neurologi tenta

The flashcards below were created by user kafe0007 on FreezingBlue Flashcards.

 1. hur skiljer man kliniskt mellan späningshuvudvärl och migrän?
  • spänning: muskulärspännings öknng, diffus utbredning av huvudet. kommer från halsrygg. pat. får det oftast flera dagar i veckan. 
  • migrän: förändring av blodcirkulation i hjärnan, hjärnan får för lite syre. vara 1h-2dygn 1ggr/år till flera ggr i veckan. , kräks, ljud, ljus, lukt känslig. 
 2. vad ger en hjäninfrakt på vänster sida upphov till?
  afasi/dysfasi
 3. vad ger hjärninfrakt på höger sida upphov till?
  • spatsialstörning
  • neglekt (förlamning, glömmer bort sin väsida)
 4. vilka symtom/problem kan man förvänta sig att en ryggmärgskada från bröstkota ger upphov till?
  alla viljemässig motorik och känselborta nedanför skadenivå. AISA A
 5. vilka symtom förväntas vid en skada på lillhjärnan?
  • ataxi: frånvaro av koordination
  • dystaxi: nedsatt koordinationsförmåga
  • cerebellär skadat cerebellum & perfera nerver. 
 6. vilken nerv är påverkad hos en pat. med domningar och känselnedsättning i lill och ringfinger?
  n.ulnaris
 7. vilken nerv är troligen påverkar hos en pat. med atrofi av tummens muskulatur och domningar och känselneds. i tumme pekfinger och långfinger på handflatssidan i handen?
  n.medianus
 8. vilka är de 2 vanligaste orsakerna till pplyneuropati i sverige?
  alkohol och diabetes
 9. vad kallas den sjukdom som ger upphov till onormal utröttbarhet i muskulaturen och där sjukdomen orsakas av antikroppar mot acetylkolinreceptorer i de s.k. motorändplattorma?
  myastena symptom
 10. en 80åring man utvecklar gradvis ökande svårigheter och förvirring ett par veckor efter ett lindrigt skalltrauma. vilket tillstånd måste suteslutas? 
  kroniskt SDH
 11. ge minst ett ex vardera på, retningssymptom bortfallsyndrom release symtom
  • retningssymtom: smärta, epileptisktanfall
  • bortfallsyndrom: sensorisk nedsättnng, motoriskt bortfall
  • release symtom: spasticitet, primitiva reflexer
 12. hur skiljer man kliniskt en övre motorneuronskoda från en nedre motorneuronskada?
  • nedre:slapp, nedsatt tons, nedsatta el. bortfall av reflexer, fascikulationer
  • övre: spastisk, ringa atrofi, stegrande tonus (fällkniv) inga fascikulationer, stegrande senreflex
 13. nämn två farliga orsaker till akit påkommande huvudvärk?
  • menegit
  • SAB subarachnoidal blödning
 14. vilka 3 symtom är vanliga för parkinson sjukdom?
  • tremor
  • rigiditet
  • hypokinesi
 15. en 70-årig kvinna söker för huvudvärk och ömhet i skalpen sendan några veckor. hon har också värk i skuldergördelns och bäckengörldens muskulatur. vilken diagnos ska övervägas och vad är risken om sjukdomen lämnas obehandlad?
  temporalisaarterit. kan bli blind pga av svullnad av artär tinning
 16. vad skiljer dysfasi från dysartri?
  • dysatri: potatis i munnen tugga tre gånger sbårt att artikulera, tala tydligt, tunga, gom. muskulatur är slapp
  • dysfasI: har ej förmågan för språk/tala eller bilda språk. 
 17. hur skiljer man tremor vid parkinson och cerebellär skada?
  • parkinson=vilotremor
  • INTERTIONS TREMOR GÖR NGT AVSIKTIGT OCH TREMOR UPPKOMMER. 
 18. hur behandlar man edh? 
  • opereras, hjärt lungräddning
  • tömma hematomet
 19. nämn 4 andra blödningar i hjärnan?
  • SAB
  • EDH
  • SDH akut
  • SDH kronisk
 20. vad är ICH?
  kompressionsblödningar, blåmärken i hjärnan
 21. vad är det för skillnad mellan spasicitet och rigiditet?
  • spasicitet: ÖMNm fällkniv, stroke, ryggmärgskada
  • Rigiditet: parkinson blyrör
 22.  vad är polyneuropati?
  strumpe/handske symtom. stickningar tår, fötter till knä (pga. långa nervtrådar)  sen börjar stickningar i fingerspetsar. skada på många nerver.
 23. vad kan det bli för problem vid tvärsnittlesion (ryggmärgskada)
  påverkan av blåsa/tarm, inkontinens av blåsa tarm. sexualfunktion, kvinna spasicitet kille såvrt att bibehålla erektion
 24. vad er kompression i C5 för symtom?
  • sensorisk störning överarm
  • bicepsreflex
 25. vad ger kompression i c6 för symtom?
  radialsidan hand
 26. vad ger kompression i C7 för symtom?
  • mellersta figrarna
  • tricepsreflex
 27. vad ger kompression i C8 för symtom?
  ulnarsida hand
 28. vad ger kompression i L4 för symtom?
  • känselnedsättning låretsframsida
  • svårt sträcka knä
 29. vad ger kompression i L5 för symtom?
  • Dorsalflexion stortå
  • foten dorsalflexion
  • svårt att gå på hälarna
 30. vad ger kompression i S1 för symtom?
  • baksida ben
  • svaghet vadmuskler
  • svårt att stå på tå
  • nedsatt achillesreflex
 31. vad händer om man klämmer n. peroneus?
  utsidan av knät. personer som sitter mkt i kors. kan ge droppfot. 
 32. vad händer om man klämmer n.cut.fem.lateralis?
  lårets utsida har smärta och känselnedsättning. ofta gravida och överviktiga
 33. vad kan orsaka ryggmärkgskompression?
  trauma, disckbråxk, tumörer
 34. vad är det för skillnad på folkalt och diffust trauma?
  • Fokalt: traumatisk ryggskada
  • diffust: drabbar sötrre delar av ryggmärgen beror på en sjukdom
Author
ID
181174
Card Set
neurologi tenta
Description
neurologi tenta
Updated
Show Answers