1.1 Przedmiot biotechnologii, definicje podstawowych pojęć

 1. Co używają biotechnologie tradycyjne?
  naturalne enzymy i drobnoustroje oraz kom. org. wyższych bez obcego mat. gen.
 2. Co używają biotech. nowoczesne?
  linie kom. lub drobnoustroje modyfikowane genetycznie
 3. co jest akceptorem elektronów w fermentacji etanolowej?
  aldehyd octowy
 4. co jest akceptorem e- w fermentacji mleczanowej?
  progronian
 5. czym jest technika fuzji komórek?
  bardzo efektywna metoda genetyczna pozwalająca na rekombinację genetyczną in vivo w takim zakresie i z taką częstością, jakie w naturze nie są możliwe
 6. co to są hybrydomy?
  linie komórek mieszańców (nowotworowych kom. szpiczaka z immunizowanymi kom. produkującymi przeciwciała)
 7. funkcje hybrydom
  dzięki temu, że zachowują cechę nowotworu i dobrze rosną zarówno in vivo, jak i in vitro (w bioreaktorze = fermentorze), wydajnie produkują przeciwciała
 8. w jakiej technologii wykorzystywane są hybrydomy?
  w technologii wytwarzania przeciwciał monoklonalnych
Author
Anonymous
ID
184014
Card Set
1.1 Przedmiot biotechnologii, definicje podstawowych pojęć
Description
1.1
Updated