Osteoporos

 1. fraktur som är en indikator för framtida frakturer
  Distal radiusfraktur
 2. 3e vanligaste frakturen efter 65 år?
  Proximal humerusfraktur
 3. Vanliga osteoporosfrakturer
  • Höft
  • d istala radius
  • prox humerus
  • kotkompressioner
 4. Lokal de flesta symptomgivande kotkompressionerna?
  • Th12
  • L1
 5. Riskfaktorer osteoporos (5)
  • Ålder
  • kvinna
  • kortisonbeh
  • rökning
  • lågt bmi
 6. Riskfaktorer frakturer (3)
  • Tid fraktur
  • falltendens
  • riskfaktorerförosteoporos
 7. Orsaker sekundär osteoporos (5)
  • Alkohol
  • njursvikt
  • RA
  • maligniteter
  • endokrina sjd
 8. Mätområde dexa?
  Höft och ländrygg
 9. FRAX?
  • Verktyg för osteoporosrisk i primärvård.
  • hemsida med frågeformulär
 10. Indikation bentäthetsmätning? (3)
  • Tid frakturer
  • FRAX-score
  • kortisonbeh längre än 3 mån
 11. Utredning osteoporos
  • Dexa
  • rtg bröst, ländrygg
  • hb,vita crp, Ca, krea, alb, alp
  • riskfaktorer
 12. Image Upload 2
  D
 13. Primär prevention
  • Rökstopp
  • äta tillräckligt
  • optimera kalcium- och dvitmaminintag
  • fysisk aktivitet
  • hinder i hemmet
 14. Icke-farmakologisk beh
  Höftbyxor (halverar risken för höftfrakturer)
 15. Farmakologisk beh
  • Calcium
  • d-vitamin
  • bisfosfonater
 16. Biverkningar alendronat
  • GI-biv
  • osteonekros i käken
  • atypiska subtrocjantära frakturer (bildas benutskott i prox femur, går av utan trauma)
Author
rillekillen
ID
190431
Card Set
Osteoporos
Description
Ortopedi
Updated