Kings College Word 13

 1. swimsuit
  kadın mayosu
 2. nervous
  • gergin, tedirgin 
  • adverb: nervously:gergin/heyecanlı biçimde
 3. think about
  düşünmek, düşünmek (birşey yapmayı )
 4. resort hotel
  kıyı oteli
 5. cave 
  mağara
 6. noun: refusal
  verb: refuse
  geri çevirme, reddetme, red
 7. promise
  söz, söz vermek
 8. appointment
  randevu, atama
 9. soon
  az sonra, kısa süre içerisinde, birazdan
 10. likely
  büyük ihtimalle
 11. indicate
  belirtmek, göstermek, belirtisi olmak
 12. seem 
  görünmek, gözükmek, benzemek
 13. focus 
  odaklanmak, odaklamak
 14. cheek
  yanak
 15. custom
  adet, gelenek
 16. insult
  aşağılamak, hakaret etmek
 17. vacation
  tatil, izin, tatil yapmak
 18. shake hands
  el sıkışmak, el sıkmak
 19. hug
  sarılmak
 20. lap
  kucak, kucaklamak
 21. upward
  artan, yükselen, yukarı, yukarıya
 22. palm
  palmiye
 23. gesture
  el / kol hareketi yapmak, hareket
 24. beware
  sakınmak, dikkat
 25. impolite
  kaba, nezaketsiz
 26. anger
  kızgınlık, öfke
 27. confusion
  karışıklık, karıştırma
 28. population
  nüfus, halk
 29. crossed
  çapraz, çaprazlanmış
 30. sole
  • ayak tabanı, taban
  • the bottom of a foot or shoe
 31. intention
  • niyet, amaç, plan
  • the thing that you plan to do or achieve : an aim or purpose
 32. almost
  • hemen, hemen, neredeyse, yaklaşık
  • nearly, very nearly
 33. retail
  noun:retailer, retailing
  • perakende satışı, perakende
  • the business of selling things directly to customers for their own use
 34. find out
  • öğrenmek, keşfetmek, anlamak, ortaya çıkarmak
  • to learn (something) by making an effort
  • iç yüzünü anlamak
  • to learn the unpleasant truth about (someone)
 35. operation
  verb:operate
  adjective: operational, operative
  • ameliyat, işlem, işletme, harekat
  • the act or manner of operating
 36. not sense
  hiçbir anlam ifade etmemek, mantıklı değil
 37. sense
  noun: sensation, sensing, sensor
  adjective: sensed, senseless, sensible, sensitive, sensational, sensous
  algılamak, hissetmek, algı, duyu, algı, anlam
 38. confess
  noun: confession, confessor
  • itiraf etmek
  • to admit that you did something wrong or illegal
 39. collection
  koleksiyon. toplama
 40. collect
  adjective: collective
  • toplamak, birleştirmek
  • adjective: ortak ortaklaşa
  • shared or done by a group of people
 41. evolution
  evrim, gelişim
 42. pain
  noun: painfulness
  verb: pain
  adjective: painful
  adverb: painfully
  acı, ağrı, ızdırap, acı çekmek, acıtmak, canını yakmak
 43. peaceful
  noun: peace, peacefulness
  adjective: unpeaceful, peaceful
  adverb: peacefully
  huzurlu, barışçıl
 44. recognize
  noun: recognition, recognizance, recognizer, misrecognition
  verb: derecognize
  adjective: recognized, recognizable
  tanımak, farkına varmak
 45. optimistic
  noun: optimism, optimist
  adjective: overoptimistic
  adverb: optimistically
  iyimser
 46. query
  noun: querier, querist
  sorgu, sorgulamak
 47. hostage
  rehine, rehin
 48. come up
  gündeme gelmek, yaklaşmak, yakınlaşmak, ortaya çıkmak, çıka gelmek
 49. exile
  adjective: exilic
  sürgüne göndermek, sürgün, sürgüne yollamak
 50. challenge
  noun: challenger
  adjective: challengable, challenging
  meydan okumak, meydan okuma
 51. burglary
  noun: burglar
  verb: burgle
  adjective: burglarious
  ev soygunu, ev soyma, ev/bina soyma, soygun
 52. night table
  komodin, yatak başucu masası
 53. messed up
  brebat, darmadağınık
 54. mess up
  berbat etmek, işleri berbat etmek, yüzüne gözüne bulaştırmak
 55. poke around
  bakınmak, el yordamıyla aranmak
 56. poke around in
  bir yerde birşeyi aramak veya merakını gidermek için karıştırmak
 57. decade
  adjective: decadal
  • on yıl on yıllık süre
  • a period of 10 years
 58. brother in law
  enişte
 59. hang up
  telefonu kapatmak
 60. hang on
  • bekletmek, bağlı olmak
  • to keep a telephone line open
 61. pick up
  almak ( bir yere gelip/gidip birini ), toplamak
 62. wide
  noun: wideness
  verb: widen
  adjective: widish
  adverb: widely
  geniş, bol, geniş çaplı, yaygın
 63. in one fell swoop
  bir çırpıda, bir hamlede
 64. curtain
  adjective: curtained, curtainless
  perde
 65. scurry
  adjective: scurrying
  • hızla kaçmak, koşturmak
  • to move quickly and with short steps
 66. neither
  • ne bu ne öteki, hiçbiri, hiçbir, gerek, gerekse
  • not one or the other of two people or things
 67. shower curtain
  duş perdesi
 68. silence
  noun: silencer
  adjective: silenced
  • susturmak, sessizlik
  • a lack of sound or noise
 69. intention
  verb: intent
  adjective: intentional, intentive
  • kasıt, niyet, amaç, plan
  • the thing that you plan to do or achieve : an aim or purpose
 70. misunderstanding
  yanlış anlama, yanlış anlaşılma
 71. misunderstand
  yanlış anlamak, ters anlamak
 72. impression
  noun: impressionist, misimpression
  adjective: impressionistic
  • etki, izlenim
  • strong effect on the mind or feelings
 73. even tough
  bile olsa, bile
 74. against
  karşı, karşısında
 75. related
  noun: relation, relative, relator
  adjective: relative, relatable
  • bağlantılı, ilgili
  • connected in some way
  • not used before a noun : in the same family
 76. despite
  karşın, rağmen
 77. treat
  noun: treater, treatment
  verb: entreat, mistreat
  adjective: treatable, treated
  davranmak, işlemek, muamele etmek, tedavi etmek
Author
tahagoksoy
ID
190035
Card Set
Kings College Word 13
Description
Kings College Word 13
Updated