Swedish_verbs_grupp_1

 1. arbeta
  work

  • arbeta
  • arbetar
  • arbetade
  • arbetat
 2. bada
  swim

  • bada
  • badar
  • badade
  • badat
 3. baka
  bake

  • baka
  • bakar
  • bakade
  • bakat
 4. berätta
  tell

  • berätta
  • berättar
  • berättade
  • berättat
 5. betala
  pay

  • betala
  • betalar
  • betalade
  • betalat
 6. borra
  bore, drill

  • borra
  • borrar
  • borrade
  • borrat
 7. borsta
  brush

  • borsta
  • borstar
  • borstade
  • borstat
 8. bruka
  usual, habit

  • bruka
  • brukar
  • brukade
  • brukat
 9. bädda
  make ones bed

  • bädda
  • bäddar
  • bäddade
  • bäddat
 10. cykla
  ride a bike

  • cykla
  • cyklar
  • cyklade
  • cyklat
 11. dansa
  dance

  • dansa
  • dansar
  • dansade
  • dansat
 12. diska
  do the dishes

  • diska
  • diskar
  • diskade
  • diskat
 13. duka
  set the table

  • duka
  • dukar
  • dukade
  • dukat
 14. duscha
  shower

  • duscha
  • duschar
  • duschade
  • duschat
 15. döda
  dead, kill

  • döda
  • dödar
  • dödade
  • dödat
 16. fiska
  go fishing

  • fiska
  • fiskar
  • fiskade
  • fiskat
 17. flytta
  move

  • flytta
  • flyttar
  • flyttade
  • flyttat
 18. fotografera
  photograph

  • fotografera
  • fotograferar
  • fotograferade
  • fotograferat
 19. fuska
  cheat

  • fuska
  • fuskar
  • fuskade
  • fuskat
 20. färga
  color, dye

  • färga
  • färgar
  • färgade
  • färgat
 21. förlova sig
  become engaged

  • förlova sig
  • förlovar sig
  • förlovade sig
  • förlovat sit
 22. gapa
  open ones mouth wide

  • gapa
  • gapar
  • gapade
  • gapat
 23. gilla
  • like, approve
  • gilla
  • gillar
  • gillade
  • gillat
 24. gissa
  suppose, guess

  • gissa
  • gissar
  • gissade
  • gissat
 25. gäspa
  yawn

  • gäspa
  • gäspar
  • gäspade
  • gäspat
 26. halka
  slip

  • halka
  • halkar
  • halkade
  • halkat
 27. handla
  • 1. take action, deal with; handle
  • 2. shop

  • handla
  • handlar
  • handlade
  • handlat
 28. hata
  hate

  • hata
  • hatar
  • hatade
  • hatat
 29. hitta
  find

  • hitta
  • hittar
  • hittade
  • hittat
 30. hoppa
  hop

  • hoppa
  • hoppar
  • hoppade
  • hoppat
 31. hoppas
  hope

  • hoppas
  • hoppas
  • hoppades
  • hoppats
 32. hosta
  cough

  • hosta
  • hostar
  • hostade
  • hostat
 33. hälsa
  • 1. health
  • 2. greet, bid welcome

  • hälsa
  • hälsar
  • hälsade
  • hälsat
 34. hämta
  fetch, collect

  • hämta
  • hämtar
  • hämtade
  • hämtat
 35. jobba
  work

  • jobba
  • jobbar
  • jobbade
  • jobbat
 36. kamma
  comb

  • kamma
  • kammar
  • kammade
  • kammat
 37. kasta
  throw

  • kasta
  • kastar
  • kastade
  • kastat
 38. kissa
  pee

  • kissa
  • kissar
  • kissade
  • kissat
 39. klappa
  pet, pat

  • klappa
  • klappar
  • klappade
  • klappat
 40. klättra
  climb

  • klättra
  • klättrar
  • klättrade
  • klättrat
 41. knacka
  knock

  • knacka
  • knackar
  • knackade
  • knackat
 42. knarka
  take drugs

  • knarka
  • knarkar
  • knarkade
  • knarkat
 43. kosta
  cost

  • kosta
  • kostar
  • kostade
  • kostat
 44. krama
  hug, squeeze

  • krama
  • kramar
  • kramade
  • kramat
 45. laga
  Make or repair

  • laga
  • lagar
  • lagade
  • lagat
 46. leta
  look

  • leta
  • letar
  • letade
  • letat
 47. lova
  promise

  • lova
  • lovar
  • lovade
  • lovat
 48. lukta
  smell

  • lukta
  • luktar
  • luktade
  • luktat
 49. lyssna
  listen

  • lyssna
  • lyssnar
  • lyssnade
  • lyssnat
 50. låna
  borrow or lend

  • låna
  • lånar
  • lånade
  • lånat
 51. lämna
  give, hand, leave (something to/for some one)

  • lämna
  • lämnar
  • lämnade
  • lämnat
 52. längta
  yearn, long for

  • längta
  • längtar
  • längtade
  • längtat
 53. måla
  paint

  • måla
  • målar
  • målade
  • målat
 54. passa
  • 1. be suitable
  • 2. look after, watch
  • 3. pass

  • passa
  • passar
  • passade
  • passat
 55. plugga
  • 1. plug
  • 2. study, cram

  • plugga
  • pluggar
  • pluggade
  • pluggat
 56. prata
  talk

  • prata
  • pratar
  • pratade
  • pratat
 57. promenera
  walk

  • promenera
  • promenerar
  • promenerade
  • promenerat
 58. prova
  try out, test

