BAN4 - Unit 10

 1. knowledge
  znalost, vědomost
 2. capability
  schopnost, nadání
 3. skill
  dovednost, zručnost
 4. challenge
  výzva
 5. commitment
  věrnost, oddanost (zaměstnání)
 6. apply for a job
  ucházet se o zaměstnání
 7. application process
  přijímací pohovor
 8. weakness
  slabost, slabá vlastnost/stránka
 9. strength
  sílá, silná vlastnost/stránka
 10. CV
  stručný životopis (strukturovaný)
 11. tailor your CV to ...
  přizpůsobit životopis k ...
 12. spot
  zpozorovat, rozeznat
 13. covering letter
  doprovodný (motivační) dopis
 14. wide-ranging questions
  rozsáhlé otázky
 15. throw you off ballance
  vyhodit tě z rovnováhy
Author
NoTime12
ID
186833
Card Set
BAN4 - Unit 10
Description
en-cz verbs
Updated