013. Academic wordlist (601-650).txt

 1. Abscond
  Qochmoq (maxfiy ravishda: qamoqdan)
 2. Evaporate
  Parlanmoq
 3. Resolution
  • Majlisda chiqarilgan qaror
  • Yechimini topish
 4. Rally
  • Birlashma
  • Uchrashuv
  • (*up) Yig'ilmoq
 5. Disseminate
  Tarqatmoq (ma'lumot, bilim)
 6. Underlie
  • Asosida yotmoq
  • Sababchisi bo'lmoq
 7. Resignation
  • Ishdan bo'shash
  • Mansabdan bosh tortish
 8. Stoop
  Qarshi chiqmoq (tanqidiy)
 9. Controversial
  Munozarali
 10. Sinuous
  To'lqinsimon
 11. Recall
  • Eslamoq
  • Qaytadan chaqirmoq
 12. String
  • Arqon
  • Bir qatorda joylashgan (a*of houses)
 13. Display
  (T1) Ko'rsatmoq
 14. Contribute
  Hissa qo'shmoq (pul, yordam)
 15. Fishery
  • Baliq boqadigan joy
  • Baliqchilik
 16. Siege
  O'rab olmoq, qamal qilmoq
 17. Ice floes
  Suda suzib yurgan ulkan muz bo'lagi
 18. Obliged
  Qonun qoida va ish yuzasidan majbur bo'lmoq
 19. Secretive
  • Maxfiy
  • Pismiq
 20. Buffer zone
  Nitralniy hudud
 21. Volume
  (T1) Hajm, miqdor, sig'im, kattalik
 22. Instil(l)
  Fikrni yoki tuyg'uni insonga singdirmoq
 23. Endeavour
  • Urunish, harakat qilib ko'rish
  • Intilish
 24. Occupy
  • Bosib olmoq
  • Yashamoq (ijarada)
  • Fikrni egallamoq
 25. Prototype
  Xomaki nusxa
 26. Refinery
  Qayta ishlash zavodi yoki sexi
 27. Indices
  (sg. index) Ko'rsatkich
 28. Sectarian
  Diniy oqim a'zosi
 29. Cannabis
  • Nasha
  • Marixuana
 30. Crude
  • Ishlov berilmagan (neft)
  • Xomaki (nusxa, xulosa)
 31. Predecessor
  • Ajdod, ota-bobo
  • Sizdan ilgari ishlagan odam
 32. Proposal
  • Taklif qilingan re'ja, fikr (rasmiy yozilgan holatda)
  • Turmushga chiqishni taklif qilish
 33. Demise
  O'lish, hayotdan ketish, tugash
 34. Furnace
  O'choq, pech
 35. Implant
  Joylashtirmoq (jarrohlik orqali inson tnasiga)
 36. Scatter
  Sochmoq, tarqatmoq (har tarafga)
 37. Unsurpassed
  Tengi yo'q
 38. Endure
  Chidamoq
 39. Underemphasize
  Kam e'tibor yoki urg'u bermoq
 40. Notion
  Tushuncha yoki ishonch
 41. Proximity
  Yaqinlik
 42. Immerse
  Sho'ng'ib yoki kirib ketmoq (qilayotgan ishiga yoki mashg'ulotiga)
 43. Fatigue
  Charchoq, qattiq charchash
 44. Obsession
  Kimdur yoki nimadur haqida tinimsiz o'ylash
 45. Aversion
  Yoqtirmaslik, qattiq nafratlanish
 46. Entanglement
  Qiyin vaziyat, chalkashlik (munosabatdagi)
 47. Fringe
  • Cho'lka¬†
  • Shokilda
  • Myhum bo'lmagan (kampaniyadgi mashg'ulotlar)
 48. Clueless
  Bilimsiz, umuman ideasi yo'q (ma'lum bir sohada)
 49. Alloy
  Qorishma
 50. Underpin
  Qo'llab yubormoq
Author
Saidilyos
ID
183914
Card Set
013. Academic wordlist (601-650).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated