Endokrina

 1. Insulin
  Produktion
  Uppgift
  När insöndras det?
  Vad händer om kroppen inte får det
  • Prod: Bukspottkörteln
  • Upp: Signalerar muskler och fettvävnad att ta upp socker (glukos)
  • Insöndras: efter en måltid
  • om kroppen inte får det = diabetes
 2. Hormoner träffar celler
  vilka faktorer avgör hur mycket cellen påverkas?
  Frisätts i blodbanan och verkar på ett målorgan. Cellen påverkas av hormonet om den har en receptor för det aktuella hormonet
 3. Vart produceras
  Kortisol
  Tillväxthormon
  ACTH
  Oxytocin
  • Bukspottkörteln
  • Hypofysen
  • Binjurarna
  • Hypothalamus
 4. ADH
  frisätts? målvävnad? effekt?
  ADH frisätts från hypofysen till blodet och effekten av ökad hormoninsöndring i blodet är att man sparar vätska, man blir b.l.a mindre kissnödig, urinen blir mer koncentrerad och gulaktig.
 5. Hormoner kan indelas i två huvudgrupper som skiljer sig åt i sättet de binder tillmålcellen. Vilka två typer är det och hur skiljer de sig de åt då de binds till cellerna?
  • Vattenlösliga: Ett vattenlösligt hormon binds till cellen genom att ansluta till en receptorer utanför cellmembranet och skickas in i cellmembranet.
  • Fettlösliga: Ett fettlösligt hormon binds till cellen genom att åka igenom cellmembranet och ansluta till receptorer först inne i cellen.
 6. Vilka hormoner frisätts i hypofysens baklob?
  ADH & Oxytocin
 7. Vilka hormoner frisätts i hypofysens framlob?
  ACTH & GH
 8. vad är kortisol?
  • Ett stresshormon
  • Ökar tillgången på energi i blodet genom att:
  • - stimulera nedbrytning av protein.
  • - stimulera levern att frisätta mer glukos.Ökar blodtrycket genom vasokonstriktion.
  • Inflammationshämmande.
 9. Beskriv ADH
  Utsöndras vid vätskebrist

  • Urinmängden blir mindre,urinen mer koncentrerad
  • –Vatten har sparats.
 10. Beskriv Oxytocin
  • Förlossningsvärkar
  • Mjölkutdrivning
  • ”Moderskänslor”(anknytning mellan mor och barn)
  • • ”Lugn-och-ro hormon”
  • • En rad positiva effekter avberöring/massage
 11. Beskriv Aldosteron
  • 1 Vätskebrist eller lågtblodtryck leder tillutsöndring av aldosteronfrån binjurarna
  • 2¬†Ökad reabsorption av Na+och vatten i njurenssamlingsrör
  • 3¬†Urinutsöndringen blirmindre –Vatten sparas ochblodvolymen ökar.
 12. Hur höjs blodtrycket?
  Angiotemsin II - Aldosteron
  • Lågt blodtryck
  • Renin utsöndras
  • Renin omvandlar angiotensinogen till angiotensin I.
  • Angiotensin I blir¬†angiotensin II
  • 1 Blodtryck höjs
  • 2 Aldosteron frisätts från binjure. Aldosteron stimulerar njuren att spara vatten.
Author
perekl86
ID
182753
Card Set
Endokrina
Description
Endokrina
Updated