2.5.2 Wzrost i jego pomiar

 1. 3 drogi zwiększania masy żywej i objętości organizmu
  • 1. synteza strukturalnych i funkcjonalnych składników materiału kom. - białka, nt, kw. nuk.
  • 2. tworzenie nowych struktur i organelli -np. rybosomów, mitochondriów
  • 3. wbudowywanie nowych fragmentów do struktur już istniejących
 2. jaki parametr jest szeroko stosowany do pomiaru wzrostu drobnoustrojów, zarówno wielo-, jak i jednokomórkowych?
  stężenie biomasy
 3. jak, w przypadku c biomasy, wyrażany jest wzrost populacji?
  szybkością zmian c suchej masy komórkowej: g/l x h
 4. dlaczego przyrost suchej masy może być nierównoznaczny z namnażaniem drobnoustrojów?
  bowiem biomasa może zawierać nie tylko składniki strukturalne i funkcjonalne warunkujące jej funkcje życiowe, m.in. wzrost, w komórkach są gromadzone również substancje zapasowe, a ich zawartość może dochodzić do 50% masy komórek
 5. co jest najlepszym parametrem do oceny wzrostu replikacyjnego?
  pomiar stężenia DNA
 6. metody pomiaru wzrostu drobnoustrojów
  • 1. przysrost świeżej (wilgotnej) masy komórkowej, która zawiera zazwyczaj 10 - 15 % suchej masy
  • 2. przyrost V lub wysokości warstwy świeżej biomasy po odwirowaniu hodowli w wykalibrowanych probówkach
  • 3. gęstość optyczna hodowli
  • 4. pomiary liniowe - średnica kolonii, długość nitek grzybni
  • 5. szybkość oddychania komórek
  • 6. ilość wydzielanego ciepła
  • 7. bioluminescencja
  • + liczenie mikroskopowe
  • filtry membranowe
  • DEFP (direct epifluorescent filter technique, oranż akrylowy)
  • liczenie automatyczne (licznik przepływowy, fluorescencyjny...)
  • liczenie biologiczne – liczenie koloni (żywych komórek) – slide culture
  • posiew redukcyjny
 7. pomiary wzrostu populacji
  • - szybkość zmian suchej masy komórkowej – g / l h
  • (wszystkie komórki – żywe i martwe, + substancje zapasowe)
  •  sucha masa – suszenie do stałej wagi, 80 oC 24h; 110 oC /1h
 8. pomiary zmiany świeżej masy
  • PCV (Packed Cell Volume) – indeks objętościowy – sedymentacja w kalibrowanym leju
  • turbidymetria, nefelometria (pomiar przy 420 lub 660 nm)
 9. pomiar środowiska biomasy
  • pomiar szybkości poboru tlenu
  • oznaczanie produktów reakcji
  • ilość wydzielanego ciepła
  • zmiana przewodności
  • bioluminescencja (lucyferaza /ATP)
 10. pomiar składników biomasy
  • analiza elementarna
  • oznaczanie stężeń (białka, DNA), aktywności enzymów
Author
Magdalena
ID
185851
Card Set
2.5.2 Wzrost i jego pomiar
Description
2.5.2
Updated