely során az élőlények önmagukhoz hasonló utódokat hoznak létre
 309. Dugványozás:
  kihasználható, hogy a növényi szervek nedves környezetben a hiányzó részeket pótolják. Lehet gyökérrel (rózsa), szárral (muskátli), levéllel (begónia, fokföldi ibolya)
 310. Bujtás:
  a hajtást a talajba vezetve az gyökeret fog képezni, majd az új egyed leválasztható az anyanövényről (szőlő, rózsa)
 311. Oltás, szemzés
  2-3 rügyes oltóág, szemzés egy rügy beültetését jelenti (gyümölcsfák)
 312. Moha hímivarsejtje ezzel mozog:
  ostor
 313. Haraszt hímivarsejtje ezzel mozog:
  csilló
 314. Virág fogalma
  módosult levelekből álló, korlátolt növekedésű, rövid szártagú szaporító hajtás
 315. A virág ivarleveleinek eredetét … vezethetjük le.
  a heterospórás páfrányok makro- és mikrospórát létrehozó spóratartós leveleiből
 316. A virág kialakulásával lehetővé vált a nagyobb távolságra lévő egyedek szaporodása is a … segítségével.
  szél, víz, állatok
 317. A teljes virág részei:
  kocsány, vacok, virágtakarólevelek,ivarlevelek
 318. A virág takarólevelei a … szolgálják.
  védelmet, figyelemfelkeltést
 319. Csészelevelek összessége:
  csésze
 320. Sziromlevelek összessége:
  párta
 321. Az ivarlevelek alkotják a …
  porzótájat ill. termőtájat
 322. A bibe nagy, sokszor ragadós felülete segíti …
  a virágpor megtapadását.
 323. Pollen =
  virágporszem
 324. A lepellevelek … képezik.
  az egynemű virágtakarót, a leplet
 325. A szél porozta növényeknél a virágtakaró gyakran …
  csökevényes
 326. Hiányos virág:
  valamelyik virágalkotó nem alakul ki
 327. Női virág:
  porzók hiányoznak
 328. Hím virág:
  termők hiányoznak
 329. Csupasz virág:
  nem alakul ki a virágtakaró
 330. Meddő virág:
  mindkét ivarlevél hiányzik
 331. Mit szolgál a meddő virág?
  figyelemfelkeltést
 332. … a növény egylaki vagy kétlaki lehet.
  Egyivarú virágok kialakulásával
 333. Egylaki növény:
  a hím és a női virág egy egyeden megtalálható
 334. Kétlaki növény:
  külön növényen található meg a hím és a női virág
 335. Virágképlet szimbólumai:
  • K csészelevél
  • C sziromlevél
  • P lepellevél
  • A porzó
  • G termő
  • virágtagok száma alsó indexben
  • () összenövés
  • azonos virágtagok több körben: + jel
  • * sugaras szimmetria
  • felfelenyíl: kétoldali szimmetria
 336. Egyszerű virág:
  a virágtengelyen egyetlen virág található
 337. A növények egyedfejlődése … történik
  nemzedékváltakozással
 338. Fejlődés fogalma
  Minőségi változások sorozata, amelynek eredményeként új szervek, szövetek alakulnak ki a sejtek differenciálódása következményeképpen
 339. A kettős megtermékenyítés
  • ivaros szakasz – embriózsák-kezdemény mitózissal 3x osztódva 8 db sejtet hoz létre
  • 8 sejt = embriózsák, részei: 1 petesejt, 2 kísérősejt, 3 ellenlábas sejt, 2 középső két sejt összeolvad központi sejtté
  • az embriózsákot a magkezdemény burka veszi körül
  • embriózsák+magkezdemény burka = magkezdemény
  • porzó megfelel a hajdani mikrospórának, egyszeres genetikai állományú, mitózissal létrehozza a vegetatív és a generatív/reproduktív sejtet
  • vegetatív és a generatív/reproduktív sejtet + vastag sejtfal = pollen
  • megporzás: a virágporszem termőre kerülése
  • a vegetatív sejt pollentömlőt hajt a generatív sejt számára az embriózsák felé
  • a tömlőn levándorló generatív sejt kettéosztódik, két hímivarsejtet hoz létre: egyik a petesejttel, a másik a központ sejttel egyesül
  • a megtermékenyített petesejtből lesz a zigóta, majd a csíranövény
  • a központi sejtből táplálószövet fejlődik (zárvatermőkben 3n genetikai állományú, nyitvatermőkben 2n)
  • ha elmarad a megtermékenyítés, az ivarsejtek feladatát az ellenlábas sejtek veszik át
  • a magkezdemény burkából maghéj, a magházból termés fejlődik ki
 340. Kettős megtermékenyítés rövid fogalma:
  a zárvatermőkre jellemző folyamat, amely során a magkezdemény petesejtje és központi sejtje is összeolvad egy hímivarsejttel
 341. Mag fogalma:
  magvas növények többsejtű szaporító szervrendszere, amely a megtermékenyített magkezdeményből alakul ki
 342. Mag részei:
  csíra, táplálószövet, maghéj
 343. Termés fogalma:
  a zárvatermők termőjének magházából a megtermékenyítés után létrejövő képződmény, ami egy vagy több magot tartalmaz
 344. Áltermés fogalma:
