Ogólna budowa błon biologicznych

 1. Co to jest selektywna przepuszczalność błon?
  Ograniczona i do pewnego stopnia kontrolowana wymiana składników między środowiskami
 2. Ile wynosi stosunek wagowy lipidów do białek w błonach biologicznych ?
  1:1
 3.  grupy lipidów błonowych
  fosfolipidy, cholesterol, glikolipidy
 4. Przykłady fosfolipidów stanowiących główny składnik lipidowy błon
  fosfatydylocholina (lecytyna), fosfatydyloetanolamina, sfingomielina
 5. Co oznacza, że cząsteczki fosfolipidów są amfipatyczne
  Jeden ich biegun (grupa fosforanowa z podstawionymi aminami) jest hydrofilny, a drugi (końce kwasów tł.) hydrofobowy
 6. Który z fosfolipidów występuje w mniejszej ilości ?
  fosfatydyloinozytol
 7. Funkcje fosfatydyloinozytolu
  reguluje funkcje komórki, stanowiąc substrat dla cząsteczek o charakterze przekaźników
 8. Funkcje fosfolipidów błonowych
  • - odpowiadają za samo wytworzenie błony
  • - determinują przepuszczalność błony
  • - zwiększają płynność błony
 9. Funkcje cholesterolu w błonie
  zwiększa jej sztywność i plastyczność
 10. Podział białek integralnych
  • - b. przezbłonowe
  • - b. zakotwiczone w błonie za pomocą kowalencyjnie związanych kwasów tł
 11. Z czym wiążą się b. powierzchniowe?
  z b. integralnymi
 12. podział b. błonowych ze względu na fkcje
  • - transportowe
  • - receptorowe
  • - strukturalne
  • - enzymatyczne
Author
Magdalena
ID
183636
Card Set
Ogólna budowa błon biologicznych
Description
...
Updated