verbs.txt

 1. kau:
  • to buy
  • kaimasu
 2. aruku:
  • to walk
  • arukimasu
 3. isogu:
  • to hurry
  • isogimasu
 4. kasu:
  • to lend
  • kashimasu
 5. matsu:
  • to wait
  • machimasu
 6. shinu:
  • to die
  • shinimasu
 7. asobu:
  • to play
  • asobimasu
 8. yomu:
  • to read
  • yomimasu
 9. kaeru:
  • to return
  • kaerimasu
 10. taberu:
  • to eat
  • tabemasu
 11. oboeru:
  • to remember
  • oboemasu
 12. kimeru:
  • to decide
  • kimemasu
 13. miru:
  to look, watch
 14. deru:
  • to leave, come out
  • demasu
 15. kariru:
  • to borrow
  • karimasu
 16. ashita:
  tomorrow
 17. sugu:
  soon
 18. heya:
  a room
 19. kara:
  from
 20. mainichi:
  every day
 21. mise:
  a store
 22. ojii-san:
  grandfather
 23. sugu:
  soon
 24. ringo:
  apple
 25. kasa:
  umbrella
 26. kare:
  • he, him
  • kare wa pedreira desu
 27. iku:
  • to go
  • ikimasu
 28. ima:
  now
 29. kanojo:
  she, her
Author
pedreira
ID
18294
Card Set
verbs.txt
Description
Build japanese vocab.
Updated