English Turkish 7

 1. scarcely
  • güçlükle, neredeyse, ancak
  • scheme plan, proje, entrika çevirmek
  • seat belt emniyet kemeri
  • self-defence nefsi müdafaa
  • set up kurmak
  • shell deniz kabuğu , mermi kovanı
  • show off gösteri  yapmak, fiyaka atmak
  • situation durum,  art, yer
  • smell koklamak, kokmak
  • snobbish züppe, küstah
  • soap opera sürekli TV dizisi, melodrama dizisi
  • sociable sosyal
  • spot benek, leke, seçmek, ayırt etmek
  • sprain burkmak, burkulmak
  • subscribe to abone olmak
  • sunbathe güne  banyosu yapmak
  • suspect şüphelenmek, sanık
  • teasing sataşmak, alay etmek
  • tell lie yalan söylemek
  • tense gergin, endişeli, stres içinde
  • tile döşemek, kiremit seramik, çini
  • torrent sel taşkınca akan su
  • torrential sel gibi  şiddetli yağan yağmur
  • troop kıta, birlik
  • truth gerçek
  • undeniable inkar edilemez
  • unlike den farklı,
  • victim kurban
  • violent sert, şiddetli, zorlu
  • wage ücret
  • warn uyarmak, ikaz etmek
  • wave at sb el sallama
  • wig peruk, azarlamak, haşlamak
  • worsen kötüleşmek, kötüleştirmek
  • abolitionist iptal etme taraftarı
  • abundance bereket, bolluk
  • accuse suçlamak, itham etmek
  • adolescence ergenlik çağı
  • adopt evlat edinmek, benimsemek
  • alike birbirine benzer, eşit bir  şekilde
  • assassinate suikast yapmak
  • auditorium toplantı salonu
Author
sonokta
ID
184246
Card Set
English Turkish 7
Description
English Turkish 6
Updated