Umweltschutz, Wortschatz.txt

 1. puszka
  die Dose,- n
 2. puszka blaszana
  die Blechdose
 3. żarówka
  die Glühbirne
 4. butelka plastikowa
  die Plastikflasche
 5. butelka ze  szkła
  die  Glasflasche
 6. butelka jednorazowego użytku
  die Einwegflasch,- n
 7. opakowania szklane
  die Glasverpackung,- en
 8. śmieci domowe
  der Hausmüll
 9. przemysł
  die Industrie
 10. przemysłowe zanieczyszczanie
  die industrielle Verschmutzung
 11. zmiana klimatu
  die Klimaveränderung
 12. odpady kuchenne
  die Küchenabfälle
 13. sztuczne tworzywo
  der Kunststoff
 14. zanieszyszczenie powietrza przez przemysł
  die Luftveschmutzung durch Idustrie
 15. butelki wielokrotnego użytku
  die Mehrwegflasche, -n
 16. segregacja śmieci
  die Mülltrennung
 17. dziura ozonowa
  der Ozonloch
 18. produkty z zielonym punktem
  die Produkte Mit Grünem Punkt
 19. torebka foliowa
  die Plastiktüte
 20. kwaśne deszcze
  saure Regen
 21. korek na ulicach i autostradach
  der Stau auf den Straßen und Autobahnen
 22. prąd i ciepło z siły słonecznej
  Strom und Wärme aus Solarkraft
 23. chronic środowisko
  die Umwelt schonen
 24. zanieczyszczać środowisko
  die Umwelt verschmutzen
 25. zużyte opakowania
  der Verpackungsmüll
 26. umierajace lasy
  das Waldsterben
 27. zanieczyszczenie wody
  die Wasserverschmutzung
 28. wiatr
  der Wind
 29. zbyt wielki ruch uliczny
  zu viel Verkehr
 30. efekt cieplarniany
  der Treibhauseffekt
 31. ekologia
  die Ökologie
 32. ekologiczny
  ökologisch
 33. elektrownia jądrowa
  das Kernkraftwerk
 34. inwestować w ochronę środowiska
  in den Umweltschutz investieren
 35. makulatura
  das Altpapier
 36. ochrona środowiska
  der Umweltschutz
 37. pojemnik na szkło
  der Altglascontainer
 38. przeciwdziałać (czemuś)
  (Dat) entgegenwirken
 39. przetwórstwo odpadów
  das Recycling, die Wiederverwertung
 40. przyczynić się do ochrony środowiska
  zum Umweltschutz beitragen
 41. przyjazny dla środowiska
  umweltfreundlich
 42. segregacja śmieci
  die Mülltrennung
 43. składowisko śmieci
  die Deponie
 44. smog
  der Smog 
 45. spalarnia śmieci
  die Verbrennungsanlage
 46. spaliny
  die Abgase
 47. utylizować
   entsorgen
 48. trujący
  giftig
 49. wycinać, karczować 
  abholzen
 50. wymierać
  aussterben
 51. zanieczyszczać
  verunreinigen
 52. zapobigać szkodom w środowisku
  den Umweltschäden vorbeugen
 53. zbierać makulaturę
  das Altpapier sammeln
 54. złom
  der Schrott
 55. zmniejszenie ruchu samochodowego
  die Verringerung des Autoverkehrs
 56. zredukowanie ilości śmieci
  die Müllreduzierung 
Author
Sassolina
ID
184601
Card Set
Umweltschutz, Wortschatz.txt
Description
umwelt
Updated