011. Academic wordlist (501-550).txt

 1. Straightforward
  • To'g'ri va ochiq odam
  • Tushunarli
  • Onson
 2. Require
  Talab qilmoq
 3. Methodical
  Tizimga muvofiq (ish qiluvchi, harakatlanuvchi)
 4. Stimulus
  • Rag'bat
  • Motivatsia
 5. Equate
  Tenglashtirmoq
 6. Invariable
  O'zgarmas
 7. Impact
  • Ta'sir
  • Ta'sir o'tkazmoq
 8. Reassess
  Qaytadan baholamoq
 9. Compute
  Hisoblamoq
 10. Beneficial
  Foydali
 11. Domain
  • Hudud
  • Soha sferasi
 12. Consist (of)
  Tarkib topmoq
 13. Categorisation
  Guruxlash
 14. Authority
  • Egalik
  • Qaror qabul qilish kuchi
 15. Analyse
  Tushunib o'rganib chiqmoq
 16. Identifiable
  • Ajratib olsa bo'ladigan
  • Farqlanadigan
 17. Vacuum
  Vakum
 18. Reassessment
  Qaytadan ko'rib chiqib baholash
 19. Principle
  • Tamoil
  • Qoida
 20. Financier
  Moliyachi
 21. Disestablish
  Rasmiy maqomini bekor qilmoq (kompaniyani, odamni)
 22. Spring
  Prujina
 23. Acquisition
  • Sotib olish
  • Egallash
 24. Focal point
  Asosiy e'tibor
 25. Area
  Yer maydoni, hudud
 26. Responsive
  • Ta'sirchan
  • Javobiy
 27. Misinterpret
  Noto'g'ri izohlamoq
 28. Derive
  • Olmoq (nimanidur aralashtirib)
  • Olmoq (yog'ni pistadan)
 29. Evidence
  Dalil, asos
 30. Theoretical
  Teoriyaga asoslangan
 31. Bail out
  • Yordam bermoq
  • O'rniga to'lamoq
 32. Panel
  • Mahsad yuzasidan tuzilgan tarkibiy guruh
  • Yupqa to'rtburchak (taxta)
 33. Immense
  Juda katta
 34. Numerous
  Ko'p sonli
 35. Portfolio
  Tegishli ma'lumotlar to'plangan papka
 36. Coax (into; out of doing)
  Ishontirmoq, ko'ndirmoq
 37. Proportional
  Bir biriga qarama qarshi xarakatlanuvchi
 38. Disrupt
  • Buzmoq
  • Chalg'itmoq
 39. Width
  • Kenglik
  • Eni
  • Masofa
 40. Volatile
  Tez o'zgarishga moyil
 41. Amend
  • Yaxshilamoq
  • Xatolarini to'g'rilamoq
 42. Merger
  Birlashuv (ikkita kompaniya)
 43. Stalwart
  • Sodiq ishchi
  • Sodiq tarafdor
 44. Praise
  Maqtamoq
 45. Verdict
  Sud xukmi
 46. Escapist
  Ko'ngilochar
 47. Loner
  Bir o'zi bo'lishni xohlaydigan
 48. Rein
  • Jilov
  • Ushlab turuvchi kuch
  • Boshqaruv
 49. Tray
  Patnos
 50. Convenient
  • Onson
  • Qulay
Author
Saidilyos
ID
183548
Card Set
011. Academic wordlist (501-550).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated