012. Academic wordlist (551-600).txt

 1. Fatal
  • O'limga yetaklovchi
  • Yiqilishga va falokatga yetaklovchi
 2. Booster
  Tezlashtiruvchi
 3. Resign
  • Ishdan bo'shamoq
  • Pensiyaga chiqmoq
 4. Ingenious
  Aqilli, mohir
 5. Implication
  Oqibat, ta'sir natijasi
 6. At one's disposal
  Kimningdur ehtiyorida
 7. Breadth
  Kenglik
 8. Borehole
  Quduq (suv yoki neft)
 9. Forgive
  • Kechirmoq
  • Kechib yubormoq
 10. Inherit
  • Me'ros qilmoq
  • Me'rosga ega bo'lmoq
 11. Mimic
  Odamning yoki hayvonning harakterini o'xshatmoq
 12. Reside
  Yashamoq
 13. Provision
  • Ta'minot
  • Yetkazib berish
  • Tayyorgarlik
 14. Sniff
  Nafas olmoq
 15. Zeal
  • Intilish
  • G'ayrat
 16. Sane
  Aqli joyida, aqilli
 17. Spew (out)
  • Qayt qilmoq
  • Otilib chiqmoq
 18. Chunk
  • Katta bo'lak (non, go'sht)
  • Katta miqdorda
 19. Outcompete
  Raqobatda yoki musobaqada yutmoq
 20. Temporal
  • Vaqtga oid
  • Fuqorolarga tegishli (mashg'ulot, ish, muammo)
 21. Chimp
  Shimpanze
 22. Sway
  Tebranmoq
 23. Historian
  Tarixchi
 24. Curious
  • Qiziquvchan
  • O'rganishga harakatchan
 25. Idealise
  Idial qilib ko'rsatmoq
 26. Thaw
  (*out) Erimoq, muzdan erimoq
 27. Nanny
  Enaga
 28. Solely
  • Faqat
  • Yolg'iz
 29. Emphasis
  • Urg'u
  • Kuch
 30. Insight
  • (*into) tushunish, yetib boorish (ma'nosiga)
  • Imkoniyat
 31. Slush
  Eriyotgan xo'l qor yoki muz
 32. Coat
  Qoplamoq
 33. Fury
  G'azab
 34. Levy
  To'lov
 35. Constraint
  • Chegaralovchi, chegara
  • Bosim (ish qilishda)
  • Kamchilik
 36. Disdain
  • Nafratlanmoq
  • Xurmat qilmaslik
 37. Brat
  Tarbiyasiz bola
 38. Agitation
  Agitatsiya, tashviqot
 39. Modernise
  Zamonaviylashtirmoq
 40. Tendency
  • Moyillik
  • Yoqimsiz qaytariluvchi odat
 41. Reluctant
  • Hohishsiz
  • Majburiyat yuzasidan
 42. Overvalue
  Narxni yoki qiymatni oshirmoq
 43. Demote
  Mansabidan tushurmoq
 44. Appease
  Tinchlantirmoq
 45. Fairground
  Namoyishlar bayrami o'tkaziladigan joy
 46. Funfair
  • Parkdagi atraktsionlar
  • Namoyishlar bilan o'tkaziladigan bayram
 47. Aspirational
  Hayotda ko'tarilish istagida
 48. Curiosity
  • Qiziqish
  • Qiziqqonlik
 49. Sideshow
  • Ikkinchi darajali voqea
  • Qo'shimcha namoyish
 50. Talky
  Ko'p gapiradigan
Author
Saidilyos
ID
183657
Card Set
012. Academic wordlist (551-600).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated