Infektioner

 1. Vad är smittsamma exantemsjukdomar ex.vattkoppor och vad orsakas de i regel av?
  Exantem sjukdomar är så kallade pricksjukdomar och de orsakas i regel av virus. Exantem=hudutslag.
 2. Ge 5 exempel på allvarliga tillstånd som kan medföra exantem (och därav är viktiga att se orsaken inte bara symtomen så pat kan få snabb behandling)
  -Meningokocksjukdom (meningit) Kan ge symtom i form av prickar som i detta fall petekier (=punktformiga blödningar som inte försvinner vid tryck) som kan förväxlas med exantem. Förekommer både hos barn och vuxna. Tillståndet kräver snabb behandling!!!

  -Scarlatina (Scharlakansfeber) bör behandlas tidigt med pencillin. 

  -Varicellae (Vattkoppor) Har hög smittsamhet och kan ge allvarliga skador hos individer med nedsatt infektionsförsvar. 

  -Borreliainfektion Kan medföra svåra neurologiska konsekvenser. Är dock behandlingsbart under sjdomens tidiga stadier. 

  -Urtikaria (Nässelfeber) Är tecken på en allergisk reaktion och kan snabbt förvärras till svårt anafylaktisk chock.
 3. Ange ett annat namn för Scarlatina.
  Scharlakansfeber
 4. Ange ett annat namn för Varicellae.
  Vattkoppor
 5. Ange ett annat namn för Urtikaria.
  Nässelfeber.
 6. Ange ett annat namn för Exanthema subitum.
  Tredagarsfeber (roseola infantum)
 7. Vad innebär Exanthema subitum (Tredagarsfeber)?
  Tredagarsfeber drabbar ofta småbarn, vanligen före två års ålder. Infektionen är mkt vanlig och orsakas av humant herpesvirus 6. Viruset angriper främst T-lymfocyterna, men även NK-celler, epitelceller och celler i CNS (främst astrocyter) kan infekteras.
 8. Ett småbarn kommer in och uppvisar symtom som hög feber samt feberkramper stundtals, lätta katarrala symtom och svullna lymfkörtlar i halsregionen. Barnet har dock ändå ett relativt påverkat allmäntillstånd. Idag har febern gått ner ngt, men ett blekrött utslag har uppträtt över bålen, proximalt på extremiteterna samt på halsen. Vad kan barnet ha drabbats av?
  Tredagarsfeber (Exanthema subitum). Orsakande viruset HHV-6 har hög tendens att framkalla feberkramper. Sjukdomen har fått sitt namn efter det karaktäristiska förloppen med hög feber i några dagar och sedan det mässling liknande utslagen då febern sjunker. Notera dock att alla infekterade inte får detta utslag. Liksom andra Herpesvirusinfektioner kan tillståndet reaktiveras, då ofta utan andra symtom än just febern.
 9. Hur smittar Tredagsfeber?
  Viruset som orsakar infektionen, HHV-6, finns i salivet och smittar via droppsmitta. Smittsamheten upphör då utslagen på kroppen försvunnit. Inkubationstid 5-10 dagar.
 10. Hur behandlas Tredagarsfeber?
  Behandlingen är symtomatisk. Febernedsättande kan ges om febern tenderar att stiga kraftigt, särskilt om det föreligger risk för feberkramper.
 11. Ange ett annat namn för Erythema infectiosum.
  Femte sjukan
 12. Vad innebär Femte sjukan?
  Femte sjukan är en mild infektion som vanligen drabbar barn i skolåldern och förekommer främst under vår och försommar. Infektionen orsakas av ett parvovirus som främst attackerar erytroblaster (omogna röda blodkroppar i benmärgen).Infektionen är så pass vanlig att ca 50% av befolkningen har antikroppar mot viruset.
 13. Hur smittar Femte sjukan?
  Via droppsmitta. Smittsamheten upphör då utslagen försvunnit. 7 dagars inkubationstid.
 14. Ett barn har haft lätt feber och diffusa värksymtom i en veckas tid. Nu har röda utslag uppstått på kinderna, de ser nästan frostbitna ut, men barnet är fortfarande blek runt mun och näsa. Några dagar senare uppträder även rodnad på armar, ben och bål. Vad kan barnet ha drabbats av?
