Sejtbiosz extra kérdések

 1. Oxidoreduktázok működésének eredménye:
  Glicerinaldehid-foszfátból glicerinsav lesz
 2. Transzferázok működésének eredménye:
  Egy aminosavról egy aminocsoport átkerül egy ketosavra
 3. Hidrolázok működésének eredménye:
  A fehérjék bontása a bélcsatonában
 4. Liázok működésének eredménye:
  Egy olajsavból palmitinsav lesz
 5. Izomerázok működésének eredménye:
  Egy fruktózból glükóz lesz
 6. Szintetázok működésének eredménye:
  Két glükózból egy maltóz lesz
 7. Mit értünk nyílt anyagi rendszeren?
  A rendszer környezetével állandó anyag- és energiakicserélődésben van.
 8. Dinamikus egyensúly fogalma:
  Egyensúlyi állapot, amelyet a rendszer állandóságának fenntartása mellett szüntelen mozgás jellemez.
 9. Tejsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve
  Tejcukor, tejsav, Lactobacillus, Streptococcus lactis
 10. Alkoholos erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Szőlőcukor, etil-alkohol, élesztőgombák
 11. Ecetsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Szőlőcukor, ecetsav, Bacterium aceti
 12. Vajsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Cellulóz vagy pektin, vajsav, Clostridium
 13. Melyik, hagyományosnak nevezett erjedési folyamat nem valódi erjedés? Miért?
  Ecetsavas, oxigén jelenlétében megy végbe
 14. Példa fakultatív anaerobionta szervezetre:
  Nyálkagombák, baktériumok
 15. Mi a különbség a korhadás és a rothadás között?
  Rothadás anaerob folyamat
 16. Mi lehet az aminosavak aminocsoportjának a sorsa a lebontó folyamatokban?
  Dezaminálódik és felépítő folyamatokba kerül, transzaminálódik és felépítő folyamatokba kerül, karbamiddá alakul a sejtben.
 17. Milyen vegyületek keletkeznek végtermékként a citrátkörben?
  CO2, NADPH
 18. Milyen működést látnak el a dehidrogenáz enzimek?
  Oxidatív folyamatokat katalizálnak
 19. Milyen koenzimeket tartalmazhatnak a dehidrogenáz enzimek? 2 példa
  NAD+, NADP+
 20. Egy glükózmolekula teljes eloxidálódása során hány ATP keletkezik?
  36 vagy 38
 21. A fotoszintézis nélkülözhetetlen kellékei:
  fény, víz, CO2, pigmentek
 22. Mikor fotoszintetizál egy növény a mérsékelt égövben?
  Csak nappal
 23. A fotoszintézis sötétszakasza … megy végbe
  csak nappal
 24. Eredetüket tekintve miből származnak a végtermékként keletkező glükózmolekula hidrogénjei?
  vízből
 25. Közvetlenül miből származnak a végtermékként keletkező glükózmolekula hidrogénjei?
  NADPH-ról
 26. Milyen lépések zajlanak a fotoszintézis fényszakaszában?
  fényabszorpció, vízbontás, NADPH keletkezése
 27. Milyen mérettartományban tanulmányozhatók az elektronmikroszkópban az anyagok?
  10^-9 mm
 28. Mi a magyarázata annak, hogy ilyen magas a membránt felépítő lipidek közül a foszfatidok aránya?
  Mert amfipatikus molekulákból állnak
 29. A membrán melyik tulajdonsága szempontjából van jelentősége a telítetlen zsírsavaknak a foszfatidok felépítésében?
  A folyékony jelleg kialakításában
 30. Mit jelent a plazmamembrán aszimmetrikussága?
  A külső és belső felület nem azonos felépítésű
 31. Példa membránfehérjék működésére: szállítófehérje
  Na+ - K+ - pumpa
 32. Példa membránfehérjék működésére: egyediséget biztosító fehérje
  A-vércsoportantigén
 33. Példa membránfehérjék működésére: receptorfehérje
  inzulint megkötő hormonreceptor
 34. Példa membránfehérjék működésére: enzimfehérje
  amiláz
 35. Melyik mozgásszervecske tekinthető nem állandó plazmanyúlványnak?
  álláb
 36. Mi az alapvető különbség a csilló és az ostor között?
  méretük, számuk
 37. Angol tudós, tőle származik a sejt elnevezés
  Robert Hooke
 38. A riboszómák alegységei a sejtmagvacskában keletkeznek, és a … szerelődnek össze
  citoplazmában
 39. Fagoszóma fogalma:
  =előlizoszóma. Emésztés nem folyik benne, a kívülről felvett, vagy a belső, lebontásra szánt anyagokat tartalmazza.
 40. Elsődleges lizoszóma fogalma:
  csak emésztőenzimet tartalmaz
 41. Másodlagos lizoszóma:
  fagoszómák és elsődleges lizoszómák összeolvadásával jön létre
 42. Harmadlagos lizoszóma:
  benne az emésztés kismértékű, maradék anyagokat tartalmaz
 43. Friedrich Henle jelezte a mitokondriumok meglétét a harántcsíkolt izomszövetben. Miért épp ott tűntek fel neki?
  Mert ott különösen sok lebontó anyagcsere-folyamat menne végbe.
 44. Mi az oka a lomblevelek őszi sárgulásának?
  A zöld színanyag hamarabb lebomlik.
 45. Melyik mérettartományba esik a színtestek és mitokondriumok átlagos mérete?
  10^-6 mm
 46. Hol van a színtest DNS-molekulája?
  A külső és belső hártya között
 47. Tilakoid membrán funkciói:
  fotolízis, energiaátalakítás, ATP-szintézis, elektronok szállítása
 48. Színtest alapállományának funkciói:
  Sötétszakasz, Calvin-ciklus
 49. Mi hozza létre a színtest gránumait?
  A belső membrán
 50. Mi határolja a színtestben a plazmaállományt?
  A belső membrán
Author
Anonymous
ID
195266
Card Set
Sejtbiosz extra kérdések
Description
Sejtbiosz extra kérdések
Updated