006. Academic wordlist (251-300).txt

 1. Moisture
  Namlik
 2. Genuine
  Asl
 3. Legislate
  Qunun chiqarmoq
 4. Stubborn
  O'jar
 5. Transference
  Uzatish, jo'natish (bir joydan ikkinchi joyga)
 6. Violate
  Buzmoq (qoidani, kelishuvni)
 7. Propaganda
  Fikrni o'zgartiruvchi no'to'g'ri ma'lumot
 8. Inconsistent
  Nomutanosib
 9. Replicate
  Birovni gapini va xarakatini takrorlamoq
 10. Ultimate
  Yakuniy, asosiy, oxirgi
 11. Maim
  Mayib qlmoq
 12. Vengeful
  Qasoskor
 13. Prompt
  • Tez, shoshilinch
  • Belgi
  • To'lov muddati
 14. Maiden
  • Turmushga chiqmagan qiz
  • Birinchi
  • Boshlang'ich
 15. Evolve
  Bosqichma bosqich rivojlanmoq
 16. Mull
  Uzoq o'ylab ko'rmoq
 17. Lunar
  Oyga oid
 18. Proceed (with)
  Davom etmoq
 19. Sundial
  Quyosh soati
 20. Coil
  Vint
 21. Derivation
  Kelib chiqishi, masdar
 22. Unconvinced
  Amin bo'lmagan
 23. Encounter
  Yuzma yuz kelmoq (muammo yo odam bilan)
 24. Restful
  Dam oldiradigan
 25. Inconclusive
  • Ishontira olmaydigan
  • Aniq xulosaga yaroqsiz
 26. Enbark
  • Boshlamoq
  • Boshlanmoq
 27. Append
  • Qo'shmoq
  • Ilib qo'ymoq
  • Taqib qo'ymoq
 28. Trace
  Iz-izidan bormoq
 29. Detect
  Topmoq
 30. Discrepancy
  Farq
 31. Specificity
  • Mahsuslashtirish
  • Mahsusliylik
 32. Restrictive
  Ta'qiqlovchi
 33. Redefine
  Qaytadan yoki boshqacha yo'l bilan tushuntirib bermoq
 34. Consequent (on)
  Nimanidur oqibatida sodir bo'lgan
 35. Chronicle
  • Yilnoma
  • Yil mobaynidagi voqea-hodisalar to'plami
 36. Precision
  Aniqlik
 37. Significance
  Ahamiyat, muhumlik
 38. Insignificant
  • Keraksiz
  • Katta bo'lmagan
 39. Greenback
  • Qog'oz pul
  • Chek
 40. Forebear
  Ota bobolar, ajdodlar
 41. Stutter
  • Tutulmoq
  • Duduqlanmoq
 42. Cub
  Sut emizuvchi hayvon bolasi
 43. Hose
  Shlanka
 44. Lavish
  • Ko'p pul sarflangan
  • Isrofchi, ko'p pul ishlatadigan
 45. Blossom
  • Gullamoq
  • Rivojlanmoq
 46. Irrational
  • Mantiqsiz
  • Mazmunsiz
 47. Versatile
  Kop qirrali
 48. Poll
  Tadqiqot, so'rab surushtirish
 49. Stroke
  Zarba
 50. Recess
  • Tanffus
  • Ta'til
Author
Saidilyos
ID
182498
Card Set
006. Academic wordlist (251-300).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated