015. Academic wordlist (701-750).txt

 1. Complexity
  Qiyinlik, tushunarsizlik
 2. Insular
  • Odamovi
  • O'zinikidan boshqasini yoqtirmaydigan
 3. Freed patent
  Bemalol ishlatishga ruqsat beruvchi patent
 4. Premise
  Bino
 5. Cater
  Ta'minlamoq
 6. Outlet
  • Do'kon
  • Suvning chiqish joyi
 7. Deficiency
  Yetishmovchilik
 8. Rod
  • Uzun tayoq, hipchin
  • (a fishing *) Qarmoq
 9. Nut
  • Yong'oq
  • Shurp
 10. Veg
  Vegetarian
 11. Foil
  • Yo'liga g'ov bo'lmoq
  • Halaqit bermoq
 12. Clay
  Loy
 13. Cookware
  Idish tovoqlar (ovqat qilishda ishlatiladigan)
 14. Ram
  Mashinada mashinaga urulmoq (odatda ataydan)
 15. Incision
  Kesilgan joy (jarrox tomonidan operatsiyada)
 16. Counter
  • Bar yoki kafedagi xizmat ko'rsatish rastasi,
  • (a * to smth) Qarshi yo teskari bo'lmoq
  • Sanab turadigan gadjet
 17. Sanguine
  Optimistik (harakter)
 18. Ratification
  Qonuniylashtirish (davlatlar, korxonalar o'rtasidagi kelishivni)
 19. Explicitly
  Aniqlik, yaqqollik, ochiq oydinlik bilan
 20. Haste
  Tez shoshilib ish qilish (in *)
 21. Doddle
  Bajarishga juda onson
 22. Concede
  To'g'ri deb tan olmoq, bo'sh kelmoq
 23. Recalcitrant
  • Qonunga bo'y sunmaydigan odam
  • O'rgatib bo'lmaydigan hayvon
 24. Heyday
  Kimningdur eng kuchli, ko'tarilgan, omadli davri
 25. Plaudits
  Boshqalar tomonidan qilingan olqishlar, maqtovlar
 26. Colonel
  Palkovnik
 27. Overrule
  Ahamiyatsiz deb hisoblamoq, rad etmoq
 28. Aspersion
  Kimningdur obro'siga putr yetkazmoq
 29. Briton
  Britaniyalik, angliyalik
 30. Upward
  Yuqoriga
 31. Name and shame
  Qilgan aybini ommaviy oshkor qilmoq
 32. Revere
  Xurmat qilmoq
 33. Plaintiff
  Da'vogar
 34. Pact
  Shartnoma
 35. Robe
  • Halat (kiyim, US)
  • Bayramlarda kiyiladigan kiyim (Ang)
 36. Cardinal
  Katta mavqeyli rohib; eng muhim, asosiy, ahamyatli
 37. Petition
  Rasmiy so'rovnoma (xalq yoki sud tomonidan)
 38. Tandem
  • (in * with) Baravariga sodir bo'lmoq
  • Ikki o'rinli velosiped
 39. Post-war
  Urushdan keying
 40. Of late
  Yaqinda
 41. Dignity
  Hurmat, e`tabor
 42. Preference
  Afzal ko'rish
 43. Plenty
  To'qlik, mo'l ko'llik
 44. Self-destructive
  O'ziga jabr yetkazuvchi (harakatlari oqibatida)
 45. Epidemic
  Tez tarqaluvchi kasallik
 46. Inadmissible
  To'g'ri deb hisoblanmaydigan
 47. Lever
  Richag
 48. Sin tax
  Sigaret, alkago'l, qimor va boshqa hayotga foydasi yo'q marsalarga qo'yilgan soliq
 49. Indulge
  Ko'ngilchanlik qilmoq, so'ragan narsasini bermoq
 50. Intersect
  chiziqlar kesishuvi (grafada)
Author
Saidilyos
ID
194619
Card Set
015. Academic wordlist (701-750).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated