Engles

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Intermediate 
Vocational 
Education
 and 
Training
  MBO
 2. Labour
  arbeid
 3. To
 provide
  aanbieden
 4. Wide
 range
  breed
 aanbod
 5. Running 
from
  varierend
 van
 6. Level
  niveau
 7. Range
 from
  varieren 
van
 8. Graduating
  afgestudeerde
 9. Progress
t o
  door gaan 
naar
 10. Higher 
Professional
 Education
  HBO
 11. Agriculture
  landbouw
 12. Engineering
  techniek
 13. Health
care
  gezondheidszorg
 14.  Social 
care
  welzijn
 15. VET
college
  ROC
 16. Environment
  omgeving
 17. Therefore
  daarom
 18. e.g. (uitspraak:

for
example)
  bijvoorbeeld
 19.  to 
facilitate
  faciliteren,
 de 
mogelijkheid
 bieden
 20. work 
placement
  stage
 21. to
 attend
   
 
 
 
 
 volgen
 22. pre‐vocational 
secondary 
education
  VMBO
 23. the 
block 
(or
day)
 release
 pathway
  Beroeps begeleidende 
Leerweg
 = BBL
 24.  the
 vocational 
training 
pathway
  Beroepsopleidende 
leerweg 
= 
BOL
 25. consist
 of
  bestaan 
uit
 26. occupational 
training
  beroep s
training
 27.  participants
   
 
 
 
 deelnemers
 28. work
placement/internship
   
 
 
 stage
 29. major
  belangrijkste
 30. approach
  benadering
 31. carry
out
   
 
 
 
 
 uitvoeren
 32. opportunity
  to
assess
 33. to assess
  vaststellen
 34. competence
  competentie
 35. to accredit
  goedkeuren
 36. centres of expertise
  kenniscentra
 37. option
  keuze
 38. whether or not
  al dan niet
 39. affect
  beïnvloeden
 40. in-between option
  tussenoplossing
 41. better-suited
  beter geschikt
 42. to gain
  verwerven
 43. to refer to
  verwijzen naar
 44. in a specific field
  op een speciaal gebied
 45. additional education
  aanvullend onderwijs
 46. to advance
  doorgaan
 47. broader degree
  bredere opleiding
 48. occupations
  beroepen
 49. convient
  gepast
 50. to be inclined to
  geneigd zijn om
 51. funds
  geld
 52. nursing
  verpleegkunde
 53. paralegal
  juridisch medewerker
 54. culinary arts
  kookkunst
 55. welding
  lassen
 56. independence
  onafhankelijkheid
Author
ID
182232
Card Set
Engles
Description
sssssss
Updated
Show Answers