2.2.1. Sposoby odżywiania się drobnoustrojów

 1. Jakie 3 kryteria uwzględnia zasadniczy podział drobnoustrojów dotyczący sposobu ich odźywiania się ?
  • rodzaj źródła C do syntez komórkowych
  • rodzaj źródła E metabolicznej
  • rodzaj donorów e- i p+, których przemieszczanie się przez układ przenośników w bł.kom. lub subkom. jest podst. mech. przekształceń energ. w kom.
 2. czym jest fotoautotrofia?
  • fotolitotrofia
  • samożywne org. korzystające z E słonecznej
  • rośliny wyższe
  • glony
  • sinice
  • nieliczne bakterie
 3. czym jest chemolitotrofia? jakie org.? jakie związki?
  • korzystanie z E zawartej w zredukowanych zw. nieorg., np. związkach N, S, Fe lub w H2
  • bakterie autotroficzne
  • bakterie heterotroficzne
  • miksotrofy - korzystają ze zw.org. jako źródła C i ze zw.nieorg. jako źródła e-

  bakterie metanowe, wodorowe, żelazowe, nitryfikujące, siarkowe niefotosyntetyzujące
 4. czym jest heterotrofia? jakie org.? jakie związki?
  • cudzożywność; korzystanie z org. zw. chem. jako źródła C, E i e-
  • zwierzęta
  • grzyby
  • liczne bakterie
 5. co to jest fitotrofia?
  wykorzystywanie zw. nieorg. jako źródła e-
 6. równanie donor e- -> akceptor e- dla oddychania tlenowego
  O2 -> H2O
 7. równanie donor e- -> akceptor e- dla fermentacji beztlenowej
  zw. org. utlenione -> zw. org. zredukowane
 8. równanie donor e- -> akceptor e- dla oddychania azotanowego
  NO3- -> NO2-
 9. równanie donor e- -> akceptor e- dla oddychania siarczanowego
  SO42- -> S2-
 10. równanie donor e- -> akceptor e- dla fermentacji metanowej
  CO2 -> CH4
 11. czym są organizmy prototroficzne?
  to takie, które są w stanie same syntetyzować wszystkie składniki mateiału kom. z pojed. źródła C, np. z glukozy
 12. czym są auksotrofy?
  organizmy wymagające dodatku witamin, aminokwasów lub innych zw.org.- soecyficznych dla drobnoustroju i prowadzonego procesu
 13. co mogą zawierać podłoża wzbogacone?
  • namok kukurydziany
  • melasa
  • serwatka
 14. skład namoku kukurydzianego
  • 45 - 55 % suchej masy
  • gł. zw. azotowe
  • źródło peptydów i wolnych aa
  • cukry
  • kw. mlekowy
  • zw. fosforowe
  • źr. wit. i soli min.
 15. skład melasy
  • 80 - 85 % suchej masy
  • sacharoza
  • zw. azotowe
  • betaina (N,N,N-Trimetyloglicyna)
  • sole min.
  • witaminy: biotyna, pirydoksyna, tiamina, kw. pantotenowy
 16. skład serwatki
  • 6-7 % suchej masy
  • laktoza zaledwie ok. 3 %
  • białko
  • zw. azotowe
  • lipidy
  • sole min.
Author
Magdalena
ID
184033
Card Set
2.2.1. Sposoby odżywiania się drobnoustrojów
Description
2.2
Updated