Kings Colleges Words 7

 1. award
  noun: price or reward / ödül

  verb: give prize or reward / ödül vermek, ödüllendirmek
 2. valuable
  1. very important, priceless / değerli, kıymetli
 3. priceless
  çok kıymetli, paha biçilemez
 4. pleasant x unpleasant
  hoş, keyifli x hoş olamayan
 5. peaceful x uneasy
  huzurlu, sakin x huzursuz, rahatsız, tedirgin
 6. procastinate = delay = postpone
  ertelemek, geciktirmek
 7. procastination = postponement = delay
  erteleme, geciktirme
 8. school work = homework
  okul ödevi /ev ödevi
 9. assignment
  atama, görev, ödev
 10. grade
  puanlamak
 11. obituary
  notice of person's death  / ölüm ilanı, vefat ilanı
 12. death
  ölüm, vefat
 13. association
  cemiyet, dernek, birlik / group with common interest or pursuit
 14. semester
  term / dönem, sömestir, yarı dönem 
 15. term
  time period
 16. european
  avrupalı
 17. community
  topluluk, halk
 18. embassy
  elçilik, büyük elçilik
 19. condition
  durum, koşul
 20. gravity
  yer çekimi
 21. establish
  kurmak, oluşturmak
 22. identify
  • tanımak, tanımlamak, kimliğini tespit etmek, kimliğini saptamak
  • recognize ; label
 23. label
  etiket, etiketlemek
 24. fascinating
  büyüleme, büyülenmek
 25. boredom
  sıkıntı, can sıkıntısı
 26. bother
  can sıkmak, canını sıkmak, sıkmak, sıkıntı
 27. science
  bilim, ilim
 28. investigate / explore
  araştırmak / araştırmak (bir konuyu) 
 29. treasure
  hazine, define
 30. deep
  derin, derince
 31. adrenaline rush
  adrenalin patlaması, adrenalin yükselmesi
 32. approximately
  yaklaşık olarak, aşağı yukarı
 33. inconvenience
  rahatsız etmek, sıkıntı vermek, rahatsızlık
 34. common
  • 1- shared
  • 2- regular, popular, normal
  • ortak, yaygın, genel, bilinen
 35. on avarage
  • in generally, usually, numerical mean
  • ortalama
 36. cure
  medicine, treatment / iyileştirmek, tedavi etmek, tedavi
 37. majority
  most people / çoğunluk
 38. minority
  least people / azınlık
 39. disappear
  doesn't exist anymore / gözden kaybolmak, ortadan kaybolmak
 40. adulthood
  yetişkinlik, reşitlik
 41. animate
  canlandırmak / to give life or movement 
 42. outnumber
  • sayıca fazla gelmek
  • to be more than (someone or something) in number
 43. cease
  • durdurmak, kesmek
  • to stop happening : to end
 44. vanish
  to disappear / ortadan kaybolmak
 45. pill
  hap
 46. common cold
  nezle, soğuk algınlığı
 47. tissue
  kağıt mendil
 48. coin
  • madeni para
  • metal money such as quarters or dimes
 49. movement
  hareket
Author
tahagoksoy
ID
186866
Card Set
Kings Colleges Words 7
Description
Kings Colleges Words 7
Updated