Japanese verbs

 1. to go
  ikimasu
 2. to eat
  tabemasu
 3. to do
  shimasu
 4. to see
  mimasu
 5. to buy
  kaimasu
 6. to write
  kakimasu
 7. to wait
  machimsu
 8. to stop
  tomarimasu
 9. to teach
  oshiemasu
 10. to speak
  hanashimasu
Author
pinkbubblegum3
ID
190499
Card Set
Japanese verbs
Description
japanese verbs
Updated