BAN4 - Unit 11

 1. agenda
  Denní program
 2. itinerary
  itinerář, rozpis cesty
 3. schedule
  plán, rozvrh, jízdní řád
 4. adjourned
  odročený, přerušený
 5. cancelled
  zrušený
 6. postponed
  odložený, odsunutý
 7. meeting
  schůzka, setkání
 8. appointment
  schůzka, jednání (obchodní
 9. arrangement
  dohoda, uspořádání, úmluva
 10. intercept
  zachytit, zastavit (dopis)
 11. interfere
  zasahovat, narušovat (činnost, průběh), 
 12. intervene
  zakročit, vložit se do rozhovoru
 13. forecast
  předpověď, prognóza (počasí)
 14. plan
  plán, program
 15. prediction
  předpověď, predikce
 16. review
  přezkoumání, vyhodnocení, recenze
 17. rehearse
  zkoušet, nacvičovat
 18. revise
  upravit, zkorigovat, přehodnotit
 19. retired
  penziovaný, jsoucí v důchodu
 20. resign
  odstoupid, rezignovat
 21. quit
  skončit
 22. hardly
  sotva, ztěží
 23. hard
  tvrdý, těžký
 24. harder
  tvrději, víc ztěžka
 25. sensible
  rozumný, moudrý, vnímatelný (příroda)
 26. sensitive
  citlivý, vnímavý (k někomu), ohleduplný
 27. controlled
  umírněný, vyrovnaný, řízený, ovládaný
 28. checked
  zkontrolovaný, ověřený
 29. accused
  obžalovaný, obviněný
 30. blame
  vinit, obviňovat
 31. lose
  prohrát, ztratit, pozbýt
 32. loose
  volný, nepřipevněný, neuvázaný
 33. raise
  (po)zvednout (hlavu), vytáhnout (rolety), dostat něco na vyšší úroveň
 34. rise
  zvednout, stoupat (kouř), povstát (ze židle)
 35. opportunity
  příležitost, šance, možnost
 36. chance
  šance, naděje
 37. possibility
  možnost, pravděpodobnost
Author
NoTime12
ID
186819
Card Set
BAN4 - Unit 11
Description
Anglická slovíčka
Updated