v1-10

 1. abandon
  • terk etmek, bIrakmak (= give up)
  • abate (şiddet/değer/derece vb) hafifle(t)mek, azal(t)mak
  • abbreviate (1) kIsaltmak, özetlemek (2) sadeleştirmek (matematikte)
  • abdicate (1) hükümdarlIğI bIrakmak yada tahttan çekilmek (= relinquish)(2) (M edeni kanunda) evladInI reddetmek, mirastan yoksun bIrakmak (= disow n)
  • abduct zorla (adam) kaçIrmak, dağa kaldIrmak (= kidnap)
  • abet (söz veya hareketle) bir kötülüğe teşvik etmek, azmettir mek
  • abhor nefret etmek,görmek (= detest, despise, look dow n on)
  • abide by (1) hürmet etmek (= obey) (2) kurala/yasaya uymak (=com ply w ith)
  • abolish (kürtaj, kölelik vb tabularI) yIkmak, sona erdirmek (= d o aw ay w ith)
  • abort (1) kürtaj yaptIrmak (2) (plan vb) vazgeçmek, terk etmek (= abandon)
Author
sonokta
ID
188416
Card Set
v1-10
Description
english turkish verb
Updated