  a termőlevélen kívül más virágrész is szerepet játszik a termés kialakításában
 345. Mikor következik be a magnyugalmi állapot?
  mag és termés képződése után
 346. A magnyugalmi állapot során …
  a növény felkészül a csírázásra
 347. A növény embrionális egyedfejlődése ezzel zárul le:
  magnyugalmi állapot
 348. Vernalizáció fogalma:
  egyes áttelelő növények virágzásukhoz fiatal korukban alacsony hőmérséklet bizonyos idejű hatását igénylik
 349. A növény posztembrionális fejlődésének első szakasza:
  csírázás
 350. A növény posztembrionális fejlődésének legintenzívebb szakasza:
  csírázás
 351. Csírázás fogalma:
  a csíra kijut a magból, és csíranövénnyé fejlődik
 352. Csírázás külső feltételei:
  víz, oxigén, megfelelő hőmérséklet
 353. Csírázás belső feltételei:
  mag érettsége, hormonok megléte, csírázásgátló anyag eltávolítása
 354. Csírázás folyamata:
  • fokozott vízfelvétel
  • csírakapu felreped
  • gyököcske rögzíti a magot, rügyecske is fejlődésnek indul
  • a mag sziklevelében és táplálószövetében felhalmozott anyagok felhasználásával intenzív légzés
  • föld alatti/föld feletti csírázás: sziklevél alatti/feletti szárrész nyúlik meg
 355. Mikor ér a fejlődő növény a vegetatív szakaszba?
  Első/első 2 lomblevél megjelenésével
 356. A vegetatív szakasz …
  fényigényes
 357. A hőmérséklet … egyedfejlődési szakaszban fontos tényező.
  minden
 358. Mikor ér a vegetatív növény a reproduktív szakaszba?
  Mikor megfelelő hatásokra virág képzésére alkalmassá válik.
 359. Mikor a növény vegetatív szakaszból reproduktív szakaszba ér, a hajtáscsúcsi osztódószövet…
  virágzási osztódószövetté alakul.
 360. Miből fejlődik ki a virág?
  virágrügyből
 361. Hol alakulnak ki az ivarlevelek?
  a virágrügyben
 362. Hogy osztódik az embriózsák-anyasejt?
  meiózissal
 363. Mi történik az embriózsák-anyasejttel a meiózis után?
  a létrejövő 4 sejtből csak 1 alakul embriózsák-kezdeménnyé, a többi elpusztul
 364. Milyen génállományúak a virágporszem-anyasejtek?
  kétszeres
 365. Hogy osztódnak a virágporszem-anyasejtek?
  meiózissal
 366. A növények virágzását a megvilágítási időtartam, = … befolyásolja.
  fotoperiodizmus
 367. Milyen szerve érzékeli a növénynek a fotoperiodizmust?
  a növény levelei
 368. Hosszúnappalos növény fogalma:
  virágzásukhoz napi 14-16 óra megvilágítás szükséges
 369. Honnan származnak nagyrészt a hosszúnappalos növények?
  szubtrópusi, mérsékelt, hideg öv
 370. Példa hosszúnappalos növényre:
  fejes saláta, búza, vöröshagyma
 371. Rövidnappalos növények fogalma:
  virágzásukhoz napi 8-12 óra megvilágítás és 16-12 óra folyamatos sötétség szükséges
