Med Terms Ch 10-12

 1. aque/o
  water
 2. blephar/o
  eyelid
 3. conjunctiv/o
  conjunctiva (to join together)
 4. corne/o, kerat/o
  cornea
 5. cycl/o
  circle, ciliary body
 6. ir/o, irid/o
  colored circle, iris
 7. lacrim/o, dacry/o
  tear
 8. ocul/o, ophthalm/o, opt/o
  eye
 9. phac/o, phak/o
  lens (lentil)
 10. phot/o
  light
 11. presby/o
  old age
 12. retin/o
  retina
 13. scler/o
  hard or sclera
 14. vitre/o
  glassy
 15. -opia (suffix)
  condition of vision
 16. acous/o, audi/o
  hearing
 17. aer/o
  air or gas
 18. aur/i, ot/o
  ear
 19. cerumin/o
  wax
 20. salping/o 
  eustachian tube or uterine tube
 21. tympan/o, myring/o
  eardrum
 22. -acusis (suffix)
  hearing condition
 23. abdomin/o, celi/o, lapar/o
  abdomen
 24. an/o
  anus
 25. appendic/o
  appendix
 26. bil/i, chol/e
  bile
 27. bucc/o
  cheek
 28. cheil/o
  lip
 29. col/o, colon/o
  colon
 30. cyst/o
  bladder or sac
 31. dent/i
  teeth
 32. doch/o
  duct
 33. duoden/o 
  duodenum
 34. enter/o
  small intestine
 35. esophag/o
  esophagus
 36. gastr/o
  stomach
 37. gingiv/o
  gums
 38. gloss/o, lingu/o
  tongue
 39. hepat/o, hepatic/o
  liver
 40. herni/o
  hernia
 41. ile/o
  ileum
 42. inguin/o
  groin
 43. jejun/o
  jejunum (empty)
 44. lith/o
  stone
 45. or/o, stomat/o
  mouth
 46. pancreat/o
  pancreas
 47. peritone/o
  peritoneum
 48. phag/o
  eat or swallow
 49. proct/o
  anus and rectum
 50. pylor/o
  pylorus (gatekeeper)
 51. rect/o
  rectum
 52. sial/o 
  saliva
 53. sigmoid/o
  sigmoid colon (resembles)
 54. steat/o
  fat
 55. -emesis (suffix)
  vomit
Author
suttonl
ID
183690
Card Set
Med Terms Ch 10-12
Description
Med Terms
Updated