Sejtbiológia 2.

 1. Hogy alakul ki a nukleoszóma?
  A hisztonmagra a DNS kb. 140 bázispárnyi szakaszával kétszeresen feltekeredik. Egy fehérjemolekula kívülről rögzíti a DNS-szakaszt.
 2. A laktózintolerancia leírása
  Ha a laktáz enzim nem termelődik a bélfalban, akkor nem tud a laktóz lebomlani glükózra és galaktózra. Megbomlik a vízfelszívás egyensúlya, a le nem bontott diszacharid nem tud a bélből felszívódni. Hasmenés, puffadás, nyákos széklet alakul ki.
 3. Kísérletek a DNS szerepének bizonyítására - Griffith
  • - tüdőgyulladást okozó baktériumok két fajtája: betegséget okozó S-variáns, betegséget nem okozó R-variáns
  • - hőkezelt S-variánssal beoltva kísérleti egereket az egerek tovább éltek
  • - R-variáns és hővel kezelt S-variáns keverékét oltották be: egerek egy része elpusztult --> magyarázat: az S-variáns új tulajdonságot hozott létre az R-variánsban
 4. Kísérletek a DNS szerepének bizonyítására - Avery és McLeod
  • - Griffith kísérletének továbbfejlesztése
  • - hővel elölt S-variánsokat lipidbontó, szénhidrátbontó, DNS-bontó enzimekkel kezelték az R-variánnsal való összekeverés előtt
  • - DNS-bontó enzimeket adva az R-törzs baktériumtranszformációja elmaradt --> a baktérium tulajdonságainak átadásához DNS szükséges
 5. Kísérletek a DNS szerepének bizonyítására - Hershey és Chase
  •  - bakteriofágos vizsgálat radioaktív foszfor- és kénizotópokkal
  • - a fágokkal megfertőzött baktériumtenyészetben csak foszforizotópot találtak
 6. Anyagcsere funkciói:
  • -Élő rendszer kémiai energiaellátása
  • -tápanyagok építőelemekké alakítása
  • -építőelemekből szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak szintézise
 7. Lebontó folyamatok általános lényege:
  Nagy energiatartalmú szerves molekulák kis méretű, kis energiatartalmú molekulákká bomlanak
 8. Felépítő folyamatok általános lényege:
  Kis energiatartalmú molekulákból nagy energiatartalmúak szintetizálódnak.
 9. Biokémiai folyamatok közös jellemzői:
  Rendkívül gyors folyamatok, nagyon szabályozott körülmények, enzimek segítsége.
 10. A sejtben folyó anyagcsere jellegzetes útjai:
  • -a kémiai energia kinyerése
  • -makromolekulák monomerjeinek létrehozása
  • -sejtek specifikus feladatait ellátó molekulák képzése
  • -anyagcsere-végtermékek leadható formába való hozása
  • -transzportfolyamatok
 11. Transzportfolyamatok definíciója:
  A sejt és a sejtszervecskék membránjainak anyagfelvevő és -leadó folyamatai
 12. Passzív transzport típusai:
  közvetlen diffúzió, passzív diffúzió, közvetett passzív transzport
 13. Közvetlen diffúzió:
  Kisebb, kevésbé poláros molekulák (glicerin, karbamid), apoláros, kisméretű molekulák (szteroidok, oxigén) átoldódnak a membránon.
 14. Passzív diffúzió:
  A kisméretű, poláris anyagok a membránfehérjék csatornáin, illetve a lipidek hőmozgása következtében kialakult nyílásokon haladnak át. (Víz, glicerin)
 15. Facilitált diffúzió:
  A membránfehérje térszerkezet-változása segíti át az anyagot a másik oldalra. Hordozó fehérje teszi gyorsabbá a transzportot. Gyógyszerek, kis szénatomszámú zsírsavak membránon való átkerülésekor fontos.
 16. Aktív transzport jellemzői:
  • -membrán egyes fehérjéivel jön létre (hordozó molekulák)
  • - ATP hidrolízisének hatására a fehérje térszerkezete időlegesen megváltozik
  • -a  fehérje aktív centrumának specifitása miatt többnyire két anyagot tud szállítani
  • - általában kisebb koncentrációjú hely felől a nagyobb felé szállít
 17. Példa snyport hordozó molekulára, meghatározás:
  • Egyszerre két anyagot szállító hordozó molekula (aktív transzport). 
  • - Ilyen módon veszik fel a Na+-t és a glükózt az emberi sejtek
 18. Példa antiport hordozó molekulára, meghatározás:
  • Olyan hordozó molekula, amely az anyagokat ellentétes oldalra juttatja.
  • Pl. Na+ - K+-pumpa: egyszerre juttat Na+-ionokat a sejten kívülre, valamint K+-ionokat a sejtközötti térből a citoplazmába.
  • Egy ATP: 3 Na+, 2 K+
 19. Membránáthelyezzésel járó transzport:
  • ATP a membrán átrendezéséhez szükséges
  • - endocitózis, exocitózis
  • -enzimek segítségével a membrán felületi feszültsége csökken, megváltozik a membránszerkezet --> újrarendezés
 20. Endocitózisra példa:
  emberi fehérvérsejtek bekebelezése
 21. Exocitózisra példa
  Mirigysejtek által termelt váladékok, idegsejtek ingerületátvivő anyagai
 22. Sejtmembránban a két foszfatidréteget tartja össze:
  van der Waals-kötések
 23. Sejthártya szimmetriája:
  aszimmetrikus
 24. Endocitózis típusai:
  • fagocitózis: szilárd anyag felvétele
  • pinocitózis: folyadék felvétele
 25. Sejtek egymás közötti kapcsolatai:
  • dezmoszóma: fehérjékből álló struktúra a sejthártyán
  • réskapcsolat (gap junction): kisebb molekulák át tudnak jutni
  • szoros kapcsolat (tight junction): mechanikus sejtkapcsolás, pl. a bélhámsejtek között
 26. Sejtfal milyen nagy élőlénycsoportokra jellemző?
  Növények, gombák, baktériumok
 27. Növényi sejtfal anyaga:
  cellulóz
 28. Lignin szerepe:
  Idős növényi sejtekben a cellulóz alá rakódik be, szilárdít
 29. Baktériumok sejtfala:
  lipidek, szénhidrátok, fehérjék, fő alkotórésze a peptidoglikán
 30. Gombák sejtfala:
  kitines
 31. Csillók, ostorok felépítése:
  Alapi testből kiinduló csilló- illetve ostorszálak vázát kilenc, hengerpalástszerűen elhelyezkedő kéttagú csövecske és a középen húzódó két önálló mikrotubulus alkotja. Csillókat és ostorokat sejthártya borítja.
 32. Csillók, ostorok működése:
  Mozgásuk összehangolt, csapkodó vagy körkörös. Az egyes csillók jobbra, hátrafelé csapnak, ezért a csillós egysejtűek balra csavarodó spirális pályán mozognak. Az ostorok dugóhúzószerűen húzzák a sejttestet, vagy tolják maguk előtt.
 33. Mikrotubulusok:
  • Fehérjecsövek, melyek a citocentrummal kapcsolatosak
  • Tubulin fehérjékből szintetizálódnak
  • Összeköttetést teremtenek a sejtszervecskék között, lehetővé teszik egy adott irányba a mozgást
  • Időlegesek
 34. Mikrofilamentumok:
  • Aktinmolekulákból képződő polimer fehérjefonalak
  • Részt vesznek a sejtmozgásokban, irányítják az osztódó sejt kettéfűződését
 35. Glükolízis első szakasza itt zajlik:
  sejtplazma alapállományában
 36. Sejtplazma ozmotikus koncentrációja:
  nagy a benne lévő fehérjék miatt
 37. Sejtplazma kémhatása:
  enyhén lúgos
 38. Na-K pumpa működése:
  energiabefektetéssel a sejtbe bejutó Na-ionokat állandóan kiüríti és helyette K-ionokat vesz fel
 39. Ionmegoszlás sejten belül és kívül - sejten belüli tér:
  fehérjeanionok és ATP-molekulák a féligáteresztő hártyán nem jutnak ki a sejtből, K-ionok nagy koncentrációban vannak jelen
 40. Ionmegoszlás sejten belül és kívül - sejten kívüli tér:
  nagy koncentrációban a Na és Cl-ionok
 41. Itt nincs ER:
  vörösvértestekben
 42. Golgi szerkezete:
  3-12 egymás fölött párhuzamosan elhelyezkedő, üreges korong, melynek széléről szemcsék, hólyagocskák fűződnek le. 