 372. Példa rövidnappalos növényre:
  paprika, kukorica
 373. Honnan származnak elsősorban a rövidnappalos növények?
  trópusi területekről
 374. A moháknál megfigyelhetjük a … előfutárait.
  gázcserenyílás, vízszállító sejt
 375. A mohák … képviselik.
  az evolúció oldalágát
 376. Májmohák formája:
  szalag vagy elágazó karájos
 377. A moháknál nincs bőrszövet, ami …
  megakadályozza a gyors vízvesztést
 378. Hol élnek a mohák?
  Nedves élőhelyek: lápok, tocsogók, de elszakadhatnak a nedves környezettől: homokos talaj, háztetők, fák törzse. A trópusoktól a tundráig megtaláljuk őket.
 379. Miből alakultak ki a harasztok?
  ősi zöldmoszatokból
 380. Mikor alakultak ki a harasztok?
  400 millió éve
 381. Mi kedvezett a harasztoknak a karbon korban?
  nedvesség, trópusi meleg, vulkanizmussal felszabaduló sok CO2
 382. A ma élő korpafüvek …
  élő kövületek
 383. Korpafüvek jellemzői:
  • villás elágazású hajtások
  • pikkelyszerű levelek spirális elhelyezkedése
  • spóratartók a szár végén
 384. A harasztok legfejlettebb tagjai:
  páfrányok
 385. A páfrányok főként a … helyeket kedvelik.
  nedves, árnyékos
 386. Példa páfrányfajokra:
  erdei pajzsika, vízi rucaöröm, pikkelypáfrány
 387. Mikor alakultak ki a nyitvatermők?
  földtörténeti óidő második felében
 388. Miből alakultak ki a nyitvatermők?
  ősi harasztokból
 389. Nyitvatermők toboza micsoda?
  Női virágzat
 390. A nyitvatermők többsége … és …
  örökzöld, tűlevelű
 391. Egyetlen lombhullató fenyőnk a …
  vörösfenyő
 392. A nyitvatermők gyökere:
  főgyökeres
 393. A fenyők zömmel … fordulnak elő.
  az északi féltekén
 394. Hazánkban – többnyire telepített erdőkben – a következő fenyőfajok találhatók meg:
  luc- és erdeifenyő
 395. Mikor jelentek meg a zárvatermők első képviselői?
  középidő, Jura
 396. Zárvatermők újításai:
  • vízszállító csövek, rostacsövek
  • változatos megjelenésű, nagy felületű lomblevelek
  • színes virágtakaró, nektáriumok -> rovarmegporzás
  • a virágban a termőlevél bezárult, védetté válta benne lévő magkezdemény
  • termés
 397. A zárvatermők melyik osztálya jelent meg előbb?
  kétszikűek
 398. Kétszikűek csírázása:
  általában föld feletti
 399. Egyszikűek csírázása:
  általában föld alatti
 400. Kétszikűek gyökérzete:
  főgyökeres
 401. Egyszikűek gyökérzete:
  mellékgyökérrendszer
 402. Kétszikűek szárának jellemzői:
  • fás/lágy szár
  • elágazó
  • körkörös elhelyezkedésű szállítónyalábok
  • jellemző a nyílt szállítónyaláb
 403. Egyszikűek szárának jellemzői:
  • lágy szár
  • el nem ágazó
  • szórt elhelyezkedésű szállítónyalábok
  • jellemzőbb a zárt szállítónyaláb
 404. Kétszikűek leveleinek tulajdonságai:
  • főeres
  • levélalap, -nyél
 405. Egyszikűek leveleinek tulajdonságai:
  • párhuzamos erezet
  • szárölelő
 406. Kétszikűek virágtakarójának jellemzői:
  • kettős virágtakaró (csésze- és sziromlevelek)
  • a virágtagok száma 4 vagy 5 többszöröse
 407. Egyszikűek virágtakarójának jellemzői:
  • egynemű virágtakaró (lepellevél)
  • a virágtagok száma 3 vagy többszöröse
 408. Hifa =
  gombafonal
 409. Hifa fogalma:
  = gombafonal (sokmagvú sejt)
 410. Cönocitikus fonal (gombák)
  sejtek közötti válaszfalak hiányoznak
 411. Szeptált fonal (gombák)
  a sejtek közötti válaszfalak megvannak, de általában nem teljesek
 412. Gombafonalak fajtái? (2)
  cönocitikus fonal, szeptált fonal
 413. Micélium =
  a gombafonalak szövedéke
