Testiscancer

 1. Epidemiologi
  • Incidens 6/100000
  • ökande trend
  • vanligaste cancern män 20-40 år
  • 1% av mäns cancer
 2. Indelning
  95% germinalcellscancer varav hälften icke-seminom och hälften seminom
 3. Seminom
  • Bäst prognos
  • utgår från spermieceller
  • ålder ca 35 år
  • ev beta-hcg, LD
 4. Non-seminom
  • Sämre prognos
  • utgår från andra strukturer än spermieceller
  • ålder ca 25 år
  • Beta-hcg och afp ofta förhöjda, ev LD
 5. spridningsvägar
  • Lymfogent: njurhilus - retroperitonealt
  • Hematogent: lungor, lever/cns/skelett
  • 5% utgår ej från testis - dålig prognos
 6. Prognos
  • 95% botas
  • De flesta av seminom botas
  • icke-seminom ofta spritt vid diagnos, lgl-/lungmetastaser botas oftast men andra lokaler sämre
 7. Cisplatin
  • Alkylerare
  • ger ökad apoptosbenägenhet
  • kombineras ofta med annan kemo
  • mest effektiva preparatet mot testiscancer
  • Biverkningar: illam/kräkningar, njur-/ototoxiskt, neuropatier
 8. Symptom
  • Oöm resistens (10% ömma)
  • gynekomasti
  • symptom från metastaser (ryggsm, dyspné, neurologiska bortfall)
 9. Orsaker/samband
  • Kryptorkism
  • atrof/hypertrof testikel
  • infertilitet
 10. Utredning
  • Anamnes, klinisk us
  • UL
  • markörer
  • (nedfrysning spermier)
  • -> orchiectomi
 11. Serum-markörer
  • Används för att följa progress/beheffekt och recidiv
  • Beta-HCG: 
  • AFP:
  • LD: vid metastasering
 12. Bedömning av stadieindelning
  • PAD
  • följa markörer postop
  • CT thorax, buk, bäcken
 13. Behandling
  • Orchiectomi, därefter:
  • adjuvant cytostatika
  • restkirurgi (efter kemo och markörer normala) av lgl/metastaser vid non-seminom
Author
rillekillen
ID
189476
Card Set
Testiscancer
Description
Onkologi
Updated