007. Academic wordlist (301-350).txt

 1. Legislature
  Qunun chiqaruvchi hokimyat
 2. Counterpart
  • Dublikat, nusxa
  • Qarshi taraf
 3. Equinox
  Kun bilan tunning tenglik vaqti
 4. Conduct
  Amalga oshirmoq
 5. Relish
  • Ta'm, maza
  • Lazzatlanmoq
 6. Depress
  Hafa qilmoq
 7. Quieten
  Tinchlantirmoq, jimlatmoq
 8. Sanction
  • Ruqsat bermoq
  • Tasiqlamoq
 9. Blackmail
  Shantaj
 10. Excel
  Aniq soha bo'yicha juda kuchli bo'lmoq
 11. Cider
  Olma sharbati (alkagollik)
 12. Revive
  (T1) O'ziga kelmoq, qaytadan ko'tarilmoq
 13. Fierce
  Agressiv, jahldor, tez
 14. Utensil
  Oshxona idishlari
 15. Obsolescent
  • Eskirgan
  • Hech kinga bo'ysunmaydigan
 16. Unveil
  • Yopinchig'ini olib tashlamoq
  • Birinchi marta hammaga oshkor qilmoq
 17. Prop up
  • Saqlanib qolishga yordam bermoq
  • Qo'llab quvatlamoq
 18. Unwind
  Dam olmoq
 19. Swell
  • Kattalashtirmoq
  • Kengaytirmoq
  • Betlari bukilmoq (kitob)
 20. Existential
  Hayotiy
 21. Oversee
  • Boshqarmoq
  • Kuzatmoq
  • Qarab turmoq
 22. Daunting
  • Esankiratuvchi
  • Qo'rqituvchi
 23. Resume
  • Yengilamoq
  • Davom ettirmoq
 24. Casualty
  • Jabrlangan odam
  • Baxtsiz hodisa
 25. Picturesque
  Jozibali, rang barang
 26. Confer
  Mushohada qilmoq (bir qarorga kelish uchun)
 27. Advent
  Kelib chiqish, paydo bo'lish
 28. Invoke
  • Murojaat qilmoq
  • Uyg'atmoq (hissiyot)
 29. Embezzle
  Arganizatsiyani pulini noqonuniy sovurmoq
 30. Rational
  Faktlarga asoslangan qaror
 31. Vessel
  • Kema
  • Idish (suyuqlik uchun)
 32. Forthcoming
  Sodir bo'lish arafasida turgan
 33. Tension
  Taranglik
 34. Latitude
  Kenglik
 35. Dedicate
  Bag'shlamoq
 36. Conclusive
  • Aniq, o'rganib chiqilgan
  • Yakuniy
 37. Amass
  To'plamoq
 38. Notwithstanding
  -ga qaramay
 39. Undergo
  Boshidan o'tkazmoq
 40. Soluble
  • Eruvchan
  • Yechimi bor
 41. Detract
  • Yomonlamoq
  • Kamsitmoq
 42. Isolating
  Alohida
 43. Suspicious
  • Shubhali
  • Gumonlanuvchi
  • Gumon
 44. Overkill
  Haddan tashqari, haddan ortiq
 45. Inscribe
  Yozmoq, ustki qismiga yozmoq
 46. Spawn
  • Ikra
  • Boshlanishiga sabab bo'lmoq
 47. Signify
  Bildirmoq, anglatmoq
 48. Hitherto
  Shu paytgacha
 49. Freelance(r)
  Yonlanma ishchi
 50. Sovereign
  Mustaqil, hech kimga qaram bo'lmagan
Author
Saidilyos
ID
182505
Card Set
007. Academic wordlist (301-350).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated