Sejtbiológia 1. középiskola

 1. Biogén elemek fogalma:
  Az élő anyag felépítésében, működésében esszenciális módon részt vevő elemek
 2. Elsődleges biogén elemek:
  C H O N S P
 3. Másodlagos biogén elemek:
  K Na Ca Mg Fe Cl ionok
 4. Hány %-ban építik fel az élő anyagot elsődleges biogén elemek?
  98%
 5. Hány %-ban építik fel az anyagot a másodlagos biogén elemek?
  kb. 2%
 6. Miért fontos biogén elem a fluor?
  A fogzománc alkotórésze
 7. Miért fontos biogén elem a jód?
  Pajzsmirigy működése (tiroxin)
 8. Miért fontos biogén elem a kobalt?
  B12-vitamin
 9. Miért fontos biogén elem a vas minden élólény számára?
  A terminális oxidáció légzési enzimjeinek nélkülözhetetlen alkotóeleme
 10. Miért fontos biogén elem a Ca? (3 szerep)
  Izomműködés, csontképzés, véralvadás
 11. Miért fontos biogén elem a Mg a növényeknél?
  Klorofill alkotóeleme
 12. Miért fontos biogén elem a réz a puhatestűeknek?
  Hemocianin alkotórésze
 13. Miért fontos biogén elem a molibdén és a króm?
  Enzimek felépítésében fontosak
 14. Miben különleges a víz a többi vegyülethez képest?
  Mindhárom halmazállapotban megtalálható a földi élet körülményei között.
 15. Miben játszik szerepet a víz nagy fajhője/hőkapacitása?
  Óceáni éghajlat kialakítása, sejtek belső hőingadozásának mérséklése
 16. Növényi szerv, ahol jellemző a kristályos CaCO3
  Füge lomblevele
 17. Hogyan mutatjuk ki a CaCO3-t?
  HCl --> pezsgés
 18. Hidratáció fogalma:
  Disszociált ionok körül hidrátburok alakul ki
 19. Mely elemek vesznek részt a neutrális zsírok felépítésében?
  C H O
 20. Mely vegyületcsoportba tartoznak a neutrális zsírok?
  Észterek
 21. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő a neutrális zsírok?
  Kondenzáció
 22. Milyen kémiai reakcióval bonthatók le a neutrális zsírok?
  Hidrolízis
 23. Neutrális zsírok szerepe
  Vitaminraktár, mechanikai védelem, hővédelem, tartalék tápanyag
 24. Karotinoidok alapvegyülete?
  Izoprén
 25. Mivel mutathatók ki a karotinoidok?
  Antimon-triklorid (SbCl3) kloroformos oldata megkékül
 26. Mivel mutathatók ki a neutrális zsírok és a foszfatidok?
  Sudan III megvörösödik
 27. Koaguláció fogalma
  Kolloid rendszer durva diszperz rendszerré változik
 28. Szol állapot fogalma
  Kolloid részcskék hidrátburkukkal elmozdulhatnak
 29. Gél állapot fogalma
  Kolloid részecskek hidrátburkukkal összekapcsolódnak, nem tudnak egymás mellett elmozdulni
 30. Emulgeálás fogalma
  Folyadékban folyadék eloszlatása
 31. Szuszpendálás fogalma
  Folyadékban szilárd anyag eloszlatása
 32. Plazmolízis fogalma
  Növényi sejteket hipertóniás oldatba helyezve a sejtből víz áramlik ki és a sejthártya elválik a sejtfaltól.
 33. Adszorpció fogalma
  Felületen való megkötés
 34. Abszorpció fogalma
  Anyagban való megkötés
 35. Fiziológiás oldat fogalma
  A sejt ozmotikus nyomásával megegyező ozmotikus nyomású oldat (emberi szervezetben 0.9 m/m% NaCl)
 36. Hemolízis fogalma
  A vörösvértesteket megfelelően híg oldatba helyzve azok vizet vesznek fel, és kipukkadnak
 37. Ozmózisnyomás fogalma
  Az a nyomás, amelyet az oldatra kell kifejteni, hogy dinamikus egyensúly jöjjön létre
 38. Ozmózis fogalma
  Oldószer diffúziója féligáteresztő hártyán a nagyobb koncentrációjú oldat felől a kisebb koncentrációjú irányába
 39. Diszpergálás fogalma
  Anyagnak kisebb méretű részecskékre történő darabolása
 40. Hőkapacitás fogalma
  Az a hőmennyiség, amely ahhoz kell, hogy az anyag hőmérséklete 1 fokkal nőjön
 41. Mit mutatunk ki a Nessler-reagenssel?
  Ammóniát
 42. Szénhidrátok fogalma
  Polihidroxi-oxovegyületek, ill. olyan vegyületek, amelyek hidrolízisével ilyen vegyületek keletkeznek
 43. Milyen funkciós csoportok taláhatók meg a szénhidrátokban?
  Aldehid, keton, alkoholos OH
 44. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő az összetett szénhidrátok?
  Polikondenzáció
 45. Milyen kötés kapcsolja össze a diszacharidokban a cukoregységeket?
  Észter
 46. Ezüsttükörpróba reagensei
  NH4OH, AgNO3
 47. Glükóz melyik összetevőjét mutatjuk ki az ezüsttükörpróbával?
  Aldehidcsoport
 48. Mit tapasztalunk pozitív ezüsttükörpróba esetén?
  Ezüstkiválást
 49. Fehling-próba menete
  Anyag, Fehling I,II, melegítés
 50. Negatív Fehling-próba színe?
  Kék
 51. Pozitív Fehling-próba színe?
  Piros
 52. Példa Fehling + anyagokra emberi szervezetből
  Vérplazma, vérszérum, szűrlet
 53. Példa Fehling - anyagokra emberi szervezetből
  Vizelet, nyirok, agyfolyadék, könny
 54. Lugol-oldat színe
  Barna
 55. Jód-keményítő színreakció magyarázata
  A I beépül a keményítő spiráljába
 56. Milyen elemeket tartalmaz minden fehérje?
  C H O N
 57. Fehérjék funkciós csoportjai
  Karboxil, amino
 58. Példák összetett fehérjére
  Hemoglobin, kazein, mucin, opszin, mioglobin, fibrinogén, A-vércsoportantigén
 59. Esszenciális aminosav definíciója, példa, előfordulása
  A szervezet nem tudja magától előállítani Emberi szervezet számára 9 aminosav esszenciális: metionin, treonin, lizin, izoleucin, valin, leucin, fenilalanin, triptofán, hisztidin. Előfordulásuk: hús, tej, tojás, dió, stb.
 60. Fehérjék másodlagos szerkezete, benne az oldalláncok mindig kifelé mutatnak
  Alfa-hélix
 61. Fehérjék masodlagos szerkezete, benne az egymást követő amidok ellentétes irányban váltakoznak
  Béta-redő
 62. Denaturáció definíciója, denaturáció és koaguláció közti különbség
  Denaturáció: környezeti hatásokra a fehérjék elvesztik térszerkezetüket, ezáltal biológiailag inaktívvá válnak. Denaturálódni csak a fehérjék tudnak, koagulálódni bármely kolloid rendszer.
 63. Tripszin:
  A bélnedv fehérjéje
 64. Kalcitonin:
  A pajzsmirigy fehérjéje
 65. Opszin:
  Ideghártya fehérjéje
 66. Xantoprotein próbát adják:
  Gyűrűs oldalláncú fehérjék
 67. Példa kéntartalmú aminosavra:
  Cisztein
 68. Biuret-próba:
  Fehérjéből oldat, KOH, CuSO4, oldat színe lilára változik
 69. Mit mutat ki a biuret-próba?
  Peptidkötést
 70. Xantoprotein-reakció alapja:
  A feherjeben lévő aromás oldalláncok nitrálódnak, sárga szín
 71. Miért kell tejet itatni Hg-mérgezés esetén?
  A fehérje megköti a Hg-t, és ebben a formában a Hg nem szívódik fel
 72. Fehérjeoldat+ammónium-szulfát reakciója
  Tiszta oldat zavarossá válik, vegyület reverzibilisen kicsapja a fehérjéket vízelvonással.
 73. Mivel lehet irreverzíbilisen kicsapni fehérjét?
  Melegítés, mechanikai hatas, formalinoldat, fenololdat, HgNO3-oldat
 74. Milyen szénhidrátok fordulnak elő a nukleinvegyületekben?
  Ribóz, dezoxiribóz
 75. Szerves bázisok a nukleinvegyületekben
  Adenin, guanin, citozin, timin, uracil
 76. Nukleozid:
  Pentóz, szerves bázis
 77. Szerves bázis kapcsolódása a pentózhoz nukleozidban
  C-N kötés, pentóz első C-atomját észteresíti
 78. Makroerg kötés
  Több mint 25 kJ/mol energiájú kémiai kötés
 79. Milyen kötéssel kapcsolódik a nukleotidban a foszforsav a szénhidráthoz?
  Észter
 80. Szállítómolekula a felépítő folyamatokban
  NADP+
 81. Szállítómolekula a lebontó folyamatokban
  NAD+
 82. Aldóz-ketóz elkülönítés módszerei
  Molich-próba, Szelivanov-reakció
 83. Molich-próba:
  Ketóz, alárétegezve cc. H2SO4, vörösbarna gyűrű a két folyadék határán
 84. Szelivanov-próba:
  Ketóz, sósavas rezorcin, vöröses szín a ketózt tartalmazó oldatban
 85. Makromolekula fogalma:
  Olyan -általában kolloid méretű- polimer, amelynek molekulatömege nagyobb, mint 10000
 86. Répacukor tulajdonságai:
  Alfa-glükóz + béta-fruktóz 1-2-es kötéssel kapcsolódik, nem redukáló diszacharid
 87. Poliszacharidok monomerje:
  Glükóz
 88. Cellulóz molekuláját alkotja:
  Több ezer béta-glükóz
 89. Keményítő szerkezete:
  Amilóz, amilopektin, amiláz
 90. Glikogén jellemzői:
  Keményítő amilopektinjéhez hasonlít, sűrűn tartalmaz 1-6-os elágazásokat, harántcsíkolt izomszövetben és májban tárolódik
 91. Aminosav fogalma:
  Amino- és karboxilcsoportot tartalmazó molekulák
 92. Alfa-aminosav fogalma:
  A lánc alfa-szénatomjához kapcsolódik az aminocsoport
 93. Polipeptid fogalma:
  Sok aminosavat tartalmazó molekula
 94. Fehérje fogalma:
  Jellegzetes térszerkezettel rendekező, sajátos működésű polimer makromolekula
 95. Fehérjék csoportosítása feladatuk szerint:
  Szállító, szerkezeti, védekező, tároló, összhúzékony, enzim, hormon, szabályozó
 96. Stresszfehérjék szerepe:
  Védő szerep a legkülönbözőbb betegségekben, kedvezőtlen hatására több lesz a sejtben, hibás szerkezetű fehérjéknek segítenek megtalálni a helyes szerkezetet, hősokk által aktivált stresszfehérjéknek szerepük lehetett a láz fennmaradásának az evolúció során
 97. Hemoglobin, mioglobin összehasonlítása /szerkezet, oxigén megkötése, funkció/
  Hemoglobin: negyedleges szerkezete is van, négy pirrolgyűrű porfirinvázat alkot, pirrolgyűrű N-atomjai kétértékű vasionnal alkotnak komplexet, oxigénmolekula vashoz kötődik, egy hemoglobin négy oxigénmolekulát tud megkötni, a vörösvértestek alkotója. Mioglobin: fehérjelánchoz kapcsolódik a hem, egy mioglobin egy oxigénmolekulát köt meg, oxigéntároló az izomban
 98. Mellékvesekéregben termelődő szteránvázas hormonok:
  Aldoszteron, kortizol, androgének
 99. E-vitamin szerepe:
  Membránképzés szabályozása
 100. K-vitamin szerepe:
  Véralvadás, protrombin szintézise
 101. Epesavak polaritása és az epe zsírokat szétoszlató szerepe:
  Amfipatikusak, detergens hatású szteroidok: emulgeálják a béltartalomban levő lipideket
 102. Szelén:
  Szükséges a máj működéséhez, redoxireakciókat katalizáló enzimek alkotórésze
 103. Jód szerepe:
  Pajzsmirigy tiroxinhormonjának alkotója, mely serkenti a lebontó anyagcserét, beállítja az alapanyagcsere-szintet, testhőmérsékletet, enzimaktivátor
 104. Nukleinsavakban a nukleotidok közötti kötés
  5-3-foszfodiészter-kötés
 105. Nukleinsavban háromszoros hidrogénkötés alakul ki a ... között
  Citozin-guanin
 106. Hisztonmag felépítése:
  Nyolc hisztonmolekula
 107. DNS fogalma:
  Az élő rendszer örökítőanyaga és a fehérjeképzés közvetett irányítója
 108. RNS fogalma:
  A fehérjeszintézist közvetlenül biztosító nukleinsavak
 109. Ilyen RNS-ből van a legkevesebb a sejtben:
  mRNS
 110. Ilyen RNS-ből van a legtöbb a sejtben:
  rRNS
 111. tRNS szerepe:
  Aktivált aminosav szállítása a riboszómára, a fehérjeszintézis helyére
 112. Sejt fogalma:
  Az élővilág legkisebb, önálló életre képes egysége
 113. Prokarióta fogalma:
  Olyan sejt vagy élőlény, amelyben a sejt nem tartalmaz elkülönült sejtmagot
 114. Eukarióta fogalma:
  Olyan sejt vagy élőlény, amelyben a sejt elkülönült sejtmaot tartalmaz ill. fejlett belső membranrendszere van
 115. Mezoszóma:
  Prokarióták membránbetüremkedése
 116. DNS-hez kötődő fehérjék eukariótákban:
  Nukleoszóma
 117. Eukarióta sejt mérete:
  Fél mm-több cm
 118. Eukarióta sejt fénymikroszkóppal látható alkotói:
  Sejthártya, sejtmag, sejtfal, esetleg kromoszóma
 119. Citoplazma ennyi százaléka víz az eukarióta sejtben:
  80%
 120. Eukarióták sejtváza:
  Citoplazma fehérjeszálai és -csövei egymással és a vízzel egy folyamatosan változó hálózatot alakítanak ki
 121. Eukariótáknál a tubulusok szerepe:
  Anyagok, sejtalkotók megfelelő helyre történő szállítása
 122. Filamentumok szerepe az eukariótáknál:
  Anyagok sejtplazma megfelelő helyén történő rögzítése
 123. A sejtplazma fehérjéinek működése:
  Sejten belüli mozgás, amőboid mozgás biztosítása ATP-vel
 124. Sejtmag részei:
  Magnedv, kromatin állomány
 125. Miből áll a kromatin?
  DNS-molekulák, hisztonfehérjék
 126. Eukromatin:
  A kromatin világosabban festődő része, itt zajlik az RNS-szintézis
 127. Sejtmagvacska szerepe:
  Membrán nem határolja, erősebben festődik környezeténél, itt zajlik a riboszómák összeszerelése az itt képződó rRNS-ből és a citoplazmából származó fehérjékből
 128. Membrán merevségét okozza:
  Koleszterin
 129. Specifikussá teszik a :
  Fehérjék, szénhidrátok
 130. Perifériás fehérjék:
  A membrán poláris részéhez kapcsolódik, poláris anyagok specifikus átjutását, anyagok megkötését, membrán mozgatását biztosítják
 131. Biológiai membránok működése:
  Felületbiztosítás, anyagok/folyamatok elkülönítése
 132. Sejthártya szerepe:
  Anyagfelvetel/-leadás, sejtek egymás közötti kapcsolata, információátadás
 133. Legnagyobbb felületű membránrendszer:
  Endoplazmatikus hálózat
 134. Hol található az endoplazmatikus hálózat?
  Sejtmag körül, annak membránjával közvetlen kapcsolatban áll
 135. Rögös endoplazmatikus hálózat szerepe:
  Felületén riboszómák találhatók, fehérjék képzése
 136. Sima endoplazmatikus hálózat létrejötte, szerepe
  Riboszómák lefűződnek a rögös endoplazmatikus hálózatról. Anyagok tárolása, termelt fehérjékkel a káros anyagok elbontása, lipidek szintézise
