metabolism

 1. Förklara Absorptionsfasen
  • Direkt efter måltid
  • Hålla ner blodsockerhalten
  • Lagra glykogen i muskel- och leverceller, fettceller (som fett)
  • Musklerna ökar sin kolhudratförbränning & minskar fettförbränning
  • Styrs av hormonet insulin
 2. Förklara PostAbsorptionsfasen
  • Några timmar efter måltid
  • Hålla uppe blodsockerhalten
  • Frisättning av glukos från levern samt tillverkning av glukos av aminosyror och glycerol
  • Muskelceller minskar sin kolhydratförbränning och ökar fettförbränningen
  • Styrs av hormonet Glukagon
 3. Vilken molekyl används vid kroppens alla energikrävande processer?
  ATP
 4. System för att återuppbygga ATP?
  • 1 atp-kreatinfosfatsystemet (vid korta maximala arbeten)
  • 2 Glytolytiska systemet (Vid arbeten upp till några min på hög intsensitet)
  • 3 Oxidativa systemet (muskelarbete på lägre intensitet, aerobt)
 5. Vilka två födoämnen använder kroppen i huvudsak i sin ämnesomsättning för attframställa ATP vid t.ex. muskelarbete?
  Fett & kolhydrater
 6. Kolhydrater kan lagras i kroppen på olika ställen i form av glykogen. Dennalagringsform är dock begränsad. Om du intar ett överskott av kolhydrater händer vadå?????
  Överskottet lagras som fett i fettcellerna
 7. Vad är glykogen?
  Lagringsformen för socker i kroppen (polysackarid)
 8. Hur tas kolhydrater upp i kroppen?
  Via tunntarmen i blodet som monosackarider. I Levern omvandlas allt till glukos. Överskott lagras som glykogen eller fett
 9. Vad har levern för roll för att reglera blodsockerhalten?
  Överskott av glukos omvandlas i levern till fett och lagras sedan i tex fettvävnaden
 10. Hur defineras snabba/långsamma kolhydrater?
  Glykemisk index (Gi)
  • 1 indelning efter kolhydratmolekylernas storlek
  • 2 mått på hur snabbt en viss mångd kolhydrater av ett givet slag tas upp i blodbanan
 11. Hur använder kroppen fett?
  Lipider. Fett används till en del som energi när kroppen är i vila och vid lågintensivt arbete
 12. Berätta om protein
  • kroppens byggsten
  • behov av 60-70g/dagen
  • byggs upp av aminosyror
 13. Vad är ATP och vart bildas det?
  En molekyl som bildas inne och utanför mitrokondier
 14. Vilka födoämnen används för att bilda ATP?
  Kolhydrater & fetter
 15. VAd består energilagret av och vad bilder de?
  • Kolhydrater
  • FetterĀ 
  • Proteiner
  • bildar ATP
Author
perekl86
ID
182899
Card Set
metabolism
Description
metabolism
Updated