Ernæring og Helse.

 1. Hva kan du om næringstoffene? 
  • - Kroppen trenger daglig påfyll av næringsstoffene
  • - Viktige byggesteiner når cellene skal lage sine egne molekyler
  • - Vitaminer og mineraler er nødvendige for at kroppen skal fungere normalt

  • De energigivende næringsstoffene:
  • Karbohydrater
  • Fett
  • Proteiner


  • De ikke energigivende næringsstoffene:
  • Vitaminer
  • Mineraler og sporstoffer
 2. Kjenne til hydrolyse.
  Når to monosakkaridmolekyler kobles sammen, skjer det ved en kondensasjonsreaksjon,ved kondensasjon spaltes det av vann. Et disakkaridmolekyl blir spaltet til to monosakkaridmolekyler i en hydrolysereaksjon, ved hydrolyse blir det tatt opp vann.

  • Kondensasjon: spaltes av vann
  • Hydrolyse: tas opp vann
 3. Inndelingen av karbohydrater.
  • Deles inn i 3 hovedgrupper:
  • Monosakkarid – en ringstruktur
  • Disakkarid – to ringstrukturer
  • Polysakkarid – mange ringstrukturer
 4. Monosakkarider.
  • - 1 ringstruktur, 6 eller 5 ring.
  • - de minste byggesteinene i karbohydrater
  • - mange forskjellige typer, vanligste er glukose og fruktose

  Formelen: C(6)H(12)O(6)
 5. Disakkarider
  • - 2 ringstrukturer
  • - Satt sammen av
  • glukose og fruktose
  • - Når to monosakkarider danner et disakkarid, blir det spaltet av vann- motsatt kan skje: et disakkarid spaltes til to monosakkarider.
  • Eksempel: sukkrose. 
 6. Polysakkarider.
  • - mange ringstrukturer
  • - lange kjeder av monosakkaridenheter
  • - rette eller forgreinede

  Eksempler: stivelse og cellulose.
 7. Hvorfor har cellulose en viktig funksjon i kroppen? 
  • Det er riktig at cellulose passerer ufordøyd gjennom kroppen, men cellulose- også
  • kalt kostfiber er viktig for avføringen vår. 
 8. Vite hva fett består av. 
  • Fett består av glyserol og tre fettsyrer, også kalt triglyserid. Fettmolekylene kalles triglyserid fordi det er tre fettsyrer i hvert
  • molekyl.

  Mest vanlig at kjedene har: 16 eller 18 karbonatomer.

  ”Egenskapene" til fett:

  • - gir kroppen mye energi
  • - gir beskyttelse og isolasjon (eks. rundt organene)
  • - bygger opp viktige hormoner (eks. kjønnshormoner)
  • - inngår i alle cellemembraner (eks. kolesterol)

  • Eksempel:
  • stearinsyre.


  • Fett – bygd opp av
  • - Treverdige alkoholen glyserol og 3 fettsyrer.
 9. Mettet og umettet fett. Forskjell?
  Mettet fettsyre: bare enkeltbindinger mellom C-atomene.

  En umettet fettsyre: har en dobbeltbinding mellom C-atomene.

  Flere umettet fettsyrer: to eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomene.

  • Mettet fett = usunt
  • - økt risiko for hjerte og karsykdommer
  • - kilder: animalsk fett, rødt kjøtt, melkeprodukter  • Umettet fett = sunt
  • - reduserer risiko for hjerte og karsykdommer
  • - kilder: planteoljer, vegetabilske oljer, fet fisk

  • Forskjellen mellom mettet og umettet
  • fett?
  • Mettet fett: kun enkeltbindinger (USUNT)
  • Umettet fett: en eller flere dobbeltbindinger (SUNT)
 10. Vite hva proteiner er bygd opp av. 
  • Proteiner:
  • - gir kroppen energi, proteiner er kroppens byggesteiner.
  • - Proteiner er lange kjeder av aminosyrer.
  • - Vi har 20 ulike aminosyrer. Av disse 20 kan kroppen\cellene bygge ca. 100 000 ulike proteiner.
  • - Proteiner er eks. fibre i muskler, hår, negler og enzymer.
 11. Vite forskjellen på mineraler og sporstoffer.
  • Mineraler er en fellesbetegnelse og deles ofte opp i en gruppe som vi trenger relativt mye
  • av, som for eksempel kalsium, magnesium, fosfor og natrium, mens sporstoffer/
  • spormineraler brukes som betegnelse for mineraler vi bare trenger i små
  • mengder. Dette er for eksempel jern, sink, selen og krom. Den første gruppe
  • inngår bl.a. som byggesteiner i skjelettet og i annet vev, mens spormineralene
  • finner vi igjen f.eks. i enzymsystemer og blodlegemer.
 12. Hva heter peptidbindingen mellom to aminosyrer?
  DIPETID: 2 aminosyrer bundet sammen.

  POLYPEPTID: mange aminosyrer bundet sammen. 
 13. Vite hvor mange aminosyrer som finnes. 
  20. 

  • Forskjellen mellom aminosyrene ligger i
  • R-gruppen.

  • I dag kjenner vi over 100 000 forskjellige proteiner som er bygd opp av disse
  • 20 aminosyrene. 
 14. De funksjonelle gruppene hos aminosyrer. 
  (Syregruppa og aminogruppa), glyserol (alkoholgruppene) og fettsyrer (syregruppa). 
 15. Vite hvilke vitaminer som er vannløselige og
  hvilke som er fettløselige.
  Fettløselige: A, D, E, K.

  Vannløselige: B gruppen (B1, B2, B12), Folsyre og C.
Author
linnea
ID
193461
Card Set
Ernæring og Helse.
Description
Kapittel 5. VGS 2.
Updated