King Colleges Words 15

 1. outnumber
  sayıca çok olmak, fazla gelmek, (sayıca) -den çok olmak, sayıca üstün olmak
 2. sell off
  elden çıkarmak, elinden çıkarmak, hepsini satıp bitirmek, tümünü satmak
 3. charging
  ağırlaştırma, elektriklenme, şarj
 4. repeatedly
  defalarca, tekrar tekrar
 5. attempt
  girişimde bulunmak, kalkışmak, kalkışma, girişim
 6. citizen
  vatandaş, yurttaş
 7. aware
  farkında, haberdar
 8. ruthless
  acımasız, insafsız
 9. proof
  ispat, kanıt, geçirmez, işlemez
 10. willing
  gönüllü, hevesli, istekli
 11. ethical
  ahlaka uygun, ahlaki, etik
 12. make money
  para kazanmak
 13. purpose
  amaç, amaçlamak
 14. come up
  • 1-yaklaşmak, yakınlaşmak
  • 2-gündeme gelmek
  • 3-çıkagelmek
 15. borrower
  borç alan kimse
 16. borrow
  borç almak
 17. eyeball
  göz yuvarlağı, göz küresi
 18. tape record
  kaydetmek, kayda almak, banda kaydetme
 19. metalworker
  maden işçisi
 20. difficulties
  zorluklar, güclükler
 21. sacred
  kutsal
 22. western
  batı, batılı
 23. indeed = actually
  doğrusu, aslında, doğrusu istenirse
 24. fortunately
  şükür ki, neyse ki
 25. complaint
  şikayet
 26. loan shark
  tefeci
 27. foremost
  en önemli, en önemli olan, herşeyden önce
 28. leap
  • 1- atlamak, sıçramak, sıçrayıs
  • 2- atılmak, atılım
 29. bound
  • 1- sıçramak, zıplamak
  • 2- zorunlu, mecbur
  • 3- kuşatmak
  • 4- sınırlarını çizmek
 30. bounds
  sınır çizgileri
 31. far between
  nadiren, seyrek
 32. controversial
  anlaşmazlığa neden olan, ihtilaflı
 33. controversy
  anlaşmazlık, ihtilaf
 34. issue
  • 1- konu
  • 2- (dergi/gazete) nüsha, (dergi/gazete) sayı
  • 3-yayınlama, yayınlamak, yayın, yayım
  • 4- sorun
  • 5- tebliğ etmek
  • 6- piyasaya çıkarmak
  • 7-bildirmek, yayınlamak
  • 8- akıntı, akma
 35. attitude = behaviour
  tutum, davranış
 36. push around
  gözünü, korkutmak, itip kakmak
 37. medication
  ilaç, ilaç tedavisi, ilaç verme
 38. capable
  becerikli, kabiliyetli
 39. interact
  birbirini etkilemek, etkileşmek, etkileşim içinde olmak
 40. chemical
  kimyasal, kimyevi
 41. side effect
  yan etki
 42. failure
  bozukluk, arıza, başarızlık
 43. respiratory
  solunum, solunum ile ilgili
 44. respire
  nefes almak, soluk almak, solumak, soluklanmak
 45. besides
  ayrıca, bundan başka
 46. beside
  yanında
 47. as well
  de, bile
 48. absence
  bulunmama, bulunmayış, yokluk
 49. awareness
  bilinçlenme, bilinçlilik, bilinç
 50. quite
  oldukça
 51. quiet
  sessiz, sakinleşmek
Author
tahagoksoy
ID
191130
Card Set
King Colleges Words 15
Description
King Colleges Words 15
Updated