King Colleges Words 2

 1. major
  asıl, büyük, başlıca, önemli
 2. hipster
  kurulu düzeni reddeden aşırı özgürlükçü hayat tarzını benimsemiş, yenilikçi
 3. suggest
  önermek, tavsiyede bulunmak
 4. communal
  ortak, ortaklaşa kullanılan, toplumsal, halkın malı olan
 5. conflict
  anlaşmazlığa düşmek, anlaşmazlık, çatışma, çekişme
 6. commitment
  bağlılık, taahhüt
 7. marriage
  evlilik
 8. failing
  eksiklik, başarısızlık
 9. sexual
  cinsel
 10. strict
  sert, katı, kurallara çok bağlı
 11. unfailing
  şaşmaz, yanılmaz
 12. honesty
  dürüstlük
 13. continually
  devamlı olarak, sürekli olarak, sürekli
 14. inherent
  doğal, doğuştan olan, kalıtsal, ırsi
 15. goodness
  iyilik
 16. feet
  ayaklar, ayak
 17. habit
  alışkanlık, huy
 18. struggle
  mücadele etmek, mücadele
 19. sibling
  kardeş (brother or sister)
 20. sanity
  akıl sağlığı
 21. truth
  hakikat, gerçek, doğruluk
 22. regret
  pişman olmak, pişmalık
 23. dim
  loş, sönük
 24. bulb
  ampül (globular object)
 25. sudden
  ani, ansızın, birden, beklenmedik (unexpected, happening)
 26. epiphaniy
  görünüş
 27. prospect
  olasılık, ihtimal
 28. freewheeling
  serbest, kayıtsız, kaygısız
 29. suitable
  uygun, elverişli
 30. propose
  önermek, teklif etmek
 31. discord=disagreement
  anlaşmazlık, uyuşmazlık
 32. warfare
  savaş hali, savaş
 33. intercourse
  ilişki, görüşme, bağlantı
 34. mental
  akli.ruhsal
 35. judgment
  yargı, karar
 36. soundness
  doğruluk,saydamlık
 37. matter
  mesele, konu
 38. admit
  kabul etmek, itiraf etmek
 39. suggest
  önermek
 40. commit
  işlemek, yapmak, işlemek (suç vb)
 41. suppose
  zannetmek,  varsaymak, düşünmek
 42. perform
  yapmak, uygulamak, yerine getirmek
 43. field
  alan, saha
 44. worth
  değer, değerinde
 45. foundation
  kurulum, kuruluş, vakıf
 46. billionaries
  milyarderler 
 47. recluse
  keşiş
 48. tiny
  küçücük, ufacık, minicik
 49. mean
  cömert
 50. generous
  cömert
 51. bankrupt
  iflas (unable to pay today)
 52. debt
  borç, hesap
 53. instructor
  eğitmen, öğretmen
 54. instand
  anlık, an
 55. spread
  yayılmak
Author
tahagoksoy
ID
184885
Card Set
King Colleges Words 2
Description
King Colleges Words 2
Updated