ortopedi underbenet

 1. Vad är benhinneinflammation?
  dragning i muskelhinna och benhinna. inflammation i skenbenets insida och på benets båda sidor. 
 2. vad är kroniskt compartmentsyndrom?
  ansträngningsutlöst tryckökning i muskelfack av blod. musklen sväller. 
 3. Vilka är symtomen för kronisk kompartment syndrom?
  krampliknande smärta i samband med aktivitet. 
 4. hur behandlas kronisk kompartment syndrom?
  • stretching, vila
  • öppna fack
 5. vad är stresfraktur i underbenet?
  utmattningsbrott i underbenet
 6. hur behandlar man stressfraktur i tibia?
  • alt. träning ej stötdämpande
  • gips, ortos
 7. vad är achillestendinos?
  hälseneinflammation. ingen inflammation utan never och blodkärl. 
 8. hur behandlar man achillestendinos?
  • alt. träning
  • exentrisk vadmuskelträning
  • stretching
  • hälförhöjning
 9. vad är hälseneneruptur?
  när hälsenan går av. 
 10. vad är akut kompartment i underbenet?
  blödning inne i benet p.g.a. traumatiskt olycksfall. tryckökning av blod. viktigt med snabb diagnos!
Author
kafe0007
ID
181156
Card Set
ortopedi underbenet
Description
ortopedi underbenet
Updated