  Femte sjukan. Drabbar främst skolbarn, men ibland även vuxna. Vissa kan ha infektionen helt symtomfritt. Avbleckning av rodnaderna sker vanligen inom en vecka.  Ofta mild infektion med otydliga symtom men den kan bli både besvärlig och långvarig.
 15. Femte sjukan kan i sällsynta fall (under 5% av infekterade gravida) orsaka en svår komplikation hos gravida, vilken?
  Viruset kan orsaka anemi hos fostret och ävan framkalla missfall. Risk främst närvarande under de första graviditetsmånaderna.
 16. Hur behandlar man Femte sjukan (erythema infectiosum)?
  Behandlingen är symtomatisk.
 17. Ange ett annat namn för Morbilli.
  Mässling. 
 18. Mässling är en av våra allvarligaste barnsjukdomar, varför?
  Sjukdomen kan ge svåra komplikationer, framförallt pga sekundära bakterieinfektioner. Psudokrupp, otit, sinuit, och pneumoni är vanliga följdsjukdomar. Mässlingviruset i sig har även en förmåga att orsaka pneumoni. Encefalit är en ovanlig men allvarlig komplikation som kan ge upphov till bestående hjärnskador med pareser. Mässling vanligt i utvecklingsländer och skördar mer än 1000000 dödsoffer/år.
 19. Vilket vaccin används för att skapa immunitet mot bla Mässling?
  MPR-vaccination.(Morbilli-Parotit-Rubella)
 20. Hur smittar mässling?
  Via droppsmitta. Smittsamheten är hög, särskilt i stadiet straxt innan hudutslagen slår ut. Smittsamheten avtar 5-6 dagar efter utslagsdebuten. Inkubationstid 10 dagar. Immunitet efter genomgången infektion. 
 21. Ett barn uppvisar symtom som debuterat i ett katarralt stadium  med feber, snuva, konjuktivit, feber, hosta och allmänpåverkan.Därefter uppkommer hudutslag, först i ansiktet, hårfestet, bakom öronen, halsen och bålen som senare sprider sig ner till extremiteterna. Ofta flyter utslagen ihop. I takt med att utslagen sprider sig, ökar även allmänpåverkan och febern. Barnet ter sig även ljusskyggt och har saltkornsliknande fläckar på kindslemhinnan. Vad kan barnet ha drabbats av?
  Mässling.
 22. Vad innebär det katarrala stadiet?
  Katarr innebär en lindrig slemhinneinflammation. Det katarrala stadiet är ett förstadium i sjukdomsförloppen med feber och hosta, ofta vid barnsjukdomar. 
 23. Vad innebär konjunktivit?
  Inflammation av ögats bindehinna. 
 24. Hur behandlas mässling?
  Symtomatisk behandling med febernedsättande.
 25. Ange ett annat namn för Rubella.
  Röda hund. 
 26. Hur smittar Röda Hund?
  Genom droppsmitta. Nära kontakt krävs. Lägre smittsamhet än ex. hos morbillivirus (som orsakar mässling). Smittsamheten upphör ca 5-6 dagar efter utslagens debut. Inkubationstid ca 17-18 dagar. God immunitet efter sjukdom över. 
 27. Ett barn påvisar symtom med ett kort katarralt stadium med lätt feber och lymfkörtelsvullnad på hals och nacke. Någon dag efter symtomdebut uppträder hudutslag i form av ljusröda maculae (små röda fläckar på huden som inte höjer sig över hudytan), först i ansiktet och därefter sprids vidare till bål och extremiteterna. Vad kan barnet ha drabbats av?
  Röda hund. Det är en lindrig infektion. Hudutslagen försvinner vanligtvis helt efter några dygn.
 28. Vilken är det mest frukatade komplikationen vid Röda hund?
  Det är risken för fosterskador hos gravida som saknar immunitet insjuknar. Om insjuknandet sker under de första 16 veckorna finns risk för missbildningar, dövhet, ögondefekter och fysiska/psykiske störningar. 
 29. Hur behandlar man Röda hund?
  Specifik behandling finns inte, då sjukdomen vanligtvis är så lindrig att symtomatisk behandling inte är motiverad.
Author
kajan13
ID
187268
Card Set
Infektioner
Description
Infektioner
Updated