 137. Golgi hol található?
  Minden eukarióta sejtben, az ER körül
 138. A Golgi szerepe:
  Fehérjeláncok átalakítása, rendeltetési helyükre szállítása, leadásuk előkészítése
 139. Lizoszóma szerepe:
  Anyagok sejten belüli mozgatása, citoplazma anyagaitól való elkülönítése
 140. Elsődleges lizoszóma kialakulása, szerepe:
  1.Pusztulásra ítélt sejtösszetevőt az ER membránrészlete veszi körül 2. Golgiról enzimtartamú hólyag fűződik le. Nem zajlik emésztés, mert vagy a lebontást végző, vagy a bontandó anyag hiányzik
 141. Másodlagos lizoszóma kialakulása, szerepe:
  Enzimtartalmú és anyagot tároló membránhólyag egyesül, hidrolízis játszódik le
 142. Harmadlagos lizoszóma kialakulása, szerepe:
  Hidrolízis után megmaradt felhasználhatatlan anyag van benne, exocitózis során ürül
 143. Sejtmaghártya jellegzetességei:
  Kettős membrán, tíz százalékban pórusok alkotják /fehérjékből álló nyitó-záró egységek/
 144. Sejthártya anyagai itt jönnek létre:
  ER
 145. Sejt növekedése során a membrán kialakulásának folyamata:
  ER, Golgi, lizoszóma, exocitózis, sejthártya
 146. Sejtosztódáskor a maghártya ezzé alakul:
  ER
 147. A maghártya felületén találunk ... is
  Riboszómákat
 148. Színtest és mitokondrium kialalulásának elmélete:
  Endoszimbionta elmélet, színtest bekebelezett kékbaktérium, mitokondrium bekebelezett baktérium
 149. Endoszimbionta elmélet bizonyítéka a színtestnél és a mitokondriumnál:
  Külső membrán a gazdasejt sejthártyájához, belső membrán a prokarióta sejt mezoszómáihoz hansonlít, alapállományban gyűrű alakú DNS mindkét esetben, így saját fehérjeképzés
 150. Mitokondrium típusai:
  Csöves, lemezes
 151. Színtestek felépítése:
  Pénzérmeszerűen egymásra helyezett membránkorongok /gránum/ és azokat összekötő lemezek
 152. Mitokondrium szerepe:
  Lebontó folyamatok, ATP nyolcvan százaléka itt keletkezik, sejt energetikai központja. Citromsavciklus, terminális oxidáció
 153. Gránumok membránja:
  Fényenergia megkötéséhez és átalakításahoz szükséges pigmentek
 154. Színtestek alapállománya:
  Képződő energiával a CO2-t megkötő és redukáló folyamatok enzimjei
 155. Színtestek típusai:
  Leukoplasztisz, kloroplasztisz, kromoplasztisz
 156. Hol található a citocentrum?
  Sejt középső részében, a sejtmag körül
 157. Sejtközpont feladata:
  Sejten belüli mozgások irányítása, képes az osztódáskor megkettőződni
 158. Mi szükséges a hidrátburok kialakulásához?
  Kapcsolat alakulhasson ki a víz és az anyag között, poláros vagy töltéssel rendelkező anyag
 159. Csírázáskor repedezik, "korrodál"
  Keményítő
 160. Szerkezete emlékeztet az amilopektinre:
  Glikogén
 161. Alfa-D-glükóz építi fel, csak elágazó molekulákból áll:
  Glikogén
 162. Anyagcsere fogalma
  Az élő rendszer és környezete között lezajló anyagfelvétel, anyagok átalakítása es az anyagleadás hármas egysége
 163. Intermedier anyagcsere:
  A sejtben az anyagfelvétel és -leadás között zajló biokémiai folyamatok összessége
 164. Transzportfolyamatok fogalma:
  A membránokon keresztül végbemenő anyagfelvétel/-leadás
 165. Homeosztázis fogalma:
  A szervezet belső környezetének dinamikus egyensúlya, szabályozott belső állandósága
 166. Aktiválási energia fogalma:
  Az az energia, ami ahhoz kell, hogy a kémiai reakció végbemenjen
 167. Ribozim fogalma:
  Katalizátor hatású RNS
 168. Enzim fogalma:
  Olyan fehérjék, amelyek segítik egy adott reakció ill. -típus végbemenetelét
 169. Aktív centrum fogalma:
  Az enzimnek az a része, ahol a reakció végbemegy
 170. Szubsztrát fogalma:
  A katalizált reakcióban szereplő kiindulási anyag
 171. Miért fontos a homeosztázis az enzimműködés szempontjából?
  Az enzimek is fehérjék, kedvezőtlen hatásra denaturálódhatnak, ami életveszélyes lehet.
 172. Alloszterikus gátlás:
  Egy molekula bekötődik az enzimre, ezért megváltozik az enzim térszerkezete, és a szubsztrát nem tud az enzimre kötődni.
 173. Kompetitív gátlás:
  Szubsztrát felépítésével részben azonos szerkezetű molekula bekötődik az enzimre a szubsztrát helyén, és ezzel megakadályozza, hogy a szubsztrát az enzimre kötődjön.
 174. Egyszerű enzim fogalma:
  Csak aminosavakból felépülő enzim
 175. Összetett enzim:
  Fehérjerészből /apoenzim/ és nem fehérjerészből /kofaktor/ álló enzim. A kofaktor lehet koenzim, ez leválasztható, pl NAD+, lehet prosztetikus csoport, ennek leválasztásával az enzim működésképtelen, pl. hem
Author
Anonymous
ID
195007
Card Set
Sejtbiológia 1. középiskola
Description
sejtbiológia alapfogalmak
Updated