English Turkish 12

 1. questionnaire
  anket
 2. raid
  baskın, akın
 3. rapidly
  hızla, süratle
 4. rat
  sıçan, (on) gammazlamak
 5. rationing
  pay, hisse, vesika ile dağıtmak
 6. recipient
  alan kişi, alıcı
 7. recommend
  tavsiye etmek
 8. recruit
  asker toplama, işe almak
 9. reluctant
  gönülsüz
 10. retain
  alıkoymak, tutmak, hatırda tutmak
 11. rot
  çürümek, bozulmak, boş  laf, zırva
 12. rub
  ovmak, ovalamak
 13. rucksacks
  sırt çantası
 14. set down rules
  kural koymak
 15. shotgun
  çifte namlulu av tüfeği
 16. shoulder
  omuz
 17. sizeable
  oldukça büyük
 18. skyscraper
  gökdelen
 19. snatch
  kapmak, kısa süre
 20. sneeze
  aksırmak, hapşırmak
 21. sore
  ağrıyan, acıyan
 22. stick into
  batırmak, (on) yapıştırmak
 23. strand
  kıyı, sahil, kenar
 24. supervise
  gözetip denetlemek
 25. surgeon
  cerrah, operatör
 26. sway
  bir yansan öbür yana sallamak
 27. tackle
  çözmeye çalışmak, sıkıca yakalamak
 28. target
  hedef
 29. task
  görev, vazife, ödev
 30. thermal spring
  termal kaynak
 31. tide
  gelgit, med-cezir
 32. undercover
  gizli yapılan, gizli çalışan
 33. undergo
  maruz kalmak, geçirmek
 34. unrest
  huzursuzluk, kargaşa
 35. vibrate
  titremek, titretmek
 36. warehouse
  depo, ambar
 37. accusation of impropriety
  uygunsuzluk suçlaması
 38. ache
  ağrı, sızı, acı
 39. adobe
  kerpiç
 40. anticipate
  önceden tahmin edip ona göre davranmak
 41. apparent
  açık, belli, aşikar
 42. appropriate for
  bir  şeye uygun olmak
 43. attribute to
  - e yormak, -e mal etmek, -e atfetmek
 44. avidly
  coşkulu, hevesli bir şekilde
 45. battle at see
  deniz savaşı
 46. be absorb in sth
  bir  şeye tamamen kendini kaptırmak
 47. be alert to sth
  bir  şeye tetikte olmak
 48. be dismissed from
  bir yerden kovulmak
 49. be keen on sth
  -e çok hevesli, e çok düşkün
 50. be out of the question
  söz konusu olamaz,
 51. be overpopulated
  yoğun nüfuslu olmak
 52. be scared of sth
  bir  şeyden ödü kopmak
 53. be soaked
  ıslanmak, sırılsıklam olmak
 54. be wrong of sb
  bir kişi hakkında yanılmak
Author
sonokta
ID
184444
Card Set
English Turkish 12
Description
English Turkish
Updated