Respiration

 1. Luftstrupens (Trachea) delar (nivåer)
  • 0 Luftstrupen
  • 1 Huvudbronker
  • 2 Sekundärbronker
  • 3 Tertiära bronker
  • 4-10
  • 11 Bronkioler
  • 20 Sista uppdelningen

  • 0-10 har brosk som förhindrar kollaps i lungorna
  • 11-20 har ingen brosk. här sker lungkollaps
 2. Bronkiol (delar)
  • Respiatorisk bronkiol
  • Alveolsäck
  • Alveolkanal
  • Alveol

  Syrefattigt blod (blått) åker in. Syrerikt blod (rött) åker ut
 3. Struktuella indelningen
  • Övre andningsvägarna
  • - Näsa, munhåla, svalg

  • Nedre andningsvägarna
  • - Struphuvudet, luftstrupen, luftrör och lungor
 4. Funktionella indelningen
  • Ledningszonen
  • - Håligheter, ledningar i och utanför lungorna. Näsa, Svalget, Luftstrupen, Bronker, Bronkioler: Filtrerar, värmer, fuktar samt leder luft in i lungorna
  • Respiatoriska zonen

  - Består av vävnader inom lungorna där gasutbytet sker. Respiratoriska bronkioler, alveol kanalerna, alveolsäckarna och alveolerna.
 5. Transport av koldioxid
  -hur sker det?
  • 1 Löst i blodplasma 7%
  • 2 Bundet till protein 23% (hemoglobinmolekylen)
  • 3 I form av bikarbonatjoner (70%)
 6. Ventilationen (tryckets betydelse)
  För att luft ska kunna strömma in genom andningsapparaten. krävs det att trycket i Alveolerna är lägre än trycket i atmosfären.

  Vid inandning ökar lungvolymen medan trycket i alveolerna minskar och luft kan flöda in.Vid utandning minskar lungvolymen medan trycket i Alveolerna ökar och luft pressas ut.
 7. Vilka är andningsmusklerna?
  ..och vad gör de?
  • Inspiration (inandning)
  • m. Diafragma står för 75% av arbetet i vila. 
  • Vid Forcerad inspiration Externa intercostalmuskler, scalener, Sternocleidomastoideus

  • Exspiration (utandning)
  • Sker passivt genom lungans elasticitet och alveolernas ytspänning. Vid Forcerad exspirationBukmuskler, interna intercostalmuskler
 8. Lungornas uppbyggnad
  samt hur fungerar undertrycket?
  Lungan omges av lungsäcken (Pleura) som består av två blad. Pleura Viscerale som sitter på utsidan. Och Pleura Parietale som sitter på insidan. Mellan dessa två blad bildas ett rum som kallars för Pleura rummet (Lungsäcksrummet) Mellan bladen finns en liten mängd vätska som medför att bladen (genom ett undertryck) sugs fast i lungan och thoraxväggen.
Author
perekl86
ID
182511
Card Set
Respiration
Description
respiration
Updated