 414. Tenyésztest (gombák):
  az a micélium, amely a vegetatív fejlődés szakaszában van
 415. Termőtest (gombák):
  a gombafonalak szorosan elrendeződő, jellemző formájú tömege, amely a spórák kialakítását, így a szaporodást biztosítja
 416. Gombák szaporodása történhet:
  bimbózás (élesztőgombák), spóraképzés
 417. A gombák fontos funkciója az élővilágban:
  a lebontás
 418. Az ősi gombák innen alakultak ki:
  színtestjeiket elvesztett ostoros egysejtűekből
 419. Minden gomba közös jellemzője:
  a heterotróf anyagfelépítés
 420. Gombák táplálkozási módjai:
  szaprofita, szimbionta, parazita
 421. A gombák tartalék szénhidrátja:
  glikogén
 422. A gombák zsírszerű tartalékanyaga:
  olaj
 423. Gombák sejtfala:
  kitines
 424. Gombaszerű egyszerűbb eukarióták és a gombák közti különbségek:
  a gombák sejtfalában sosincs cellulóz, és nem jellemző rájuk a bekebelezés
 425. A tömlősgombákra jellemző:
  tömlő, amely 8 spórát hoz létre
 426. Aszkusz =
  tömlősgombák tömlője, 8 spórát hoz létre
 427. A bazídium … spórát hoz létre
  4
 428. Mi a bocskor és a gallér?
  A gombatojást borító hártya maradványai
 429. Mi a tömlő és a bazídium?
  Ivaros folyamatok eredményeként keletkező hifavég
 430. Konídium:
  hifákon keletkező, vékony falú, egyszeres genetikai állományú szaporító képletek (régebben spórának hívták őket)
 431. Mi teszi lehetővé a gombáknak, hogy megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jussanak a sejtjei?
  a hifák nagy relatív felülete
 432. A gombák tág határok között …
  elviselik a hőmérséklet változását
 433. Mi a penicillin?
  ecsetpenész gomba antibiotikus hatású anyaga
 434. Alkaloid fogalma:
  a növények és gombák nitrogén-anyagcseréjének mellékterméke, amely más sejtek anyagcseréjét erős biológiai hatásával befolyásolja
 435. Őzlábgomba mérgező párja:
  párducgalóca
 436. Rókagomba mérgező párja:
  világító tölcsérgomba
 437. Ehető tinóru mérgező párja:
  farkastinóru
 438. Bazídium =
  kiszélesedő hifavég
 439. A gombák … emésztenek
  enzimekkel
 440. A gombák termőtestének génállománya:
  kétszeres
 441. Fejespenész ebbe a csoportba tartozik:
  járomspórás gombák
 442. Gombák termőtestének alsó része a …
  tönk
 443. Emberi megbetegedést okozó gombák:
  • bőrgombák
  • belső szerveket károsító gombák (pl. Candida-fajok)
  • fonalas gombás megbetegedések a tüdőt, idegrendszert támadják meg
 444. Gombák törzsei:
  rajzóspórás gombák, járomspórás gombák, tömlősgombák, bazídiumosgombák
 445. Példák tömlősgombákra:
  taphrina, lisztharmat, anyarozs, élesztőgombák
 446. Péda járomspórás gombára:
  fejespenész
 447. A gombák közül egyedül itt található meg az ostor:
  rajzóspórás gombák
 448. Mérges gombák kategóriái példákkal:
  • halálosan veszélyes: gyilkos galóca
  • életveszélyes: párducgalóca, légyölő galóca, kerti susulyka
  • mérges: világító tölcsérgomba, sátántinóru
 449. A zuzmókat … borítják kívülről.
  gombák
 450. A zuzmókat a Föld … megtaláljuk
  szinte minden szárazulatán
 451. Mérsékelt öv jellegzetes zuzmója:
  fali zuzmó
 452. Hideg öv jellegzetes zuzmója:
  rénszarvaszuzmó
 453. A zuzmók megtalálhatók …
  a fák kérgén, csupasz sziklákon, talajon
 454. Bizonyos zuzmófajokban … találhatók.
  antibiotikumok és festékanyagok
Author
Anonymous
ID
195538
Card Set
Növények, gombák, zuzmók összefoglaló
Description
Növények, gombák, zuzmók összefoglaló
Updated