Lesson 4 Ho

 1. bookshelf
  shu1jia4


 2. chair
  yi3zi
 3. table; desk
  zhuo1zi
 4. book bag
  shu1bao1
 5. Mongolia
  men2gu3
 6. Russia
  E2guo2
 7. part; section
  bu4
 8. semester
  xue2qi1
 9. classroom
  jiao4shi4
 10. again; anew
  chong2xin1
 11. arrange (furniture); decorate
  bu4zhi4
 12. window
  chuang1zi
 13. hang
  gua4
 14. take; hold
  na2
 15. Yangtze River
  Chang2jiang1
 16. quiet; tranquil
  ning2jin4
 17. nearby
  fu4jin4
 18. bedroom
  wo4shi4
 19. kitchen
  chu2fang2
 20. room
  fang2jian1
 21. living room
  ke4ting1
 22. dining room
  fan4ting1
 23. bathroom
  wei4sheng1jian1
 24. upstairs
  lou2shang4
 25. downstairs
  lou2xia4
 26. Pacific Ocean
  Tai4ping2yang2
 27. Atlantic Ocean
  Da4xi1yang2
Author
mjjazzfan
ID
18938
Card Set
Lesson 4 Ho
Description
new words and expressions
Updated