1.2 Rys historyczny biotechnologii

 1. czas okresu przedpasteurowskiego
  od zarania ludzkości do połowy XIX w.
 2. dorobek ery przedpasteurowskiej
  technika inokulacji - szczepienie kolejnych cykli fermentacji częścią produktu finalnego lub ubocznego
 3. przykład techniki inokulacji
  w technologii piwowarskiej zasiewanie brzeczki gęstwą drożdżową pozostałą po zakończeniu fermentacji głównej
 4. czas okresu przejściowego
  2. połowa XIX w. i pierwsze czterdziestolecie XX w.
 5. co ogłosił w roku 1857 Ludwik Pasteur ?
  rola drożdży w fermentacji wina - wykazanie, że są one odpowiedzialne za przemianę cukru gronowego do etanolu
 6. Kto i kiedy wprowadził do praktyki przemysłowej i medycznej czyste kultury:
  pleśni
  bakterii
  drożdży?
  • Brefeld, 1972
  • Lister, 1877
  • Hansen, 1881
 7. na czym polega technika złoża zraszanego w oczyszczaniu ścieków?
  na złożu tym rozwijała się mikroflora degradująca składniki wód ściekowych
 8. Co opracował przed wybuchem I wojny światowej w Wlk Brytanii Weizman, w r.1918?
  proces fermentacji acetonowo - butanolowej przy użyciu beztlenowych laseczek z rodzaju Clostridium
 9. do czego wykorzystywany był butanol?
  do produkcji syntetycznego kauczuku
 10. do czego wyk. był aceton?
  do prod. mat. wybuchowych
 11. Co produkowano przy użyciu Aspergillus niger?
  kwas cytrynowy metodą tlenowej fermentacji powierzchniowej
 12. pierwsze procesy biotransformacji mikrobiologicznej
  • sorbitol -> sorboza
  • glukoza -> kw. glukonowy
  • aldehyd benzoesowy -> 1-hydroksy-1-fenylopropanon
Author
Magdalena
ID
184018
Card Set
1.2 Rys historyczny biotechnologii
Description
1.2
Updated