 43. Golgi két pólusa:
  DER-csatornák felé eső cisz-pólus, ezzel ellentétes transz-pólus
 44. Golgiban a cisz-pólus membránja ilyen:
  vékony
 45. Golgiban a transz-pólus membránja ilyen:
  vastag
 46. Golgi működése:
  • az ER-ból kapott fehérjéket, a sejtből kiürítendő anyagokat alakítja át, csomagolja, stb.
  • Itt szintetizálódnak a foszfolipidek, egyes poliszacharidok.
 47. Riboszóma ennyi alegységből áll:
  2
 48. Riboszóma elfordulhat:
  • eukariótákban szabadon is a sejtplazmában
  • mitokondriumokban és a színtestekben
  • kötötten az ER külső felszínén
 49. Riboszóma itt képződik:
  Sejtmagvacska
 50. Lizoszóma kémhatása (miért)?
  savas, benne lévő enzimek pH-optimuma miatt
 51. Mitokondrium és a színtest ilyen ágon öröklődik:
  anyai
 52. A mitokondriumok alapállományában zajlik:
  a citromsavciklus
 53. A mitokondriumok belső membránján zajlik:
  terminális oxidáció, melyben során a lebontás során keletkező redukált koenzimek H-atomjai reakcióba lépnek a légzési oxigénnel --> víz keletkezik, energiafelszabadulás
 54. A mitokondriumok külső-belső membránja közötti térben halmozódik fel:
  H+-ion
 55. Zöld színtestek itt találhatók:
  Zöld növényekben, főleg az oszlopos táplálékkészítő alapszövetben
 56. Színtelen színtestek működése:
  leukoplasztiszok, raktározásra módosulnak, olaj- ill. keményítőszemcséket tartalmazhatnak
 57. Vakuólum definíciója:
  • Sejtnedvvel telt üreg, a növényi sejtre jellemző
  • Tápláló-, építőanyagokat, anyagcsere-végtermékeket tartalmazhat
 58. Zárvány fogalma
  Növényi sejtekben vagy sejt közötti járatokban lévő kiválasztott anyagok, kristályok (pl. kalcium- oxalát a vöröshagymában)
 59. Eukromatin:
  itt zajlik az RNS-szintézis
 60. Heterokromatin:
   sötétebb, feltekert DNS-t tartalmaz
 61. Magnedv:
  Sejtmag állományában lévő fehérjék, nukleinsavak, egyéb szerves molekulák és ionok vizes oldata. A sejtmag anyagcseréjének köztes- ill. végtermékei
 62. Nukleólusz=
  sejtmagvacska
 63. Az anyagcsere biztosítja az élőlények számára:
  • szükséges anyagokat
  • életműködésekhez szükséges információt
  • energiát
 64. Nap fényenergiáját ezek az élőlénycsoportok tudják megkötni:
  • prokarióták egy része
  • növényszerű alacsonyabb eukarióták
  • növények
 65. Autotróf anyagfelépítés definíciója:
  az a folyamat, mely során az élőlény szervetlen anyagból építi fel saját szerves anyagait
 66. Heterotróf anyagfelépítés definíciója:
  az a folyamat, mely során az élőlény szerves anyagból képes előállítani saját szerves anyagait
 67. A glükóz biológiai oxidációjának részfolyamatai:
  • glükolízis és a hozzá kapcsolódó folyamatok
  • citromsavciklus
  • terminális oxidáció
 68. Erjedés fogalma:
  anaerob körülmények között lezajló anyaglebontás, melynek végterméke a részleges oxidáció során létrejövő szerves anyag
 69. Alkoholos erjedés egyenlete:
  glükóz --> 2 etil-alkohol + 2 CO2 + 2 ATP
 70. Tejsavas erjedés egyenlete:
  glükóz --> 2 tejsav + 2 ATP
 71. Az energiaáramlás célja a sejtekben:
  a sejten belüli rendezettség fenntartása
 72. A földi élet alapja:
  a fotoszintézis
 73. A fotoszintézis két fő része:
  fényszakasz, sötétszakasz (enzimatikus szakasz)
 74. Pigmentmolekulák közös jellemzője:
  delokalizált elektronrendszer
 75. A fényenergia megkötését végző pigmentek, színük:
  • klorofill-a (kékeszöld)
  • klorofill-b (zöld)
  • karotin (narancssárga)
  • xantofill (sárga)
