English Turkish 4

 1. attitude
  tavır, tutum, davranış
 2. avoid
  sakınmak, kaçınmak.
 3. bass
  levrek balığı, bas müzik aleti.
 4. bean
  fasulye
 5. beat
  dövmek, yenmek, kalp atmak
 6. become insolvent
  borcunu ödeyemez duruma düşmek
 7. beg
  dilenmek, dilemek
 8. blame
  suçu üstüne atmak, suç, kabahat.
 9. brake
  fren, fren yapmak
 10. break
  kırmak,
 11. bright
  parlak, zeki.
 12. bring down
  ucuzlatmak, yaralamak, öldürmek
 13. broadcast
  radyo ve televizyonda yayımlamak
 14. cabinet
  camlı dolap, kabine, bakanlar kurulu
 15. cause
  neden, sebep, dava, ülkü
 16. chew
  çiğnemek
 17. classmate
  sınıf arkadaşı
 18. collapse
  yıkılmak, çökmek
 19. collect
  toplamak
 20. commit
  yapmak, üstlenmek,
 21. compliment
  iltifat etmek, kompliman yapmak
 22. conceal
  gizlemek, saklamak
 23. concentrate on sth
  bir  şeye konsantre olmak
 24. consequence
  sonuç, önem
 25. constantly
  sürekli
 26. contradict
  yalanlamak, ters düşmek,
 27. cost
  maliyet, masraf, bedel
 28. culprit
  suçlu, sanık
 29. cup
  fincan
 30. day off
  izinli olunan gün
 31. deal with sth
  ile ilgilenmek
 32. debate
  tartı mak, düşünüp taşınmak
 33. deforest
  ormanı yok etmek
 34. demand
  istek, talep, istemek
 35. depend on
  e bağlı olmak, e bağımlı olmak
 36. deteriorate
  kötüleşmek, kötüye gitmek
 37. documentary
  belgesel, dokümanter.
 38. doubt
  kuşku duymak
 39. drawer
  çekmece
 40. drift
  rüzgar veya akıntı etkisiyle sürüklemek, sürüklenmek, sapma, eğilim,yönelme
 41. due to
  den dolayı, nedeniyle,
 42. dye
  boya, boyamak
Author
sonokta
ID
184214
Card Set
English Turkish 4
Description
English Turkish
Updated