Adjectives

The flashcards below were created by user suatkol on FreezingBlue Flashcards. 1.                                      Obscure
                             

  •                                          Anlaşılması Güç
  •                                                 Belirsiz
 2.  

                                       Eligible


  •                                               Elverişli
  •                                                Uygun


 3.                            Straightforward
             

  •                                               Açık
  •                                           Anlaşılır
 4. Irreversible
  Geri döndürülemez
 5. Recurrent
  Tekrarlayan
 6. Fixed
  Sabit
 7. Commendable
  Övgüye değer
 8. Prospective
  • Beklenen
  • Olası
 9. Arable
  Verimli
 10. Arid
  Barren
  • Kurak
  • Çorak
 11. Annoying
  Can sıkıcı
 12. Wise
  Akıllı
 13. Advisable
  Akla yatkın
 14. Staggering
  • Sarsıcı
  • Şaşırtıcı
 15. Particular
  Özellikle
 16. Credible
  Güvenilir
 17. Predominant
  • Baskın
  • En etkili
 18. Negligible
  • Önemsiz
  • Göz ardı edilebilir
 19. Lasting
  • Uzun süren
  • Kalıcı
 20. Uneven
  Eşit olmayan
 21. Even
  • Eşit
  • Pürüzsüz
 22. Innumarable
  • Sayısız
  • Çok
 23. Catastophic
  Feci bir şekilde
 24. Disastrous
  • Feci
  • Korkunç
 25. (The) Latter
  İkinci
 26. Reputable
  Saygıdeğer
 27. Brutal
  Cruel

  <
  • strong>Zalim
  • Acımasız
 28. Abrupt
  Ani
Author
ID
190659
Card Set
Adjectives
Description
Suat KOL
Updated
Show Answers