 76. A pigmentek itt vannak rögzítve a színtestekben:
  a gránum membránja
 77. Fotorendszerek pigmentjei:
  • I. fotorendszer: klorofill a,b, karotin
  • II. fotorendszer: klorofill a,b, xantofill
 78. I. fotorendszer fényelnyelése:
  nagyobb hullámhosszú fénysugarakat is elnyeli
 79. II. fotorendszer fényelnyelése:
  főként a rövidebb hullámhosszú sugarakat nyeli el
 80. Antennamolekulák feladata:
  • megkötik a fény energiáját
  • gerjesztő energiát tovább adják a szomszédoknak
 81. Ide kerül a megkötött energia az antennamolekulákról:
  8-10 fehérjéhez kötött, központi helyzetű klorofill-a molekulára
 82. A központi klorofill-a molekulákról ide kerül először a leszakított elektron:
  a gránum membránjában található fehérjemolekulák kötik meg
 83. A gránum membránjában lévő fehérjemolekulák ide továbbítják az elektront:
  elektronszállító rendszerbe
 84. Elektronszállító rendszer jellemzése
  • tagjai enzimek
  • képesek redoxireakciókat végrehajtani
  • jellegzetes molekulái a hemet tartalmazó citokróm vegyületek
 85. Citokrómok hemje így kapcsolódik a fehérjéhez:
  nem a vason keresztül, hanem a porfirinvázzal, ez teszi lehetővé a vasion redoxireakcióját
 86. Klorofill-pigmentek elnyelési maximumai:
  440, 660 nm
 87. Karotinoid és xantofill pigmentek elnyelési maximumai:
  a kék tartományban
 88. A fényt megkötő molekula ...
  elektronleadással oxidálódik.
 89. Miért látjuk zöldnek a leveleket?
  a pigmentek a zöld fényt nem nyelik el
 90. Az I. fotorendszer (1) molekulája a (2) gerjesztődik, (3). Ezt felveszi az (4). A végső (5) a (6)-molekula, ami az elektronok és protonok hatására (7)-molekulává (8). A II. fotorendszer gerjesztett klorofillmolekulája is (9), ami (10) kerül, és az (11). A II. fotorendszer a (12) egészül ki. Az elektronszállító rendszeren áthaladó elektron (13). A felszabaduló energia segítségével az (14) keresztül (15). A gránumokban a (16), az (17) csökkenti a (18), közben (19)
  • 1. klorofill-a
  • 2. beérkező fotonoktól
  • 3. lead egy elektront
  • 4. elektronszállító rendszer
  • 5. elektronfelvevő
  • 6. NADP
  • 7. NAPDH
  • 8. redukálódik
  • 9. elektront ad le
  • 10. elektronszállító rendszerre 
  • 11. I. fotorendszer elektronhiányát pótolja.
  • 12. víz bontásával származó elektronokkal
  • 13. folyamatosan veszít energiájából
  • 14. átérő membránfehérjén 
  • 15. protonok pumpálódnak a gránum belsejébe
  • 16. protonok felhalmozódnak
  • 17. ATP-szintetáz
  • 18. koncentrációkülönbséget
  • 19. ATP-t szintetizál
 91. Fotolízis fogalma:
  fény segítségével történő vízbontás (II. fotorendszerhez kötött)
 92. A légkör oxigéntartalma elsősorban ebből keletkezett:
  fotolízis
 93. A fényszakasz végtermékei:
  oxigén, NADPH, ATP
 94. Kemiozmotikus elmélet:
  A színtestben és a mitokondriumban az elektronszállító rendszer membránfehérjéinek működése következtében képződik ATP. A fehérjék térszerkezetükkel, a reakciósorba kerülő elektronok energiájával töltéskülönbséget hoznak létre a membrán két oldala között, elválasztják egymástól a protonokat és az elektronokat. A kialakuló feszültség hatására kinyílnak a membráncsatornák, átáramlanak a protonok, a felszabaduló energia felhasználásával a fehérjék ATP-t szintetizálnak. (Mitchell, Nobel-díj, 1978)
 95. A sötétszakasz igényli:
  ATP, NADPH
 96. Sötétszakasz lényege:
  ATP energiájával a CO2-t megköti, és a NADPH hidrogénjével szerves anyaggá redukálja.
 97. Calvin ciklus =
  CO2 redukciós ciklusa
 98. Sötétszakasz helye:
  kloroplasztisz alapállománya
 99. Sötétszakasz folyamata: Az (1) felveszi a (2), ami azonnal (3). A (4) beépül, (5) keletkezik. Ennek egy része (6), enzimek hat szénatomos (7) alakítják, amiből (8) szintetizálódhat. A többi visszaalakul (9), ami (10) képes. A folyamat lépéseit (11), (12) szükséges hozzá.
  • 1. öt szénatomos pentóz-difoszfát
  • 2. CO2-molekulát
  • 3. 3 szénatomos glicerinsav-foszfáttá alakul
  • 4. H
  • 5. glicerinaldehid-foszfát
  • 6. kilép a Calvin-ciklusból
  • 7. glükóz-foszfáttá
  • 8. glükóz, cellulóz, vagy keményítő
  • 9. pentóz-difoszfáttá
  • 10. újabb CO2 megkötésére 
  • 11. enzimek katalizálják
  • 12. ATP
 100. A Calvin ciklus lépéseit így vizsgálták:
  radioaktív izotópokkal
 101. A sötétszakasz prokarióták esetén itt zajlik le:
  a citoplazmában
 102. Kemoszintézis lényege általánosan, példa
  • baktériumok anyagcsereútja szerves anyagok előállítására
  • az energiát szervetlen vegyületek eloxidálásával nyerik
  • pl. nitrifikáló baktériumok a szerves anyagok bomlásából származó ammóniát oxidálják nitritekké, majd nitrátokká
 103. Egyes vasbaktériumok így jutnak energiához:
  Fe2+ --> Fe3+ átalakulással
 104. Kénbaktériumok így jutnak energiához:
  vizek kén-hidrogénjét oxidálják kénné, majd kén-dioxiddá
 105. Glükoneogenezis definíciója:
  glükóz előállítása ATP felhasználásával más szerves, nem szénhidrátjellegű anyagból (anyagcsere-köztestermékből)
 106. Mikor játszódik le a glükoneogenezis?
  Ha nem áll rendelkezésre tartalék szénhidrát
 107. Glükózszintézisre felhasználódhat pl.:
  tejsav, aminosavak, glicerinaldehid, stb.
 108. A glükoneogenezis nem a ... , mert ...
  glikolízis megfordítottja, mert más enzimek katalizálják, más szervekben folyik
 109. Hol van jelentősége a glükoneogenezisnek?
  Az ember vércukorszint-szabályozásánál, amikor a glukagon és az inzulin hatása érvényesül.
 110. Mi történik az emberben intenzív izommunkánál? (folyamat)
  • a glükóz piroszőlősavvá bomlik le
  • ez oxigén hiányában nem lép be a citrátkörbe, hanem anaerob körülmények között tejsavvá alakul át
  • a tejsavat a vér a májba szállítja, ahol a tejsav glükózzá alakul
  • a glükóz visszakerül az izomba --> körfolyamat az izom és a máj között (Cori-kör)
 111. Miért okozhat a szénhidrátokban gazdag táplálkozás elhízást?
  • Az emberi és állati szervezet a szénhidrátokat glikogén formájában raktározza.
  • A felvett többletszénhidrát enzimek segítségével neutrális zsírokká alakul, és a zsírszövetben raktározódik.
 112. A lipidek bioszintézisének lényege:
  • acetilcsoportokból kiindulva a sejtek egy része lipideket épít fel
  • ATP-t és NADPH-t használ
  • redukcióval képződnek a zsírsavak, a glicerin a köztestermék glicerin-aldehidből
  • a folyamat nem az autotróf anyagcsere része
  • redukcióval alakul ki a szteránváz és az izoprén is
Author
Anonymous
ID
195030
Card Set
Sejtbiológia 2.
Description
Sejtbiológia alapfogalmak 2. (középiskola) Sejtalkotók, anyagcsere-folyamatok a sejtben
Updated