  • prova
  • provar
  • provade
  • provat
 59. pussa
  kiss

  • pussa
  • pussar
  • pussade
  • pussat
 60. raka sig
  shave yourself

  • raka sig
  • rakar sig
  • rakade sig
  • rakat sig
 61. regna
  rain

  • regna
  • regnar
  • regnade
  • regnat
 62. reparera
  repair, mend

  • reparera
  • reparerar
  • reparerade
  • reparerat
 63. rita
  draw, design

  • rita
  • ritar
  • ritade
  • ritat
 64. ropa
  shout, cry out, call

  • ropa
  • ropar
  • ropade
  • ropat
 65. rädda
  save

  • rädda
  • räddar
  • räddade
  • räddat
 66. räkna
  count

  • räkna
  • räknar
  • räknade
  • räknat
 67. sakna
  miss, be without

  • sakna
  • saknar
  • saknade
  • saknat
 68. salta
  salt, stew salt on

  • salta
  • saltar
  • saltade
  • saltat
 69. simma
  swim

  • simma
  • simmar
  • simmade
  • simmat
 70. skala
  shell, pare, peel

  • skala
  • skalar
  • skalade
  • skalat
 71. skicka
  send, forward, dispatch

  • skicka
  • skickar
  • skickade
  • skickat
 72. skoja
  • 1. have fun, joke, get up to mischief
  • 2. swindle, cheat

  • skoja
  • skojar
  • skojade
  • skojat
 73. skratta
  laugh

  • skratta
  • skrattar
  • skrattade
  • skrattat
 74. skynda sig
  hurry

  • skynda sig
  • skyndar sig
  • skyndade sig
  • skyndat sig
 75. skåla
  drink to, toast

  • skåla
  • skålar
  • skålade
  • skålat
 76. skämta
  joke or jest

  • skämta
  • skämtar
  • skämtade
  • skämtat
 77. slicka
  lick

  • slicka
  • slickar
  • slickade
  • slickat
 78. sluta
  cease, stop, end, finish, quit

  • sluta
  • slutar
  • slutade
  • slutat
 79. smaka
  taste

  • smaka
  • smakar
  • smakade
  • smakat
 80. snöa
  snow

  • snöa
  • snöar
  • snöade
  • snöat
 81. somna
  fall asleep, dose off

  • somna
  • somnar
  • somnade
  • somnat
 82. sparka
  kick

  • sparka
  • sparkar
  • sparkade
  • sparkat
 83. spegla sig
  mirror, reflect

  • spegla sig
  • speglar sig
  • speglade sig
  • speglat sig
 84. spela
  play

  • spela
  • spelar
  • spelade
  • spelat
 85. stanna
  stop, stay

  • stanna
  • stannar
  • stannade
  • stannat
 86. starta
  start

  • starta
  • startar
  • startade
  • startat
 87. stirra
  stare

  • stirra
  • stirrar
  • stirrade
  • stirrat
 88. stoppa
  • 1. stop
  • 2. darn, mend
  • 3. push, thrust
  • 4. stuff, fill

  • stoppa
  • stoppar
  • stoppade
  • stoppat
 89. studera
  study

  • studera
  • studerar
  • studerade
  • studerat
 90. städa
  clean, tidy up

  • städa
  • städar
  • städade
  • städat
 91. sucka
  sigh

  • sucka
  • suckar
  • suckade
  • suckat
 92. svara
  answer, reply

  • svara
  • svarar
  • svarade
  • svarat
 93. svimma
  faint

  • svimma
  • svimmar
  • svimmade
  • svimmat
 94. tacka
  thank

  • tacka
  • tackar
  • tackade
  • tackat
 95. tala
  • 1. speak
  • 2. plead

  • tala
  • talar
  • talade
  • talat
 96. tappa
  drop

  • tappa
  • tappar
  • tappade
  • tappat
 97. telefonera
  phone, call

  • telefonera
  • telefonerar
  • telefonerade
  • telefonerat
 98. titta
  watch

  • titta
  • tittar
  • tittade
  • tittat
 99. tjäna
  • 1. serve
  • 2. earn, deserve

  • tjäna
  • tjänar
  • tjänade
  • tjänat
 100. torka
  dry

  • torka
  • torkar
  • torkade
  • torkat
 101. träffa
  meet

  • träffa
  • träffar
  • träffade
  • träffat
 102. tugga
  bite, chew

  • tugga
  • tuggar
  • tuggade
  • tuggat
 103. tvätta
  wash

  • tvätta
  • tvättar
  • tvättade
  • tvättat
 104. tävla
  compete

  • tävla
  • tävlar
  • tävlade
  • tävlat
 105. vakna
  awaken

  • vakna
  • vaknar
  • vaknade
  • vaknat
 106. vattna
  water

  • vattna
  • vattnar
  • vattnade
  • vattnat
 107. vila
  rest

  • vila
  • vilar
  • vilade
  • vilat
 108. vinka
  wave

  • vinka
  • vinkar
  • vinkade
  • vinkat
 109. visa
  show

  • visa
  • visar
  • visade
  • visat
 110. viska
  whisper

  • viska
  • viskar
  • viskade
  • viskat
 111. vissla
  whistle

  • vissla
  • visslar
  • visslade
  • visslat
 112. våga
  dare

  • våga
  • vågar
  • vågade
  • vågat
 113. vänta
  wait, expect

  • vänta
  • väntar
  • väntade
  • väntat
 114. växla
  vary, change

  • växla
  • växlar
  • växlade
  • växlat
 115. älska
  love

  • älska
  • älskar
  • älskade
  • älskat
 116. önska
  wish

  • önska
  • önskar
  • önskade
  • önskat
 117. öppna
  open

  • öppna
  • öppnar
  • öppnade
  • öppnat
 118. öva
  train, practice

  • öva
  • övar
  • övade
  • övat
Author
Quilly
ID
187125
Card Set
Swedish_verbs_grupp_1
Description
Swedish verb forms in group 1
Updated