Tagalog

 1. Pakikiramay
  To express Condolence
 2. Kawawa ka naman... (casual)

  Kawawa naman po kayo... (use with older people)
  Poor you...

  (casual way to express sympathy for someone who's being overworked or undergoing hardship)

  Poor you... (use with older people)
 3. Kami ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati. (formal)

  Tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong pakikiramay. (formal; use with older people)
  We sympathize with your sorrow. (formal)

  Please accept our heartfelt condolences. (formal; use with older people)
 4. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa.

  Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa.
  May his / her soul rest in peace.

  May their souls rest in peace.
 5. Ipagdarasal kita. (Informal)

  Ipagdarasal ka namin. (Informal)
  I'll pray for you. (informal)

  We'll pray for you. (informal)
 6. Ipagdarasal ko kayo. (to more than one person)

  Ipagdarasal ko po kayo. (to an older person)

  Ipagdarasal po namin kayo. (to an older person)
  I'll pray for you. (to more than one person)

  I'll pray for you. (to an older person)

  We'll pray for you. (to an older person)
 7. Ipagdarasal ko siya. 

  Ipagdarasal ko po siya.
  I'll pray for her/him. 

  I'll pray for her/him. (speaking to an older person)
 8. Ipagdarasal ko sila.

  Ipagdarasal ko po sila. (speaking to an older person)
  I'll pray for them. 

  I'll pray for them. (speaking to an older person)
 9. Ipagdarasal namin siya. 

  Ipagdarasal po namin siya. (speaking to an older person)
  We'll pray for her/him. 

  We'll pray for her/him. (speaking to an older person)
 10. Ipagdarasal namin sila. 

  Ipagdarasal po namin sila. (speaking to an older person)
  We'll pray for them. 

  We'll pray for them. (speaking to an older person)
Author
AkamuAnakoni
ID
184685
Card Set
Tagalog
Description
Express Sympathy and Condolences
Updated