endokrina sjukdomar

 1. Vad är hypotyreos?
  Underfunktion i thyroidea
 2. Vilka är symtomen vid hypotyreos?
  • Trötthet
  • Minskad värmefunktion
  • Myxödem
  • Hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och andning är sänkta
  • Ökat sömnbehov
  • Nedsatt aptit
 3. Hur ställer man diagnosen vid hypotyreos?
  Med hjälp av blodprov där man kolla T3 och T4. Båda är nedsatta om man har hypotyreos
 4. Vilken är behandlingen vid hypotyreos?
  Medicinsk behandling i form av Levaxin (syntetiskt tyroxin)
 5. Vad är hypertyreos?
  Överfunktion i thyroidea
 6. Vilka är symtomen vid hypertyreos?
  • Hög puls (takykardi)
  • Ökad värmeproduktion
  • Viktminskning
  • Lös avfaring/diarre
  • Osteoporos
 7. Hur ställer man diagnosen vid hypertyreos?
  Men blodprov. T3 och T4 är förhöjda vid hypertyreos
 8. Medicinsk behandling vid hypertyreos?
  Tyreostatika

  Adrenerga betareceptorblockerare kan behövas för att minska takykardin

  Radiojodbehandling - man tillför radioaktivt jod peroralt

  Kirurgisk behandling är Strumeektomi där man tar bort en del av thyroidea
 9. Vad är skillnaden mellan Cushings sjukdom och Cushings syndrom?
  Cushings sjukdom - innebär ökad ACTH-frisättning från hypofysen, stimulerar till ökad produktion av kortisol

  Cushings syndom - Ökad kortisonhalt i blodet vanligast genom exogent tillfört kortison t. ex medicinering
 10. Vilka är symtomen vid Cushings?
  • Tjock buk med smala armar och ben (snögubbe)
  • Tjock hals/nacke
  • Hudatrofi och blödningar
  • Osteoporos
  • Stigande blodtryck
 11. Hur ställer man diagnosen på Cushings?
  • Man mäter ACTH halten i blodet
  • P-kortisol
 12. Förklara RAAS?
  Renin bildas i njurarna och när blodtrycket sänks så aktiveras och frisläpps renin ut till blodet. Angiotensinogen bildas i levern och frisätts till blodet, angiotensinogen omvandlas till angiotensin 1 under påverkan av renin. Angiotensin 1 blir sedan aktiverad till angiotensin 2 i kontakt med enzymet ACE. Angiotensin 2 är väldigt potent och höjer blodtrycket

  • Angiotensin 2s funktioner:
  • - Snabb och kraftfull kontraktion av samtliga arteroiler
  • - Stimulerar binjurebarkens frisättning av aldosteron så att njurarnas utsöndring av natrium och vätska minskar och då stiger blodtrycket
  • - Stimulerar ADH produktion så att vatten hålls kvar och urinen koncentreras, vilket leder till högre blodtryck.
 13. Vad är Addisons sjukdom?
  Innebär nedsatt funktion eller helt nedsatt funktion av binjurebarkens funktioner, vilket ger brist på kortisol, aldosteron
 14. Vilka är symtomen vid Addisons?
  • Trötthet
  • Brunpigmentering
  • Viktnedgång
  • mm
Author
miiis
ID
182469
Card Set
endokrina sjukdomar
Description
endokrina sjukdomar
Updated