English Turkish 11

 1. encounter
  bir tehlike, zorlukla karşı karşıya gelmek
 2. endlessly
  bitmek tükenmek bilmeksizin
 3. enterprise
  girişim, teşebbüs
 4. erupt
  püskürmek, patlak vermek
 5. essay
  düz yazı denemesi, deneme
 6. eternal
  ebedi, ölümsüz
 7. evacuate
  bir yeri boşaltmak
 8. excessive
  fazla, aşırı
 9. fall out
  kavga etmek, bozuşmak
 10. fast
  oruç tutmak
 11. flap
  kanat çırpma, bayrak ve yelkenin dalgalanması
 12. frantic
  çılgına dönmüş , çılgın
 13. giant
  dev, dev gibi, kocaman
 14. gnaw
  kemirmek
 15. grime
  kir, kirlilik
 16. handle
  ele almak, idare etmek
 17. heel
  topuk, ökçe, alçak herif
 18. hinder
  engellemek
 19. hip
  kalça
 20. immensely
  gayet, pek çok
 21. implement
  (taahhüt) yerine getirmek, yasa yürürlüğe koymak
 22. incident
  olay, hadise
 23. initiate
  başlatmak, üyeliğe kabul (into) alıştırmak
 24. insert
  (in) sokmak, gazete arasına konulan ek
 25. insure
  (against) karşı sigorta etmek, emin olmak
 26. keep pace with
  bir şeye ayak uydurmak
 27. kite
  uçurtma
 28. label
  etiket, etiket yapıştırmak
 29. lasting impact
  kalıcı etki
 30. launch
  kızaktan suya indirmek, fırlatmak,
 31. liver
  karaci er
 32. lump
  parka, yumru, küme, öbek, hantal kimse
 33. lunar landing
  aya ayak basmak
 34. minor
  ikincil, önemi az
 35. moisture
  rutubet, nem
 36. nasty
  tiksindirici, iğrenç, kötü, müstehcen
 37. neglect
  ihmal etmek, savsaklamak
 38. neutral
  tarafsız, yansız
 39. nocturnal animal
  gece hayvanı
 40. ostensibly
  görünü te, görünürde
 41. overflow
  taşmak, çok bol olmak
 42. partially
  kısmen
 43. patiently
  sabırla
 44. permanent
  kalıcı, daimi, sürekli
 45. pit
  çukur, ciltte kalan iz, maden kuyusu,
 46. plague
  bela, veba
 47. pose
  poz, duru , yapmacık tavır, sorun yaratmak
 48. powder
  toz, pudra, barut
 49. practice human sacrifice
  insan kurban etmek
 50. prawn
  karides
Author
sonokta
ID
184436
Card Set
English Turkish 11
Description
English Turkish
Updated