2.4.1 Glikoliza i cykl Krebsa

 1. pierwszy etap EMP = glikolizy
  dwukrotna fosforylacja heksozy z wytworzeniem fruktozo - 1,6 - bisfosforanu, co jest równoznaczne z jej metabolicznym uaktywnieniem i przygotowaniem do energodajnych procesów w II et. EMP, po rozszczepieniu na dwie fosfotriozy
 2. co wykorzystuje fosforylacja substratowa?
  wysokoenergetyczne wiązania fosforanowe w fosfotriozach do syntezy 2 cząst. ATP
 3. enzymy w fosforylacji substratowej
  • kinaza glicerofosforanowa
  • kinaza pirogronianowa
 4. substraty energetyczne dla 2 poprzednich enzymów
  • 2,3-bisfosfoglicerynian
  • fosfoenolopirogronian
 5. końcowy produkt glikolizy
  pirogronian
 6. ile moli NADH powstaje z 1 mola heksozy w glikolizie?
  2 mole NADH
 7. ile moli ATP powstaje w łańcuchu oddechowym
  6
 8. przy udziale jakiego kompleksu enzymatycznego pirogronian ulega przemianie w acetylo-CoA?
  kompl. dehydrogenazy pirogronianowej
 9. związki wytwarzane podczas utleniania acetylo-CoA do CO2 w cyklu Krebsa i odpowiedniki ATP
  • 3 mole NADH - 9 moli ATP
  • 1 mol FADH2 - 2 mole ATP
  • 1 mol bursztynylo-CoA (sukcynylo-CoA) - 1 mol ATP
 10. ile wynosi maksymalny zysk energetyczny degradacji 1 mola heksozy w warunkach tlenowych?
  • 2 mole ATP - w fosforylacji substratowej
  • 6+6+24 mole ATP - w fosforylacji oksydacyjnej
Author
Magdalena
ID
184078
Card Set
2.4.1 Glikoliza i cykl Krebsa
Description
2.4.1 O
Updated