Det anatomiske kompas

 1. På forsiden
  Ventral/anterior
 2. På bagsiden
  Dorsalt/posterior
 3. Oven over/højere oppe
  Cranial/superior
 4. Neden under/længere nede
  Caudal & infarior
 5. Tættest på overfladen
  Superficiel
 6. ”Inderst”/tættest på knoglerne
  Profund
 7. Bøjning af et led
  Flextion
 8. Stræk af et led
   Extension
 9. Bevægelse væk fra kroppen midte
  Abduktion
 10. Bevægelse ind imod kroppens midiale plan
  Adduktion
 11. Drejebevægelse omkring en akse (f.eks. Lateralrotation og medialrotaion)
  Rotation
 12. Når en flad vendes nedad
  Pronation
 13. Når en flad vendes opad
  Supination
 14. Hævning af skulderbladet
  Elavation
 15. Sænkning af skulderbladet
  Depression
 16. Når foden flexes opad
  Dorsalflextion
 17. Når foden bøjes nedad
  Plantarflextion
 18. Når en dorsal flekteret for vendes udad
  Eversion/Pronation
 19. Når en planter flekteret fod bøjes indad
  Inversion
Author
bonnyboon
ID
184900
Card Set
Det anatomiske kompas
Description
Det anatomiske kompas.Placeringer & retninger, Leddenes bevægelse.
Updated