Digestion

 1. Uppbyggnad (delarna)
  • Munhålan - Oral Cavity
  • Svalget - Pharynx
  • Matstrupen - Esophagus
  • Magsäcken - Stomach
  • Tunntarmen - Small intestine
  • Bukspottkörteln - Pancreas
  • Levern - Liver
  • Tjocktarmen - Large intestine
  • Ändtarmen - Rectum
 2. Huvudfunktioner
  • Sekretion
  • Absorpotion
  • Peristaltik
 3. Sekretion
  Utsöndring av enzymrik vätska som är nödvändig för sönderdelningen av födans beståndsdelar. Sekretion sker från små körtlar i slemhinnan och från större körtlar bukspottkörtlen
 4. Absorption
  Upptag av organiska substanser, elektrolyter, vitaminer och vatten genom tarmslemhinnans celler till blod eller lymfa för vidare transport till kroppens celler
 5. Peristaltik
  Tarmrörelser (muskelsammandragningar)¬†för att tarminnehållet ska kunna blandas men b.l.a enzymer och kunna flyttas framåt i mag-tarm kanalen.
 6. Leverns roll??
  Levern tar emot arteriellt blod från leverartären och venöst blod från portådern. Från levern leds venöst blod till nedre hålvenen. Den i levern producerade gallan leds via gallgångar till gallblåsan.
 7. Hur produceras galla? (Levern)
  Utsöndring av kolesterol, fett, gallfärgämnen,¬†Lagring av glykogen, lipider, vitaminerna: A, B12, D, E, K och järn
 8. Omvandling av ämnen i Levern
  Glykogenolys (Glykogen -> GlukosGlykogeneogenes (aminosyror, mjölksyra, glycero->Glukos
 9. Vad händer i Spjälkningsapparatennär man tar en tugga mat?

  Munnen?
  Mekansik bearbetning av födan med hjälp av tänder, tunga och kindernas muskler. Enzymer påbörjar nedbrytningen av födan. Nasofanyx stängs för att förhindra att föda kommer upp i näsan. Trakea (luftrör) stängs också. Muskler i matstrupen för födan nedåt.
 10. Vad händer i Spjälkningsapparatennär man tar en tugga mat?

  Magsäcken?
  Mat kommer in i ventrikeln (magsäcken) och det sker en mekansik bearbetning me dhjälp av muskellager. Slemhinnan är veckad och i fördjupningar mellan vecken finns celler som producerar magsaft. Maginnehållet blandas med magsyra (HCI) Pepsin bildas och spjälkningen av protein startar. Slem bildas och lägger sig som ett skydd på slemhinnans yta.
 11. Vad händer i Spjälkningsapparatennär man tar en tugga mat?

  Tolvfingertarmen?
  Är en funktionell enhet för matspjälkningen. Utförsgångarna för galla och bukspott. Oddis Sfinker är ringmusklen som reglerar öppningen. Endokrima celler bedömmer innehållet från ventrikeln. Om PH är lågt bildas sekretin. Sekretin stimulerar bukspottkörteln till utsöndring av bikarbonatisk vätska. Hormonet CCK stimulerar bukspottkörteln att utsöndra enzymer och gallblåsemuskelaturen att kontrahera och Oddis Sfinker att relaxera.
 12. Vad händer i Spjälkningsapparatennär man tar en tugga mat?

  Tunntarmen?
  Merparten av den kemiska nedbrytningen sker i tunntarmnen. Enzymet Peptidas deltar i den slutgiltiga spjälkningen av proteiner till aminosyror. I tunntarmens första del sker nästan all absoption av näringsämnen.Tjocktarmen
 13. Vad händer i Spjälkningsapparatennär man tar en tugga mat?

  Tjocktarmen?
  Här sker en tillfällig lagring av det som återstår av tarmninnehållet.Tarmen innehåller rikligt med bakterier som spjälkar cellulosa och som utvinner vitaminer ur tarmninnehållet (Vitamin K och B)
 14. VAd är bukspott pch var och varför utsöndras det?
  Är ett sekret som utsöndras med galla i tolvfingertarmen. Bukspott bryter ner födan
 15. Vad beror laktosintolerans på?
  Avsaknad av enzymet Laktas i tarmslemhinnan
 16. Leverns viktigaste funktioner???
  • -Hålla glukoskoncentrationen på en bra nivå (kolhydratmetabolismen)
  • -Reglering av koncentrationen av triglycerider, fettsyror & kolesterol
  • -Ta hand om aminosyror från blodet
  • -Lagrar fettlösliga vitaminerna A,D,E,K & vattenlösliga B12
  • -Nedbrytningsprodukter, gifter och läkemedel bortskaffas från blodet
Author
perekl86
ID
182521
Card Set
Digestion
Description
Digestion
Updated